Don't Let Me Go

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Don't Let Me Go. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

THE CLICK FIVE

I can see your shadow layin' in the moonlight
Tôi có thể thấy bóng bạn đổ dài dưới ánh trăng
I can feel your heart beat playin' on my right side
Tôi có thể nghe tiếng tim bạn thổn thức cạnh bên
Every night I long for this
Mỗi đêm tôi đều điều khao khát điều này
Makin' up what I miss
Tưởng tượng ra những điều tôi đã bỏ sót
I can hear you breathin', lettin' out a sad sigh
Tôi có thể nghe tiếng thở dài u sầu của bạn
You try so hard, to hide your scars
Bạn đã cố gắng rất nhiều, để che đi những vết thương lòng
Always on your guard
Lúc nào cũng thận trọng
Don't, don't let me go
Xin đừng, đừng buông tay
Don't make me hold on
Đừng bắt tôi phải chịu đựng
When you're not
Khi bạn cũng không thể làm được
Don't, don't turn away
Xin đừng, đừng quay lưng đi
What can I say
Tôi có thể nói gì đây
So you won't
Để khiến bạn đừng làm vậy
No don't, don't let me go
Không, đừng buông tay
I can see the skyline fadin' in the distance
Tôi có thể thấy đường chân trời đang phai nhạt đằng xa
Tears are comin' down
Những giọt nước mắt tuôn rơi
And I'm tryin' just to make sense
Và tôi đang cố gắng để khiến mọi chuyện có ý nghĩa
I don't listen to the radio
Tôi chẳng nghe được tiếng radio
Just the engine and the road
Chỉ có tiếng động cơ và đường xá mà thôi
I wonder if my words are makin' any difference
Tôi tự hỏi liệu những lời nói của mình thể khiến thực tại thay đổi?
I dream and then it seems to end
Tôi từng mơ tưởng, rồi mọi chuyện dường như sắp kết thúc
But always comes again
Nhưng rồi đâu lại vào đấy
Don't, don't let me go
Xin đừng, đừng buông tay tôi
Don't make me hold on
Đừng bắt tôi phải chịu đựng
When you're not
Khi bạn cũng không thể làm được
Don't, don't turn away
Xin đừng, đừng quay lưng đi
What can I say
Tôi phải nói gì đây
So you won't
Để bạn không làm như thế?
No don't, don't let me go
Xin đừng, đừng buông tay
I'm comin' down to where you're standin'
Tôi đang đến nơi bạn đứng đây
I need you now
Lúc này tôi cần bạn
Or you'll be watchin' me hit the ground
Nếu không bạn sẽ chứng kiến cảnh tôi gục ngã
With a crash landin'
Một cú thật đau
Don't, don't let me go
Xin đừng, đừng buông tay tôi
Don't make me hold on
Đừng bắt tôi phải chịu đựng
When you're not
Khi bạn không thể
Don't, don't turn away
Xin đừng, đừng quay lưng đi
What can I say
Tôi phải nói gì đây
So you won't
Để bạn không làm vậy
No don't, don't let me go
Xin đừng, đừng buông tay tôi
Don't let me go
Đừng buông tay tôi