Yêu thích
Xem thêm
I can't count the times Anh không thể đếm được bao nhiêu lần I almost said what's on my mind Anh gần như nói ra những gì trong tâm trí anh But I didn't Nhưng anh đã không làm Just the other day Mới ngày nọ I wrote down all the things I'd say Anh viết ra tất cả những thứ anh muốn nói But I couldn't Nhưng anh không thể I just couldn't Anh chẳng thể nào Baby I know that you've been wondering Em yêu, anh biết rằng em luôn tự hỏi Mmm, so here goes nothing Chẳng được tích sự gì hết In case you didn't know Nếu như em không biết Baby I'm crazy bout you Em yêu, anh phát điên vì em And I would be lying if I said Và chắc chắn chỉ là nói dối nếu như anh nói That I could live this life without you Anh có thể sống cuộc sống này mà thiếu vắng em Even though I don't tell you all the time Mặc dù anh không phải lúc nào cũng nói cho em nghe You had my heart a long long time ago Em đã có được trái tim anh từ rất lâu rồi In case you didn't know Nếu như em không biết The way you look tonight Cách mà em tỏa sáng đêm nay That second glass of wine Là ly rượu thứ hai That did it, mmm Đã đủ rồi There was something bout that kiss Có điều gì trong nụ hôn đó Girl it did me in Em à nó đã khiến anh chết mê Got me thinking Khiến anh suy nghĩ I'm thinking Anh đang suy nghĩ One of the things that I've been feeling Một trong những điều mà anh từng cảm nhận được Mmm, it's time you hear em Chính là lúc em cảm nhận được chúng In case you didn't know Nếu như em không biết Baby I'm crazy bout you Em yêu, anh phát điên vì em And I would be lying if I said Và chắc chắn chỉ là nói dối nếu như anh nói That I could live this life without you Anh có thể sống cuộc sống này mà thiếu vắng em Even though I don't tell you all the time Mặc dù anh không phải lúc nào cũng nói cho em nghe You had my heart a long long time ago Em đã có được trái tim anh từ rất lâu rồi In case you didn't know Nếu như em không biết You've got all of me Em đã có tất cả con người anh I belong to you Anh thuộc về em Yeah, you're my everything Yeah, em là mọi thứ của anh In case you didn't know Nếu như em không biết I'm crazy bout you Em yêu, anh phát điên vì em I would be lying if I said Và chắc chắn chỉ là nói dối nếu như anh nói That I could live this life without you Anh có thể sống cuộc sống này mà thiếu vắng em Even though I don't tell you all the time Mặc dù anh không phải lúc nào cũng nói cho em nghe You had my heart a long long time ago Em đã có được trái tim anh từ rất lâu rồi Yeah, you had my heart a long long time ago, mmm Yeah, em đã có được trái tim anh từ rất lâu rồi In case you didn't know, know, know Nếu như em không biết In case you didn't know Nếu như em không biết

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

In Case You Didn't Know

Brett Young

Brett Young

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Brett Charles Young (born March 23, 1981) is an American country pop singer and songwriter from Orange County, California.He was a college baseball pitcher but took up songwriting after getting injured.His self-titled debut EP, produced by Dann Huff, was released by Republic Nashville on February 12, 2016. The lead single, "Sleep Without You", was released on April 11.

Xem thêm
Bình luận