Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Oohhhh oh, oh Oohhhh oh, oh It never crossed my mind at all Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này It's what I tell myself Đó là những gì anh luôn tự nhủ với chính mình What we had has come and gone Những gì chúng ta có với nhau đã mất hết rồi You're better off with someone else Có lẽ em bên người khác sẽ tốt hơn It's for the best, I know it is Anh biết đó là cách tốt nhất But I see you Nhưng khi anh gặp em Sometimes I try to hide Đôi khi anh lại cố che giấu đi What I feel inside Những cảm xúc trong lòng And I turn around Và khi anh quay lại thì You're with him now Em đã trong vòng tay ai khác I just can't figure it out Anh không thể nào hiểu nổi Tell me why Hãy cho anh biết tại sao It's so hard to forget Lòng mình lại khó quên em đến vậy Don't remind me Đừng nhắc anh nhớ I'm not over it Anh chưa thể quên được Tell me why Hãy cho anh biết tại sao I can't seem to face the truth Anh không thể đối diện với sự thật I'm just a little too not over you Chỉ là một chút gì đó quá khó để quên được em Not over you Không thể quên em Memories suppose to fade Những kỉ niệm đáng lẽ ra phải nhạt phai What's wrong with my heart? Nhưng con tim anh làm sao thế này? Shake it off Rũ bỏ tất cả Let it go Để mọi thứ ra đi Didn't think it'd be this hard Chẳng nghĩ mọi thứ lại khó khăn thế này Should be strong Anh nên mạnh mẽ Moving on Dứt ra khỏi quá khứ But I see you Nhưng khi anh gặp em Sometimes I try to hide Đôi khi anh lại cố che giấu đi What I feel inside Những cảm xúc trong lòng And I turn around Và khi anh quay lại thì You're with him now Em đã trong vòng tay ai khác I just can't figure it out Anh không thể nào hiểu nổi Tell me why Hãy cho anh biết tại sao It's so hard to forget Lòng mình lại khó quên em đến vậy Don't remind me Đừng nhắc anh nhớ I'm not over it Anh chưa thể quên được Tell me why Hãy cho anh biết tại sao I can't seem to face the truth Anh không thể đối diện với sự thật I'm just a little too not over you Chỉ là một chút gì đó quá khó để quên được em Maybe I regret everything I said Có lẽ anh hối hận về những điều anh đã nói No way to take it all back Chẳng có cách nào rút lại được nữa rồi Yeah Yeah Now I'm on my own Giờ anh chỉ còn một mình How I let you go Làm sao anh có thể để em ra đi I'll never understand Anh sẽ không bao giờ hiểu được Tell me why Hãy cho anh biết tại sao It's so hard to forget Lòng mình lại khó quên em đến vậy Don't remind me Đừng nhắc anh nhớ I'm not over it Anh chưa thể quên được Tell me why Hãy cho anh biết tại sao I can't seem to face the truth Anh không thể đối diện với sự thật I'm just a little too not over you Chỉ là một chút gì đó quá khó để quên được em Tell me why Hãy cho anh biết tại sao It's so hard to forget Lòng mình lại khó quên em đến vậy Don't remind me Đừng nhắc anh nhớ I'm not over it Anh chưa thể quên được Tell me why Hãy cho anh biết tại sao I can't seem to face the truth Anh không thể đối diện với sự thật And I really don't know what to do Và anh thật sự không biết phải làm gì I'm just a little too not over you Chỉ là một chút gì đó quá khó để quên được em Not over you Không thể quên em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.