Yêu thích
Xem thêm
Hey girl, open the walls Này cô bé, hãy mở bức tường đó ra đi Play with your dolls Hãy chơi với những con búp bê We'll be a perfect family Chúng ta sẽ là một gia đình hoàn hảo When you walk away Khi cô bé bước đi Is when we really play Mới là lúc chúng tôi thực sự chơi đùa You don't hear me when I say Cô bé không nghe thấy khi tôi nói Mom, please wake up Mẹ à, xin hãy thức dậy Dad's with a slut Cha đang bên cạnh người đàn bà hư đốn đó And your son is smoking cannabis Còn con trai mẹ thì nghiện ma túy kìa No one ever listens Không một ai nghe cả This wallpaper glistens Trong cái không gian rực rỡ này Don't let them see what goes down in the kitchen Đừng có cho họ thấy những gì đang xảy ra trong bếp Places, places Chỗ của mình Get in your places Mọi người về hết chỗ của mình đi Throw on your dress and put on your doll faces Mặc lên mình bộ đồ và chiếc mặt nạ búp bê Everyone thinks that we're perfect Mọi người đều nghĩ rằng gia đình ta hoàn hảo Please don't let them look through the curtains Xin đừng để họ nhìn qua được tấm màn kia Picture, picture, smile for the picture Tấm hình, cười thật rạng rỡ trong tấm hình Pose with your brother, won't you be a good sister? Tạo dáng bên anh trai, không phải ta muốn là một cô em gái ngoan ngoãn sao? Everyone thinks that we're perfect Mọi người đều nghĩ rằng gia đình ta hoàn hảo Please don't let them look through the curtains Xin đừng để họ nhìn qua được tấm màn kia D-O-L-L-H-O-U-S-E Ngôi nhà búp bê I see things that nobody else sees Tôi thấy những điều mà không ai khác có thể thấy D-O-L-L-H-O-U-S-E Ngôi nhà búp bê I see things that nobody else sees Tôi thấy những điều mà không ai khác có thể thấy Hey girl, look at my mom Này cô bé, hãy nhìn mẹ tôi xem She's got it going on Bà ấy trông như một người phụ nữ thành đạt Ha, you're blinded by her jewelry Ha, em bị mù quáng vì đống trang sức của bà ấy rồi When you turn your back Khi cô bé quay lưng đi She pulls out a flask Bà ấy lại lôi bình rượu ra mà uống And forgets his infidelity Và quên đi sự phản bội của chồng bà ấy Uh oh, she's coming to the attic, plastic Uh oh, cô bé đang đến kìa Go back to being plastic Trở lại làm những con búp bê vô tri vô giác No one ever listens Không một ai nghe cả This wallpaper glistens Trong cái không gian rực rỡ này One day they'll see what goes down in the kitchen Một ngày nào đó họ sẽ thấy những gì diễn ra trong bếp Places, places Chỗ của mình Get in your places Mọi người về hết chỗ của mình đi Throw on your dress and put on your doll faces Mặc lên mình bộ đồ và chiếc mặt nạ búp bê Everyone thinks that we're perfect Mọi người đều nghĩ rằng gia đình ta hoàn hảo Please don't let them look through the curtains Xin đừng để họ nhìn qua được tấm màn kia Picture, picture, smile for the picture Tấm hình, cười thật rạng rỡ trong tấm hình Pose with your brother, won't you be a good sister? Tạo dáng bên anh trai, không phải ta muốn là một cô em gái ngoan ngoãn sao? Everyone thinks that we're perfect Mọi người đều nghĩ rằng gia đình ta hoàn hảo Please don't let them look through the curtains Xin đừng để họ nhìn qua được tấm màn kia D-O-L-L-H-O-U-S-E Ngôi nhà búp bê I see things that nobody else sees Tôi thấy những điều mà không ai khác có thể thấy D-O-L-L-H-O-U-S-E Ngôi nhà búp bê I see things that nobody else sees Tôi thấy những điều mà không ai khác có thể thấy Hey girl, open your walls Này cô bé, hãy mở bức tường đó ra đi Play with your dolls Hãy chơi với những con búp bê We'll be a perfect family Chúng ta sẽ là một gia đình hoàn hảo Places, places Chỗ của mình Get in your places Mọi người về hết chỗ của mình đi Throw on your dress and put on your doll faces Mặc lên mình bộ đồ và chiếc mặt nạ búp bê Everyone thinks that we're perfect Mọi người đều nghĩ rằng gia đình ta hoàn hảo Please don't let them look through the curtains Xin đừng để họ nhìn qua được tấm màn kia Picture, picture, smile for the picture Tấm hình, cười thật rạng rỡ trong tấm hình Pose with your brother, won't you be a good sister? Tạo dáng bên anh trai, không phải ta muốn là một cô em gái ngoan ngoãn sao? Everyone thinks that we're perfect Mọi người đều nghĩ rằng gia đình ta hoàn hảo Please don't let them look through the curtains Xin đừng để họ nhìn qua được tấm màn kia D-O-L-L-H-O-U-S-E Ngôi nhà búp bê I see things that nobody else sees Tôi thấy những điều mà không ai khác có thể thấy D-O-L-L-H-O-U-S-E Ngôi nhà búp bê I see things that nobody else sees Tôi thấy những điều mà không ai khác có thể thấy

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Dollhouse

Melanie Martinez

Melanie Martinez

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Melanie Adele Martinez (born April 28, 1995) is an American singer, songwriter, music video director, and photographer. Born in Astoria, Queens and raised in Baldwin, New York on Long Island, she first participated in the MSG Varsity Talent Show during her junior year of high school, and subsequently rose to prominence in 2012 after appearing on the American television vocal talent show The Voice. She auditioned singing Britney Spears's "Toxic", and made it to the Top 6 before being eliminated in the fifth week of live shows. Immediately following her departure from the show, she began independent work on original material. Having been a fan favorite, she was heavily supported by fans, and produced her first music video for her single, "Dollhouse", her most successful single to date, having been certified platinum by the Recording Industry Association of America (RIAA). Signing to Atlantic Records soon after, she released her debut EP, Dollhouse (2014).

Xem thêm
Bình luận