Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I've made up my mind Em đã quyết định rồi Don't need to think it over Không cần phải nghĩ ngợi gì thêm If I'm wrong, I am right Dù em có đúng hay sai Don't need to look no further Chẳng cần trông mong điều gì nữa This ain't lust Đó không phải là ham muốn nhất thời I know this is love but Em biết đó là tình yêu nhưng If I tell the world Dù em có nói với cả thế giới I'll never say enough Cũng sẽ chẳng bao giờ nói cho đủ Cause it was not said to you, Bởi những điều ấy không dành cho anh And thats exactly what I need to do Và đó chính xác là điều em cần phải làm If I end up with you Nếu em chia tay với anh Should I give up Em có nên từ bỏ Or should I just keep chasin' pavements Hay cứ theo đuổi tình yêu vô vọng ấy Even if it leads nowhere? Dù nó chẳng đi tới đâu? Or would it be a waste Hay đấy rồi cũng chỉ là điều vô ích Even if I knew my place? Should I leave it there? Dù em biết vị trí của mình ở đâu, vậy có nên để mặc mọi thứ? Should I give up? Em có nên từ bỏ Or should I just keep chasin' pavements Hay cứ theo đuổi tình yêu vô vọng ấy Even if it leads nowhere? Dù nó chẳng đi tới đâu? I build myself up Em đã cố gượng dậy And fly around in circles Và rồi lại mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn ấy Waitin' as my heart drops Chờ đợi để rồi trái tim em gục ngã And my back begins to tingle Và lưng em bắt đầu tê dại đi Finally, could this be it Cuối cùng, điều đó chỉ có thể là như vậy sao Or should I give up? Em có nên từ bỏ? Or should I just keep chasin' pavements Hay cứ theo đuổi tình yêu vô vọng ấy Even if it leads nowhere? Dù nó chẳng đi tới đâu? Or would it be a waste? Hay đấy rồi cũng chỉ là điều vô ích? Even If I knew my place? Should I leave it there? Dù em biết vị trí của mình ở đâu, vậy có nên để mặc mọi thứ? Should I give up Em có nên từ bỏ Or should I just keep chasin' pavements Hay cứ theo đuổi tình yêu vô vọng ấy Even if it leads nowhere? Dù chẳng đi về đâu? Should I give up Em có nên từ bỏ Or should I just keep chasin' pavements Hay cứ theo đuổi tình yêu vô vọng ấy Even if it leads nowhere? Dù nó chẳng đi tới đâu? Or would it be a waste? Hay đấy rồi cũng chỉ là điều vô ích? Even If I knew my place? Should I leave it there? Dù em biết vị trí của mình ở đâu, vậy có nên để mặc mọi thứ ? Should I give up Em có nên từ bỏ Or should I just keep chasin' pavements Hay cứ theo đuổi tình yêu vô vọng ấy Even if it leads nowhere? Dù nó chẳng đi tới đâu?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.