Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I fell by the wayside like everyone else Tôi thấy đất trời suy sụp như bao người khác I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself Tôi ghét, tôi hận người, nhưng chỉ đang gạt mình Our every moment, I start to replace Giờ tôi phải thay thế từng kỷ niệm của ta trong ký ức 'Cause now that they're gone, all I hear are the words that I needed to say Vì giờ mọi thứ đã không còn, tai tôi chỉ còn những lời lẽ ra mình phải nói When you hurt under the surface Khi người tổn thương bên dưới nụ cười gượng Like troubled water running cold Như dòng nước đục dần buốt giá Well, time can heal, but this won't Thời gian có thể chữa lành mọi thứ, nhưng nỗi đau này thì không So, before you go Vậy nên trước khi người ra đi Was there something I could've said to make your heart beat better? Có điều gì tôi có thể nói để khiến người an lòng? If only I'd have known you had a storm to weather Giá như tôi biết người đang phải chống chọi trước bão tố So, before you go Vậy nên trước khi người ra đi Was there something I could've said to make it all stop hurting? Liệu có điều gì tôi có thể nói để khiến nỗi đau ngừng lại? It kills me how your mind can make you feel so worthless Nhìn suy nghĩ trong đầu khiến người nghĩ bản thân vô dụng mà tôi thấy đau lòng So, before you go Vậy nên trước khi người ra đi Was never the right time, whenever you called Nhớ khi trước người gọi đến đều chẳng phải đúng lúc Went little by little by little until there was nothing at all Rồi cứ mỗi lần như thế, chẳng còn lại chút gì Our every moment, I start to replay Tôi muốn hoài niệm lại từng kỷ niệm của chúng ta But all I can think about is seeing that look on your face Nhưng duy nhất nhớ được chỉ là ánh mắt buồn bã của người When you hurt under the surface Khi người tổn thương bên dưới nụ cười gượng Like troubled water running cold Như dòng nước đục dần buốt giá Well, time can heal, but this won't Thời gian có thể chữa lành mọi thứ, nhưng nỗi đau này thì không So, before you go Vậy nên trước khi người ra đi Was there something I could've said to make your heart beat better? Có điều gì tôi có thể nói để khiến người an lòng? If only I'd have known you had a storm to weather Giá như tôi biết người đang phải chống chọi trước bão tố So, before you go Vậy nên trước khi người ra đi Was there something I could've said to make it all stop hurting? Liệu có điều gì tôi có thể nói để khiến nỗi đau ngừng lại? It kills me how your mind can make you feel so worthless Nhìn suy nghĩ trong đầu khiến người nghĩ bản thân vô dụng mà tôi thấy đau lòng So, before you go Vậy nên trước khi người ra đi Would we be better off by now Liệu chúng ta sẽ tốt hơn bây giờ If I'd have let my walls come down? Nếu tôi chịu hạ bức tường ngăn cách chúng ta Maybe, I guess we'll never know Tôi đoán có lẽ ta sẽ không bao giờ biết được You know, you know Vì người biết, người biết mà Before you go Vậy nên trước khi người ra đi Was there something I could've said to make your heart beat better? Có điều gì tôi có thể nói để khiến người an lòng? If only I'd have known you had a storm to weather Giá như tôi biết người đang phải chống chọi trước bão tố So, before you go Vậy nên trước khi người ra đi Was there something I could've said to make it all stop hurting? Liệu có điều gì tôi có thể nói để khiến nỗi đau ngừng lại? It kills me how your mind can make you feel so worthless Nhìn suy nghĩ trong đầu khiến người nghĩ bản thân vô dụng mà tôi thấy đau lòng So, before you go Vậy nên trước khi người ra đi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.