Yêu thích
Xem thêm
Yelling at the sky Em hét thật to với bầu trời xanh Screaming at the world Em hét lên với cả thế giới Baby, why'd you go away? Anh à, tại sao anh nỡ rời bỏ em? I’m still your girl Em vẫn còn là cô gái của anh mà Holding on too tight Cố gắng níu kéo anh thật chặt Head up in the clouds Tâm hồn em trôi dạt cùng những đám mây Heaven only knows where you are now Chỉ có thượng đế mới biết được anh đang ở nơi đâu How do I love, how do I love again? Làm thế nào em có thể yêu, làm sao em có thể trao con tim một lần nữa? How do I trust, how do I trust again? Làm thế nào em có thể tin, tin tưởng một lần nào nữa? I stay up all night, tell myself I'm alright Em thao thức cả đêm, tự dặn lòng rằng mình sẽ ổn thôi Baby, you're just harder to see than most Nhưng anh à, thật khó để có thể tìm thấy anh ở chốn này I put the record on, wait ’til I hear our song Em mở bản ghi âm lên, đợi chờ đến bài hát của đôi ta Every night, I'm dancing with your ghost (x2) Hàng đêm em đều nhảy múa cùng linh hồn của anh (x2) Never got the chance Em chưa hề có cơ hội To say a last goodbye Cơ hội được nói từ từ giã I gotta move on Em phải bước tiếp thôi But it hurts to try Nhưng chỉ thử thôi cũng thật đau anh à How do I love, how do I love again? Làm thế nào em có thể yêu, làm sao em có thể trao con tim một lần nữa? How do I trust, how do I trust again? Làm thế nào em có thể tin, tin tưởng một lần nào nữa? I stay up all night, tell myself I'm alright Em thao thức cả đêm, tự dặn lòng rằng mình sẽ ổn thôi Baby, you're just harder to see than most Nhưng anh à, thật khó để có thể tìm thấy anh ở chốn này I put the record on, wait 'til I hear our song Em mở bản ghi âm lên, đợi chờ đến bài hát của đôi ta Every night, I'm dancing with your ghost (x2) Hàng đêm em đều nhảy múa cùng linh hồn của anh (x2) How do I love, how do I love again? Làm thế nào em có thể yêu, làm sao em có thể trao con tim một lần nữa? How do I trust, how do I trust again? Làm thế nào em có thể tin, tin tưởng một lần nào nữa? I stay up all night, tell myself I’m alright Em thao thức cả đêm, tự dặn lòng rằng mình sẽ ổn thôi Baby, you’re just harder to see than most Nhưng anh à, thật khó để có thể tìm thấy anh ở chốn này I put the record on, wait 'til I hear our song Em mở bản ghi âm lên, đợi chờ đến bài hát của đôi ta Every night, I’m dancing with your ghost Hàng đêm em đều nhảy múa cùng linh hồn của anh (x2) Every night, I’m dancing with your ghost. (x2) Hàng đêm em đều nhảy múa cùng linh hồn của anh (x2)

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Dancing with Your Ghost

Sasha Sloan

Sasha Sloan

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Alexandra Artourovna Yatchenko, known professionally as Sasha Sloan, is an American singer and songwriter based in Los Angeles, California. 

Sloan grew up outside of Boston and taught herself to play on a piano her mother purchased when she was five. Her grandparents lived in Siberia, Russia, and she spent summers on their farm there as a child. When Sloan was nineteen, she moved to Los Angeles to pursue a career as a songwriter; she worked at a coffee shop to support herself. She made her US national TV debut on The Late Show with Stephen Colbert on February 6, 2019.

Xem thêm
Bình luận