Yêu thích
Xem thêm
I won't blame the hurting on you Anh sẽ không đổ lỗi cho em về tổn thương trong anh You left in the sweetest way Em đã ra đi bằng cách êm đềm nhất I won't say that it's you Anh sẽ không nói rằng là do em Making me feel this way Người đã khiến anh đau đớn thế này It's the heart and the soul Đó là do trái tim và linh hồn And the body and the brain Thể xác và tâm trí của anh Driving me insane Đã khiến anh phát điên But the wind and the land Nhưng ngọn gió và quê hương And the fire and the rain Ngọn lửa và những cơn mưa Always stay the same Vẫn không có gì thay đổi Ayayaj Ayayaj Wanna roll with the wind Muốn say sưa thả hồn cùng ngọn gió Bringing distance to everything Đưa khoảng cách đến mọi thứ Ayayaj oh oh Ayayaj oh oh Wanna sit by the fire Muốn ngồi cạnh ngọn lửa And glance at the pouring rain Và liếc nhìn cơn mưa ào ào trút xuống Ayayaj Ayayaj I won't claim it's all cause of you Anh không cho rằng lỗi hoàn toàn là do em I guess that I played a part Anh nghĩ anh cũng có lỗi phần nào It's just that I never knew Chỉ là do anh không thể biết được I'd fall for you from the start Anh sẽ yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên There's a hole in my heart Có một khoảng trống trong tim anh And a picture in a frame Và một tấm ảnh trong khung hình Driving me insane Khiến anh phát điên lên But the wind and the land Nhưng ngọn gió và quê hương And the fire and the rain Ngọn lửa và những cơn mưa Always stay the same Vẫn không có gì thay đổi Ayayaj Ayayaj Wanna roll with the wind Muốn say sưa thả hồn cùng ngọn gió Bringing distance to everything Đưa khoảng cách đến mọi thứ Ayayaj oh oh Ayayaj oh oh Wanna sit by the fire Muốn ngồi cạnh ngọn lửa And glance at the pouring rain Và liếc nhìn cơn mưa ào ào trút xuống Ayayaj Ayayaj I would never blame you for the heartache Anh sẽ không bao giờ đổ lỗi cho em về nỗi đau trong tim I would never blame you for the tears Anh sẽ không bao giờ đổ lỗi cho em về những giọt nước mắt I blame my stubborn heart, soul, body Đó là do con tim, linh hồn, thể xác anh ngoan cố mà thôi Every single thing around me stays the same Mọi thứ xung quanh anh vẫn không có gì thay đổi No matter what Dù thế nào đi chăng nữa Ayayaj Ayayaj Wanna roll with the wind Muốn say sưa thả hồn cùng ngọn gió Bringing distance to everything Đưa khoảng cách đến mọi thứ Ayayaj oh oh Ayayaj oh oh Wanna sit by the fire Muốn ngồi cạnh ngọn lửa And glance at the pouring rain Và liếc nhìn cơn mưa ào ào trút xuống Ayayaj Ayayaj Wanna roll with the wind Muốn say sưa thả hồn cùng ngọn gió Bringing distance to everything Đưa khoảng cách đến mọi thứ Ayayaj Ayayaj Wanna sit by the fire Muốn ngồi cạnh ngọn lửa And glance at the pouring rain Và liếc nhìn cơn mưa ào ào trút xuống Ayayaj Ayayaj

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Roll With The Wind

Alexander Rybak

Alexander Rybak

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Alexander Igoryevich Rybak (born 13 May 1986) is a Belarusian-Norwegian singer-composer, violinist, pianist, writer, actor and presenter/host. Representing Norway in the 2009 Eurovision Song Contest in Moscow, Russia, Rybak won the contest with 387 points—the highest tally any country has achieved in the history of Eurovision under the old voting system—with "Fairytale", a song he wrote and composed. His debut album, Fairytales, charted in the top 20 in nine European countries, including a No. 1 position in Norway and Russia. Rybak made a return to Eurovision in 2016, playing the violin during the interval act.

Xem thêm
Bình luận