Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
You change your mind Anh thay đổi ý định Like a girl changes clothes Như một đứa con gái thay đồ vậy Yeah, you, PMS Ừ, anh đó, tính tình thất thường Like a bitch Như tới tháng I would know Em biết ngay mà And you over think Và anh luôn cả nghĩ Always speak Lúc nào cũng lải nhải Cryptically Một cách khó hiểu I should know Phải chi em biết trước That you're no good for me Rằng anh chả tốt đẹp gì đối với em Cause you're hot then you're cold Vì anh nóng bỏng rồi lại lạnh lùng You're yes then you're no Anh đồng ý rồi lại thôi You're in then you're out Anh chấp thuận rồi lại phản đối You're up then you're down Anh vui vẻ rồi lại rầu rĩ You're wrong when it's right Anh sai lầm khi mọi chuyện đúng It's black and it's white Đổi trắng rồi lại thay đen We fight, we break up Chúng ta tranh cãi, chúng ta chia tay We kiss, we make up Chúng ta hôn nhau, chúng ta làm hoà (You) You don't really want to stay, no Anh thật sự không muốn ở lại (You) But you don't really wanna go Nhưng anh cũng chả thật sự muốn ra đi You're hot then you're cold Anh nóng bỏng rồi lại lạnh lùng You're yes then you're no Anh đồng ý rồi lại thôi You're in and you're out Anh chấp thuận rồi lại phản đối You're up and you're down Anh vui vẻ rồi lại rầu rĩ We used to be Chúng ta từng Just like twins Giống như cặp song sinh So in sync Thật là ăn ý The same energy Cùng tràn đầy năng lượng Now's a dead battery Giờ thì như cục pin chết Used to laugh 'bout nothing Từng cười với nhau bâng quơ Now you're plain boring Giờ thì anh thật nhàm chán I should know that Phải chi em biết trước You're not gonna change Anh sẽ không chịu thay đổi Cause you're hot then you're cold Vì anh nóng bỏng rồi lại lạnh lùng You're yes then you're no Anh đồng ý rồi lại thôi You're in then you're out Anh chấp thuận rồi lại phản đối You're up then you're down Anh vui vẻ rồi lại rầu rĩ You're wrong when it's right Anh sai lầm khi mọi chuyện đúng It's black and it's white Đổi trắng rồi lại thay đen We fight, we break up Chúng ta tranh cãi, chúng ta chia tay We kiss, we make up Chúng ta hôn nhau, chúng ta làm hoà (You) You don't really want to stay, no Anh thật sự không muốn ở lại (You) But you don't really want to go Nhưng anh cũng chả thật sự muốn ra đi You're hot then you're cold Anh nóng bỏng rồi lại lạnh lùng You're yes then you're no Anh đồng ý rồi lại thôi You're in and you're out Anh chấp thuận rồi lại phản đối You're up and you're down Anh vui vẻ rồi lại rầu rĩ Someone call the doctor Ai đó gọi bác sĩ đi Got a case of a love bipolar Có một ca tình yêu nửa mùa nè Stuck on a roller coaster Mắc kẹt trên tàu lượn And I can't get off this ride Không thể thoát ra được You change your mind Anh thay đổi ý kiến Like a girl changes clothes Cứ như một đứa con gái thay đồ vậy 'Cause you're hot then you're cold Vì anh nóng bỏng rồi lại lạnh lùng You're yes then you're no Anh đồng ý rồi lại thôi You're in then you're out Anh chấp thuận rồi lại phản đối You're up then you're down Anh vui vẻ rồi lại rầu rĩ You're wrong when it's right Anh sai lầm khi mọi chuyện đúng It's black and it's white Đổi trắng rồi lại thay đen We fight, we break up Chúng ta tranh cãi, chúng ta chia tay We kiss, we make up Chúng ta hôn nhau, chúng ta làm hoà 'Cause you're hot then you're cold Vì anh nóng bỏng rồi lại lạnh lùng You're yes then you're no Anh đồng ý rồi lại thôi You're in then you're out Anh chấp thuận rồi lại phản đối You're up then you're down Anh vui vẻ rồi lại rầu rĩ You're wrong when it's right Anh sai lầm khi mọi chuyện đúng It's black and it's white Đổi trắng rồi lại thay đen We fight, we break up Chúng ta tranh cãi, chúng ta chia tay We kiss, we make up Chúng ta hôn nhau, chúng ta làm hoà (You) You don't really want to stay, no Anh thật sự không muốn ở lại (You) But you don't really want to go Nhưng anh cũng chả thật sự muốn ra đi You're hot then you're cold Anh nóng bỏng rồi lại lạnh lùng You're yes then you're no Anh đồng ý rồi lại thôi You're in and you're out Anh chấp thuận rồi lại phản đối You're up and you're down Anh vui vẻ rồi lại rầu rĩ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.