Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Some nights I stay up cashing in my bad luck Có những đêm tôi thức, đánh cược vào vận rủi của mình Some nights I call it a draw Có những đêm tôi dừng lại Some nights I wish that my lips could build a castle Có những đêm tôi ước sao lời nói của mình có thể xây nên lâu đài Some nights I wish they'd just fall off Có những đêm tôi lại mong chúng sụp đổ tan tành But I still wake up, I still see your ghost Nhưng tôi vẫn tỉnh táo, tôi vẫn thấy hình bóng em Oh, Lord, I'm still not sure what I stand for oh Chúa ơi, con vẫn không biết mình sống vì điều gì What do I stand for? Tôi sống vì điều gì? What do I stand for? Tôi sống vì điều gì? Most nights I don't know anymore... Hầu như mọi đêm tôi đều không biết nữa... Oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh Oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh Oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh Oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh This is it, boys, this is war Là vậy đó, các cậu, đây chính là chiến tranh What are we waiting for? Chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Why don't we break the rules already? Sao chúng ta không phá bỏ luật lệ đi? I was never one to believe the hype Tôi không phải là người tin vào sự thổi phồng đâu Save that for the black and white Cứ để chuyện đó cho báo chí đi I try twice as hard and I'm half as liked Tôi cố gắng gấp đôi sức lực và cực kì thích thú But here they come again to jack my style Thế nhưng vẫn có kẻ tìm cách trộm công tôi That's alright (That's alright) Không sao cả (Không sao cả) I found a martyr in my bed tonight Tối nay có một kẻ sẵn sàng tử vì đạo trên giường của tôi She stops my bones from wondering Cô ấy khiến tôi không còn lăn tăn suy nghĩ Just who I am, who I am, who I am Tôi là ai, tôi là ai, tôi là ai Oh, who am I? Oh, tôi là ai? Well, some nights I wish that this all would end Có những đêm tôi mong rằng mọi chuyện sẽ kết thúc 'Cause I could use some friends for a change Tôi sẽ biết bạn mình là yêu thương thật sự hay chỉ giả đồng minh And some nights I'm scared you'll forget me again Và có những đêm tôi sợ rằng bạn sẽ lại một lần nữa quên tôi Some nights I always win, I always win... Có những đêm tôi luôn thắng, tôi luôn thắng But I still wake up, I still see your ghost Nhưng tôi vẫn tỉnh táo, tôi vẫn thấy hình bóng em Oh, Lord, I'm still not sure what I stand for, oh Chúa ơi, con vẫn không biết mình sống vì điều gì What do I stand for? Tôi sống vì điều gì? What do I stand for? Tôi sống vì điều gì? Most nights I don't know Hầu như mọi đêm tôi đều không biết (Oh, come on) (Oh, thôi nào) So this is it Vậy đây là lý do I sold my soul for this? Tôi bán linh hồn mình ư? Washed my hands of that for this? Chối bỏ quá khứ là vì điều này sao? I miss my mom and dad for this? Tôi rời xa cha mẹ mình vì điều này ư? No Không When I see stars, when I see Khi tôi nhìn thấy sao trời, khi tôi nhìn When I see stars, that's all they are Khi tôi nhìn thấy sao trời, thì đó chính là tất cả When I hear songs Khi tôi nghe những khúc ca They sound like a swan, so come on Như lời ca của loài thiên nga, vậy nên thôi nào Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on Oh thôi nào Well, that is it guys, that is all Là vậy đấy các bạn à, vậy là hết rồi Five minutes in and I'm bored again Được 5 phút và tôi lại chán ngán nữa rồi Ten years of this I'm not sure if anybody understands 10 năm theo đuổi, tôi không rõ liệu có ai hiểu hay không This one is not for the folks at home Đây không phải là điều dành cho người thân Sorry to leave, mom, I had to go Mẹ ơi, con xin lỗi, con phải đi Who the fuck wants to die alone all dried up in the desert sun? Có ai lại muốn chết khô một mình dưới cái nắng sa mạc chứ? My heart is breaking for my sister Trái tim tôi đau xót vì chị tôi And the con that she called "love" Và sự dối lừa mà chị bảo là tình yêu When I look into my nephew's eyes... Khi tôi nhìn vào ánh mắt của cháu mình Man, you wouldn't believe... Bạn sẽ không tin được đâu The most amazing things... Những điều tuyệt vời nhất... That can come from... Có thể đến từ... Some terrible nights Những đêm đen rồi tệ Ah, whoa, ah, whoa, ah, whoa, ah, ah Ah, whoa, ah, whoa, ah, whoa, ah, ah Ah, whoa, ah, whoa, ah, whoa, ah, ah Ah, whoa, ah, whoa, ah, whoa, ah, ah Oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh Oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, oh The other night Vào đêm khác You wouldn't believe the dream I just had about you and me Bạn sẽ không tin giấc mơ tôi vừa thấy về tôi với bạn đâu I called you up but we'd both agree Tôi gọi bạn nhưng chúng ta đều đồng ý rằng It's for the best you didn't listen Thật tuyệt vời khi bạn không nghe điều đó It's for the best we get our distance... Oh... Tốt hơn là chúng ta hãy xa cách nhau It's for the best you didn't listen Thật tuyệt vời khi bạn không nghe điều đó It's for the best we get our distance... Oh... Tốt hơn là chúng ta hãy xa cách nhau

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.