Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Yelling at the sky Em hét thật to với bầu trời xanh Screaming at the world Em hét lên với cả thế giới Baby, why'd you go away? Anh à, tại sao anh nỡ rời bỏ em? I’m still your girl Em vẫn còn là cô gái của anh mà Holding on too tight Cố gắng níu kéo anh thật chặt Head up in the clouds Tâm hồn em trôi dạt cùng những đám mây Heaven only knows where you are now Chỉ có thượng đế mới biết được anh đang ở nơi đâu How do I love, how do I love again? Làm thế nào em có thể yêu, làm sao em có thể trao con tim một lần nữa? How do I trust, how do I trust again? Làm thế nào em có thể tin, tin tưởng một lần nào nữa? I stay up all night, tell myself I'm alright Em thao thức cả đêm, tự dặn lòng rằng mình sẽ ổn thôi Baby, you're just harder to see than most Nhưng anh à, thật khó để có thể tìm thấy anh ở chốn này I put the record on, wait ’til I hear our song Em mở bản ghi âm lên, đợi chờ đến bài hát của đôi ta Every night, I'm dancing with your ghost (x2) Hàng đêm em đều nhảy múa cùng linh hồn của anh (x2) Never got the chance Em chưa hề có cơ hội To say a last goodbye Cơ hội được nói từ từ giã I gotta move on Em phải bước tiếp thôi But it hurts to try Nhưng chỉ thử thôi cũng thật đau anh à How do I love, how do I love again? Làm thế nào em có thể yêu, làm sao em có thể trao con tim một lần nữa? How do I trust, how do I trust again? Làm thế nào em có thể tin, tin tưởng một lần nào nữa? I stay up all night, tell myself I'm alright Em thao thức cả đêm, tự dặn lòng rằng mình sẽ ổn thôi Baby, you're just harder to see than most Nhưng anh à, thật khó để có thể tìm thấy anh ở chốn này I put the record on, wait 'til I hear our song Em mở bản ghi âm lên, đợi chờ đến bài hát của đôi ta Every night, I'm dancing with your ghost (x2) Hàng đêm em đều nhảy múa cùng linh hồn của anh (x2) How do I love, how do I love again? Làm thế nào em có thể yêu, làm sao em có thể trao con tim một lần nữa? How do I trust, how do I trust again? Làm thế nào em có thể tin, tin tưởng một lần nào nữa? I stay up all night, tell myself I’m alright Em thao thức cả đêm, tự dặn lòng rằng mình sẽ ổn thôi Baby, you’re just harder to see than most Nhưng anh à, thật khó để có thể tìm thấy anh ở chốn này I put the record on, wait 'til I hear our song Em mở bản ghi âm lên, đợi chờ đến bài hát của đôi ta Every night, I’m dancing with your ghost Hàng đêm em đều nhảy múa cùng linh hồn của anh (x2) Every night, I’m dancing with your ghost. (x2) Hàng đêm em đều nhảy múa cùng linh hồn của anh (x2)

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Dancing with Your Ghost

Sasha Sloan

Sasha Sloan

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Dancing with Your Ghost. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

Bình luận