Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
If all of the kings had their queens on the throne Nếu tất cả vị vua đều dâng ngai vàng cho nữ hoàng của họ We would pop champagne and raise a toast Chúng ta sẽ khui rượu và nâng ly ăn mừng To all of the queens who are fighting alone Hỡi tất cả nữ hoàng đang phải đấu tranh một mình Baby‚ You are not dancing on your own Hãy nhớ rằng mọi người không lẻ loi đơn độc đâu Can′t live without me‚ you wanna but you can′t‚ no‚ no‚ no Chẳng thể nào sống thiếu ta, dù người có muốn cũng không thể đâu Think It is funny‚ but honey‚ can′t run this show on your own Buồn cười lắm sao? Cưng à, ngươi không thể tự mình thống trị mọi thứ đâu I can feel my body shake‚ there′s only so much I can take Ta có thể cảm thấy cơ thể đang run lên, ta chẳng có thể chịu đựng thêm được nữa I will show you how a real queen behaves‚ oh Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là nữ hoàng thật sự No damsel in distress‚ don′t need to save me Công nương chẳng còn buồn đau, không cần phải cứu rỗi ta đâu Once I start breathing fire‚ you can′t tame me Khi ta đã thét ra lửa thì ngươi chẳng thể nào thuần hóa được nữa And you might think I am weak without a sword Và ngươi nghĩ ta thật yếu đuối khi không có được một thanh kiếm à But if I had one‚ it′d be bigger than yours Nhưng nếu ta có, thì nó sẽ vĩ đại hơn cả thanh kiếm của ngươi If all of the kings had their queens on the throne Nếu tất cả vị vua đều dâng ngai vàng cho nữ hoàng của họ We would pop champagne and raise a toast Chúng ta sẽ khui rượu và nâng ly ăn mừng To all of the queens who are fighting alone Hỡi tất cả nữ hoàng đang phải đấu tranh một mình Baby‚ You are not dancing on your own Hãy nhớ rằng mọi người không lẻ loi đơn độc đâu Disobey me‚ then baby‚ It is off with your head Không tuân lệnh ta thì đầu ngươi sẽ phải rơi xuống, cưng à Gonna change it and make it a world you won′t forget Sẽ thay đổi mọi thứ và biến nó thành 1 thế giới mà ngươi sẽ chẳng thế nào quên No damsel in distress‚ don′t need to save me Công nương chẳng còn buồn đau, không cần phải cứu rỗi ta đâu Once I start breathing fire‚ you can′t tame me Khi ta đã thét ra lửa thì ngươi chẳng thể nào thuần hóa được nữa And you might think I am weak without a sword Và ngươi nghĩ ta thật yếu đuối khi không có được một thanh kiếm à But I am stronger than I ever was before Nhưng ta đã mạnh mẽ hơn trước nhiều rồi If all of the kings had their queens on the throne Nếu tất cả vị vua đều dâng ngai vàng cho nữ hoàng của họ We would pop champagne and raise a toast Chúng ta sẽ khui rượu và nâng ly ăn mừng To all of the queens who are fighting alone Hỡi tất cả nữ hoàng đang phải đấu tranh một mình Baby‚ You are not dancing on your own Hãy nhớ rằng mọi người không lẻ loi đơn độc đâu In chess‚ the king can move one space at a time Trong những ván cờ, Vua chỉ có thể mỗi lần đi một bước But queens are free to go wherever they like Nhưng những cô Hậu có thể đi bất cứ đâu mà họ muốn You get too close‚ you′ll get a royalty high Nếu ngươi đến quá gần, ngươi sẽ nắm cả vương quyền So breathe it in to feel the life Vậy thì hãy hít thật sâu và cảm nhận sự sống đi If all of the kings had their queens on the throne Nếu tất cả vị vua đều dâng ngai vàng cho nữ hoàng của họ We would pop champagne and raise a toast Chúng ta sẽ khui rượu và nâng ly ăn mừng To all of the queens who are fighting alone Hỡi tất cả nữ hoàng đang phải đấu tranh một mình Baby‚ You are not dancing on your own Hãy nhớ rằng mọi người không lẻ loi đơn độc đâu

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.