Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds Kim cương, kim cương, những món kim cương lấp lánh Have it all, rip our memories off the wall Em lấy hết cả đi, lấy luôn cả những kỷ niệm chúng ta All the special things I bought Những món đồ đặc biệt tôi đã mua They mean nothing to me anymore Giờ chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa But to you, they were everything we were Nhưng với em, đó là tất cả những gì còn sót lại They meant more than every word Chúng còn ý nghĩa hơn cả những lời tôi nói Now I know just what you love me for, mm Giờ thì tôi đã hiểu em yêu tôi vì điều gì Take all the money you want from me Em muốn bao nhiêu tiền thì cứ lấy hết đi Hope you become what you want to be Hy vọng em sẽ đạt được những gì em mong ước Show me how little you care (how little you care) Để tôi xem em "quan tâm" tôi đến nhường nào. You dream of glitter and gold Em mải mơ về tiền bạc cao sang My hеart's already been sold Để con tim tôi em mang đi đổi bán Show me how little you care (how little you care) Để tôi xem em "quan tâm" tôi đến nhường nào. My diamonds leave with you (Mmm) Những gì quý giá nhất đều ra đi cùng em You're never gonna hear my heart break (Mmm) Em sẽ không bao giờ nghe được tiếng tim tôi tan vỡ Never gonna move in dark ways (Mmm) Sẽ không bao giờ chịu bước vào con đường tăm tối Baby, you're so cruel Em à, em thật tàn nhẫn My diamonds leave with you (Mmm) Những gì quý giá nhất đều cất bước cùng em đi rồi Material love won't fool me (Mmm) Tôi không còn bị đánh lừa bởi thứ tình yêu vật chất đó nữa When you're not here, I can breathe (Mmm) Dù không có em ở đây tôi vẫn sống rất tốt Think I always knew Chắc tôi đã biết ngay từ lúc đầu My diamonds leave with you Rằng những gì quý giá nhất em đều lấy mất rồi (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds) (Những viên kim cương, những viên kim cương lấp lánh) Shake it off, shake the fear of feeling lost Tôi sẽ rũ sạch nỗi sợ mất mát Always me that pays the cost Đó giờ luôn là tôi phải trả giá trong cuộc tình này I should never trust so easily Lẽ ra tôi không nên dễ dàng trao lòng tin như thế You lied to me, lie-lied to me Để giờ em lừa gạt, em dối lừa tôi Then left with my heart 'round your chest (Mmm) Thôi thì em cứ cầm lấy trái tim này rồi đi đi Take all the money you want from me Em muốn bao nhiêu thì cứ lấy hết đi Hope you become what you want to be Hi vọng em sẽ trở thành người như em mong muốn Show me how little you care (how little you care) Để tôi xem em "quan tâm" tôi đến nhường nào You dream of glitter and gold Em mải mơ về tiền bạc cao sang My heart's already been sold Để con tim tôi em mang đi đổi bán Show me how little you care (how little you care) Để tôi xem em "quan tâm" tôi đến nhường nào My diamonds leave with you (Mmm) Những gì quý giá nhất đều ra đi cùng em You're never gonna hear my heart break (Mmm) Em sẽ không bao giờ nghe được tiếng trái tim tôi tan vỡ đâu Never gonna move in dark ways (Mmm) Không muốn bước vào con đường tăm tối Baby, you're so cruel Em à, em thật sự tàn nhẫn My diamonds leave with you (Mmm) Những gì quý giá nhất đều ra đi cùng em rồi Material love won't fool me (Mmm) Tôi không còn bị đánh lừa bởi thứ tình yêu vật chất đó nữa đâu When you're not here, I can breathe (Mmm) Dù không có em ở đây tôi vẫn sống rất tốt Think I always knew Có lẽ tôi đã biết ngày từ phút đầu My diamonds leave with you Rằng những gì quý giá nhất đều sẽ ra đi cùng em Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds) (Những viên kim cương, những viên kim cương lấp lánh) Always knew, my diamonds leave with you Tôi vốn biết, những gì quý giá nhất đều sẽ ra đi cùng em Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds) (Những viên kim cương, những viên kim cương lấp lánh) Always knew (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds) Tôi biết trước sẽ như thế You're never gonna hear my heart break Em sẽ không bao giờ nghe được tiếng trái tim tôi tan vỡ Never gonna move in dark ways Không bao giờ bước vào con đường tăm tối Baby, you're so cruel Em à, em thật tàn nhẫn My diamonds leave with you Những gì quý giá nhất em đều lấy đi cả rồi Material love won't fool me Tôi không còn bị đánh lừa bởi thứ tình yêu vật chất đó nữa đâu When you're not here, I can breathe Dù không có em ở đây tôi vẫn sống rất tốt Think I always knew Lẽ ra tôi đã biết ngay từ phút ban đầu My diamonds leave with you, oh-whoa Những gì quý giá nhất đều sẽ ra đi cùng em My diamonds leave with you (Mmm) Những gì quý giá nhất đều sẽ cùng em đi mất You're never gonna hear my heart break (Mmm) Em sẽ không bao giờ nghe được tiếng trái tim tôi tan vỡ Never gonna move in dark ways (Mmm) Không bao giờ bước vào con đường tăm tối Baby, you're so cruel Em à, em thật tàn nhẫn My diamonds leave with you (Mmm) Những gì quý giá nhất đều ra đi cùng em Material love won't fool me (Mmm) Tôi không còn bị đánh lừa bởi thứ tình yêu vật chất đó nữa đâu When you're not here, I can breathe (Mmm) Dù không có em ở đây tôi vẫn sống rất tốt Think I always knew Tôi vốn đã biết ngay từ phút ban đầu My diamonds leave with you Rằng những gì quý giá nhất đều sẽ theo em mà đi Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds) (Những viên kim cương, những viên kim cương lấp lánh) Always knew, my diamonds leave with you Tôi vốn biết, những gì quý giá nhất đều sẽ ra đi cùng em Woah-oh (Diamonds, diamonds, diamonds, diamonds) (Những viên kim cương, những viên kim cương lấp lánh) Always knew, my diamonds leave with you Tôi vốn biết, những gì quý giá nhất đều sẽ ra đi cùng em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.