Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Charlie Puth - Attention You've been runnin' round, runnin' round, runnin' round throwin' that dirt all on my name Em cứ mãi miết chạy đi bêu xấu tôi 'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up Vì em biết tỏng rằng tôi sẽ gọi em lại mà thôi You've been going round, going round, going round every party in LA Em lả lướt khắp mọi bữa tiệc ở L.A 'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd be at one Vì em biết rằng tôi sẽ có mặt một trong số chúng mà thôi I know that dress is karma, perfume regret Tôi biết chiếc váy kia là nghiệp chướng còn vương mùi ân hận You got me thinking 'bout when you were mine Em làm tôi nghĩ đến khi ta còn bên nhau And now I'm all up on ya, what you expect Và giờ tôi thuộc về em, như em mong đợi But you're not coming home with me tonight Nhưng đêm nay em chẳng về nhà cùng tôi You just want attention Em chỉ muốn được chú ý mà thôi You don't want my heart Trái tim tôi em nào cần đến Maybe you just hate the thought of me with someone new Có lẽ em chỉ ghét phải nghĩ về tôi sánh bước bên một ai thôi Yeah, you just want attention yeah, em chỉ muốn được chú ý mà thôi I knew from the start Tôi đã biết điều đó ngay từ đầu mà You're just making sure I'm never gettin' over you Em chỉ muốn chắc chắn rằng tôi không thể nào quên được em You've been runnin' round, runnin' round, runnin' round throwing that dirt all on my name Em cứ mãi miết chạy đi bêu xấu tôi 'Cause you knew that I, knew that I, knew that I'd call you up vì em biết rằng tôi sẽ gọi lại cho em mà thôi Baby, now that we're, now that we're, now that we're right here standing face to face Em à, vì rằng ta đều biết giây phút mình đối mặt You already know, already know, already know that you won Em biết chắc rằng em luôn luôn là người thắng cuộc Ohh oh I know that dress is karma (dress is karma), perfume regret Tôi biết chiếc váy kia là nghiệp chướng còn vương mùi ân hận You got me thinking 'bout when you were mine Em làm tôi nghĩ đến khi ta còn bên nhau (you got me thinking 'bout when you were mine) em làm tôi nghĩ đến khi ta còn bên nhau And now I'm all up on ya (all up on ya), what you expect và giờ tôi thuộc về em, như là em mong đợi (oh baby) em But you're not coming home with me tonight Nhưng đêm nay em không về nhà cùng tôi Oh oh o o You just want attention em chỉ muốn được chú ý mà thôi You don't want my heart em nào cần trái tim này Maybe you just hate the thought of me with someone new có lẽ em chỉ ghét việc nghĩ đến tôi bên ai khác mà thôi Yeah, you just want attention em chỉ muốn được sự chú ý mà thôi I knew from the start Tôi đã biết ngay từ đầu mà You're just making sure I'm never gettin' over you em chỉ muốn chắc rằng tôi không thể quên được em What are you doin' to me? Em đang làm gì với tôi vậy? What are you doin', huh? (What are you doin'?) Em đang làm gì vối tôi vậy hả? What are you doin' to me? Em đang làm gì với tôi vậy? What are you doin', huh? (What are you doin'?) Em đang làm gì với tôi thế? What are you doin' to me? Em đang làm gì với tôi? What are you doin', huh? (What are you doin'?) Em đang làm gì với tôi vậy? What are you doin' to me? Em đang làm gì với tôi? What are you doin', huh? Em đang làm gì với tôi vậy em? I know that dress is karma, perfume regret Tôi biết chiếc váy đó là nghiệp chướng còn vương mùi ân hận You got me thinking 'bout when you were mine Em làm tôi nghĩ đến khi ta còn là của nhau And now I'm all up on ya, what you expect Và giờ tôi thuộc về em như là em mong đợi But you're not coming home with me tonight Nhưng đêm nay em không về nhà với tôi You just want attention Em chỉ muốn được sự chú ý mà thôi You don't want my heart Em nào cần trái tim này Maybe you just hate the thought of me with someone new Có lẽ em chỉ ghét việc nghĩ về tôi với một ai Yeah, you just want attention hm, em chỉ muốn được chú ý mà thôi I knew from the start Tôi đã biết ngay từ đầu rồi mà You're just making sure I'm never gettin' over you Em chỉ muốn chắc là tôi không thể quên em mà thôi (over you) quên đi em What are you doin' to me? (heyy) Em đang làm gì với tôi vậy? What are you doin', huh? (What are you doin', what?) Em đang làm gì với tôi thế này? What are you doin' to me? Em đang làm gì tôi đây? What are you doin', huh? (yeah, you just want attention) Em đang làm gì tôi vậy hả? What are you doin' to me? (I knew from the start) Em đang làm gì?(Tôi đã biết ngay từ đầu mà) What are you doin' huh? Em đang làm gì với tôi vậy em?? (You're just making sure I'm never gettin' over you) Em chỉ chắc rằng tôi chẳng thể quên được em What are you doin' to me? Em đang làm gì với tôi vậy? What are you doin', huh? Em đang làm gì với tôi vậy hả??

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.