Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Aren't you somethin' to admire? Trông em thật đáng ngưỡng mộ phải không? 'Cause your shine is somethin' like a mirror Bởi vì em tỏa sáng rực rỡ như tấm gương kia And I can't help but notice Và anh không thể không nhận ra You reflect in this heart of mine Hình bóng em chiếm lấy trái tim anh If you ever feel alone and Nếu em từng cảm thấy cô đơn và The glare makes me hard to find Không tìm thấy anh sau ánh hào quang Just know that I'm always Em chỉ cần biết rằng anh luôn luôn Parallel on the other side Dõi theo từng bước của em 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul Vì đôi ta tay trong tay và tâm hồn anh được lấp đầy I can tell you there's no place we couldn't go Anh có thể nói với em rằng chẳng có nơi nào mà chúng mình không thể đến Just put your hand on the glass Em chỉ cần đặt tay lên tấm gương kia I'm be tryin' to pull you through Anh sẽ cố gắng giúp em vượt qua You just gotta be strong Em phải mạnh mẽ lên 'Cause I don't wanna lose you now Vì giờ đây anh không muốn mất em I'm lookin' right at the other half of me Anh đang nhìn thẳng vào nửa kia của đời mình The vacancy that sat in my heart Khoảng trống trong trái tim anh Is a space that now you hold Giờ đã được em lấp đầy Show me how to fight for now Hãy cho anh biết giờ anh phải đấu tranh vì em như thế nào And I'll tell you, baby, it was easy Và anh sẽ nói cho em nghe, em yêu, điều đó thật dễ dàng Comin' back here to you once I figured it out Anh sẽ quay trở về bên em ngay khi anh hiểu ra tất cả You were right here all along Em đã ở bên cạnh anh rất lâu rồi It's like you're my mirror Như thể em là chiếc gương của anh My mirror staring back at me Chiếc gương ấy nhìn về phía anh I couldn't get any bigger Anh không thể có được sự tự tin With anyone else beside of me Từ bất cứ người nào khác bên cạnh anh And now it's clear as this promise Và giờ tất cả rõ ràng như lời hứa này That we're making Chúng ta sẽ làm cho Two reflections into one Hai con người hòa làm một 'Cause it's like you're my mirror Vì như thể em là chiếc gương của anh My mirror staring back at me, staring back at me Chiếc gương ấy nhìn về phía anh, nhìn về phía anh Aren't you somethin', an original Em là một điều gì đó rất đặc biệt 'Cause it doesn't seem merely assembled Bởi vì em không giống như mọi người And I can't help but stare, 'cause Và anh không thể làm gì ngoài ngắm nhìn em bởi I see truth somewhere in your eyes Anh nhận ra sự chân thành trong đôi mắt em I can't ever change without you Anh không thể nào thay đổi nếu thiếu em You reflect me, I love that about you Em phản chiếu con người anh, anh yêu điều đó ở em And if I could, I would look at us all the time Và nếu anh có thể, anh sẽ luôn dõi theo chúng ta 'Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul Vì đôi ta tay trong tay và tâm hồn anh được lấp đầy I can tell you there's no place we couldn't go Anh có thể nói với em rằng chẳng có nơi nào mà chúng mình không thể đến Just put your hand on the glass Em chỉ cần đặt tay lên tấm gương kia I'm here tryin' to pull you through Anh sẽ cố gắng giúp em vượt qua You just gotta be strong Em phải mạnh mẽ lên 'Cause I don't wanna lose you now Vì giờ đây anh không muốn mất em I'm lookin' right at the other half of me Anh đang nhìn thẳng vào nửa kia của đời mình The vacancy that sat in my heart Khoảng trống trong trái tim anh Is a space that now you hold Giờ đã được em lấp đầy Show me how to fight for now Hãy cho anh biết giờ anh phải đấu tranh vì em như thế nào And I'll tell you, baby, it was easy Và anh sẽ nói cho em nghe, em yêu, điều đó thật dễ dàng Comin' back into you once I figured it out Anh sẽ quay trở về bên em ngay khi anh hiểu ra tất cả You were right here all along Em vẫn luôn ở bên cạnh anh It's like you're my mirror Như thể em là chiếc gương của anh My mirror staring back at me Chiếc gương ấy nhìn về phía anh I couldn't get any bigger Anh không thể có được sự tự tin With anyone else beside of me Từ bất cứ người nào khác bên cạnh anh And now it's clear as this promise Và giờ tất cả rõ ràng như lời hứa này That we're making Chúng ta sẽ làm cho Two reflections into one Hai con người hòa làm một Cause it's like you're my mirror Vì như thể em là chiếc gương của anh My mirror staring back at me, staring back at me Chiếc gương ấy nhìn về phía anh, nhìn về phía anh Yesterday is history Ngày hôm qua đã là quá khứ Tomorrow's a mystery Ngày mai còn là điều bí ấn I can see you lookin' back at me Anh có thể thấy em nhìn về phía anh Keep your eyes on me Hãy cứ dõi theo anh Baby, keep your eyes on me Em yêu, hãy dõi theo anh Cause I don't wanna lose you now Vì giờ đây anh không muốn mất em I'm lookin' right at the other half of me Anh đang nhìn thẳng vào nửa kia của đời mình The vacancy that sat in my heart Khoảng trống trong trái tim anh Is a space that now you hold Giờ đã được em lấp đầy Show me how to fight for now (please show me, baby) Hãy cho anh biết giờ anh phải đấu tranh vì em như thế nào (xin em cho anh biết, em yêu) And I'll tell you, baby, it was easy Và anh sẽ nói cho em nghe, em yêu, điều đó thật dễ dàng Comin' back into you once I figured it out Anh sẽ quay trở về bên em ngay khi anh hiểu ra tất cả You were right here all along Em vẫn luôn ở bên cạnh anh It's like you're my mirror Như thể em là chiếc gương của anh My mirror staring back at me Chiếc gương ấy nhìn về phía anh I couldn't get any bigger Anh không thể có được sự tự tin With anyone else beside me Từ bất cứ người nào khác bên cạnh anh And now it's clear as this promise Và giờ tất cả rõ ràng như lời hứa này That we're making Chúng ta sẽ làm cho Two reflections into one Hai con người hòa làm một 'Cause it's like you're my mirror Vì như thể em là chiếc gương của anh My mirror staring back at me, staring back at me Chiếc gương ấy nhìn về phía anh, nhìn về phía anh Now you're the inspiration for this precious song Giờ đây chính em là nguồn cảm hứng cho bài hát quý giá này And I just wanna see your face light up since you put me on Và anh chỉ muốn thấy khuôn mặt sáng ngời của em từ khi em bước vào cuộc đời anh So now I say goodbye to the old me, it's already gone Vì vậy giờ đây anh nói lời tạm biệt với con người trước kia của anh, con người đó đã đi rồi And I can't wait wait wait wait wait to get you home Và anh không thể đợi thêm nữa để đón em về nhà Just to let you know, you are Chỉ vì muốn em biết, em là Girl you're my reflection Em là tấm gương của anh All I see is you Cho anh thấy mọi điều về bản thân mình My reflection Em là tấm gương của anh In everything I do Cho anh thấy rõ mọi việc anh làm You're my reflection Em là tấm gương của anh And all I see is you Cho anh thấy mọi điều về bản thân mình My reflection Em là tấm gương của anh In everything I do Cho anh thấy rõ mọi việc anh làm

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.