Yêu thích
Xem thêm
I carry the weight of you in my heavy heart Em mang theo bóng hình anh với con tim nặng nề And the wind is so icy, I am numb Và cơn gió thổi qua rất lạnh, tôi tê cóng I carry the weight of you heading back to start Em mang theo gánh nặng từ anh hướng về nơi bắt đầu With the thousand eyes on me, I stumble on Với hàng ngàn con mắt soi mói em, em loạng choạng I am tired, I'm growing older Em mệt mỏi, em đang dần kiệt sức I'm getting weaker every day, yeah Mỗi ngày em càng trở nên yếu đuối hơn, yeah I carry the weight of you Em mang theo gánh nặng hình bóng anh Lay down here beside me in the shallow water Hãy nằm bên cạnh em nơi vùng nước nông này Beside me where the sun is shining on us still Bên cạnh em nơi vầng dương kia vẫn chiếu sáng cho đôi mình Lay down here beside me in the hallowed water Hãy nằm bên em nơi có dòng nước thiêng Beside me where the silver lining stays until Bên cạnh em nơi điều tốt đẹp vẫn còn tồn tại The sirens' calling Tiếng chuông báo động vang lên We follow the sun down low 'til we hit the night Chúng ta mưu sinh vất vả cho đến đêm về And you hold me so tightly, it's hard to breathe, oh Và anh ôm em thật chặt khiến em cảm thấy ngột ngạt And I'm tired, I'm growing older Em mệt mỏi, em đang dần kiệt sức I'm getting weaker every day, yeah Mỗi ngày em càng trở nên yếu đuối hơn, yeah We follow the sun down low Chúng ta đeo đuổi cuộc sống vất vả Lay down here beside me in the shallow water Hãy nằm bên cạnh em nơi vùng nước nông này Beside me where the sun is shining on us still Bên cạnh em nơi vầng dương kia vẫn chiếu sáng cho đôi mình Lay down here beside me in the hallowed water Hãy nằm bên em nơi có dòng nước thiêng Beside me where the silver lining stays until Bên cạnh em nơi điều tốt đẹp vẫn còn tồn tại The sirens' calling Tiếng chuông báo động vang lên Yeah, I'm tired, I'm growing older Yeah, em mệt mỏi, em đang dần kiệt sức I'm getting weaker every day, yeah Mỗi ngày em càng trở nên yếu đuối hơn, yeah I am drowning, and you're stealing every breath Em đang bị dìm chết, và anh đang cướp đi từng hơi thở em Take me away and just Hãy đưa em đi xa và chỉ Lay down here beside me in the shallow water Nằm bên cạnh em nơi vùng nước nông này Beside me where the sun is shining on us still Bên cạnh em nơi vầng dương kia vẫn chiếu sáng cho đôi mình Lay down here beside me in the hallowed water Hãy nằm bên em nơi có dòng nước thiêng Beside me where the silver lining stays until Bên cạnh em nơi điều tốt đẹp vẫn còn tồn tại The sirens' calling Tiếng chuông báo động vang lên

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.