Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Summer after high school Vào mùa hè sau khi tốt nghiệp trung học When we first met.. Khi ta gặp nhau lần đầu We make out in your Mustang Trong chiếc Mustang, anh và em lập To Radiohead Thành ban nhạc Radiohead And on my eighteenth birthday Và vào sinh nhật thứ 18 của em We got matching tattoos Ta có hình xăm đôi Used to steal your parents' liquor Ta đã từng trộm rượu nhà anh And climb to the roof Và leo lên mái nhà ngồi Talk about our future Nói chuyện về tương lai Like we had a clue Như ta đã biết tường tận Never planned that one day Và chưa hề dự định rằng một ngày I'd be losing you Em sẽ đánh mất anh In another life Và trong một cuộc đời khác I would be your girl Em sẽ là cô gái của anh We'd keep all our promises Chúng ta sẽ giữ trọn lời hứa của mình Be us against the world Dù có phải chống lại thế giới In another life Trong một cuộc đời khác I would make you stay Em sẽ giữ anh lại So I don't have to say Vì thế em sẽ không phải nói rằng You were the one that got away Anh là người đã cất bước ra đi The one that got away Người đã cất bước ra đi I was June and you were Em đã là nàng June còn anh là My Johnny Cash Johnny Cash của em Never one without the other Mãi mãi ở bên nhau We made a pact Chúng ta đã có một thỏa thuận như vậy Sometimes when I miss you Đôi lúc khi em nhớ anh I put those records on Em lại bật những bản nhạc đó Someone said you had your Ai đó đã nói rằng anh đã Tattoo removed Xóa những hình xăm đi Saw you downtown Và họ nhìn thấy anh dưới thị trấn Singing the Blues Ngân nga bản Blue buồn It's time to face the music Đã đến lúc phải nhận lấy hậu quả I'm no longer your muse Giờ em đã không còn là Nàng thơ của anh But in another life Nhưng trong cuộc đời khác I would be your girl Em sẽ là cô gái của anh We'd keep all our promises Chúng ta sẽ giữ trọn lời hứa của mình Be us against the world Dù có phải chống lại thế giới In another life Trong cuộc đời khác I would make you stay Em sẽ giữ anh lại So I don't have to say Vì thế em sẽ không phải nói rằng You were the one that got away Anh là người đã cất bước ra đi The one that got away Người đã cất bước ra đi The o-o-o-o-o-one Anh The one that got away Người đã cất bước ra đi All this money Tất cả tiền bạc Can't buy me a time machine Không thể mua cho em cỗ máy thời gian (Nooooo) (Không) Can't replace you Anh không thể thay thế With a million rings Với cả triệu chiếc nhẫn quý giá (Nooooo) (Không) I should've told you Lẽ ra em phải nói với anh What you meant to me Anh quan trọng với em biết nhường nào (Woooooow) (Woooooow) 'Cause now I pay the price Vì giờ đây em phải trả giá In another life Và trong một cuộc đời khác I would be your girl Em sẽ là cô gái của anh We'd keep all our promises Chúng ta sẽ giữ trọn lời hứa của mình Be us against the world Dù có phải chống lại cả thế giới In another life Trong một cuộc đời khác I would make you stay Em sẽ giữ anh lại So I don't have to say Vì thế em sẽ không phải nói rằng You were the one that got away Anh là người đã cất bước ra đi The one that got away Người đã cất bước ra đi The o-o-o-o-o-one Anh In another life Trong một cuộc đời khác I would make you stay Em sẽ giữ anh lại So I don't have to say Vì thế em sẽ không phải nói rằng You were the one that got away Anh là người đã cất bước ra đi The one that got away Người đã cất bước ra đi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.