Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Oh no Ôi không See you walking 'round like it's a funeral Nhìn em dạo bước ủ rũ trông như một đám tang vậy Not so serious, girl; why those feet cold? Đừng nghiêm túc quá cô gái à; tại sao em lại lo sợ vậy? We just getting started; don't you tiptoe, tiptoe Chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi, sao em lại chùn bước thế Waste time with a masterpiece, don't waste time with a masterpiece Lãng phí thời gian với vẻ đẹp tuyệt trần này, đừng lãng phí thời gian với vẻ đẹp tuyệt trần này You should be rolling with me, you should be rolling with me Hãy đến với anh nào You're a real-life fantasy, you're a real-life fantasy Em đúng là một ảo tưởng có thực mà But you're moving so carefully; let's start living dangerously Nhưng em đang di chuyển thận trọng đấy; hãy bắt đầu sống mạo hiểm đi nào Talk to me, baby Tán gẫu với anh nào, em yêu I'm going blind from this sweet, sweet craving Anh trở nên mù quáng trước nỗi khao khát ngọt ngào này Let's lose our minds and go fucking crazy Hãy thả lỏng tâm trí và yêu nhau điên cuồng Ah ya ya ya ya I keep on hoping we'll eat cake by the ocean Anh cứ hy vọng rằng ta sẽ "vui chơi" cùng nhau bên bờ biển Walk for me, baby Bước cùng anh nào, em yêu I'll be Diddy, you'll be Naomi Anh sẽ là Diddy, còn em sẽ là Naomi Let's lose our minds and go fucking crazy Hãy thả lỏng tâm trí và yêu nhau điên cuồng Ah ya ya ya ya I keep on hoping we'll eat cake by the ocean Anh cứ hy vọng rằng ta sẽ "vui chơi" cùng nhau bên bờ biển God damn Thánh thần ơi See you licking frosting from your own hands Nhìn cái cách em ăn kem kìa Want another taste, I'm begging, yes ma'am Em có muốn hương vị khác không, anh đang cầu xin sự đồng ý đây I'm tired of all this candy on the dry land, dry land Anh chán ngấy những quý cô ngọt ngào trên đất khô cằn rồi Waste time with a masterpiece, don't waste time with a masterpiece Lãng phí thời gian với vẻ đẹp tuyệt trần này, đừng lãng phí thời gian với vẻ đẹp tuyệt trần này You should be rolling with me, you should be rolling with me Hãy đến với anh nào You're a real-life fantasy, you're a real-life fantasy Em đúng là một ảo tưởng có thực mà But you're moving so carefully; let's start living dangerously Nhưng em đang di chuyển thận trọng đấy; Hãy bắt đầu sống mạo hiểm đi nào Talk to me, baby Tán gẫu với anh nào, em yêu I'm going blind from this sweet sweet craving Anh trở nên mù quáng trước nỗi khao khát ngọt ngào này Let's lose our minds and go fucking crazy Hãy thả lỏng tâm trí và yêu nhau điên cuồng Ah ya ya ya ya I keep on hoping we'll eat cake by the ocean Anh cứ hy vọng rằng ta sẽ "vui chơi" cùng nhau bên bờ biển Walk for me, baby (walk for me now) Bước cùng anh nào, em yêu (bước cùng anh giờ nào) I'll be Diddy, you'll be Naomi Anh sẽ là Diddy, còn em sẽ là Naomi Let's lose our minds and go fucking crazy Hãy thả lỏng tâm trí và yêu nhau điên cuồng Ah ya ya ya ya I keep on hoping we'll eat cake by the ocean Anh cứ hy vọng rằng ta sẽ "vui chơi" cùng nhau bên bờ biển (You're fucking delicious) (Em đúng là cô gái tuyệt vời mà) Talk to me, girl Nói với anh nào, cô gái Talk to me, baby Tán gẫu với anh nào, em yêu I'm going blind from this sweet sweet craving Anh trở nên mù quáng trước nỗi khao khát ngọt ngào này Let's lose our minds and go fucking crazy Hãy thả lỏng tâm trí và yêu nhau điên cuồng Ah ya ya ya ya I keep on hoping we'll eat cake by the ocean Anh cứ hy vọng rằng ta sẽ "vui chơi" cùng nhau bên bờ biển Walk for me, baby (walk for me now) Bước đến bên anh nào, baby I'll be Diddy, you'll be Naomi Anh sẽ là Diddy, còn em sẽ là Naomi Let's lose our minds and go fucking crazy Hãy thả lỏng tâm trí và yêu nhau điên cuồng Ah ya ya ya ya I keep on hoping we'll eat cake by the ocean Anh cứ hy vọng rằng ta sẽ "vui chơi" cùng nhau bên bờ biển Red velvet, vanilla, chocolate in my life Em là cái bánh nhung đỏ, là hương vani và sô cô la trong đời anh Funfetti, I'm ready; I need it every night Em là bánh funfetti, anh đã sẵn sàng; Anh cần nó mỗi đêm Red velvet, vanilla, chocolate in my life Em là cái bánh nhung đỏ, là hương vani và sô cô la trong đời anh Ah ya ya ya ya I keep on hoping we'll eat cake by the ocean Anh cứ hy vọng rằng ta sẽ "vui chơi" cùng nhau bên bờ biển

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.