Yêu thích
Xem thêm
I can see your shadow layin' in the moonlight Tôi có thể thấy bóng bạn đổ dài dưới ánh trăng I can feel your heart beat playin' on my right side Tôi có thể nghe tiếng tim bạn thổn thức cạnh bên Every night I long for this Mỗi đêm tôi đều điều khao khát điều này Makin' up what I miss Tưởng tượng ra những điều tôi đã bỏ sót I can hear you breathin', lettin' out a sad sigh Tôi có thể nghe tiếng thở dài u sầu của bạn You try so hard, to hide your scars Bạn đã cố gắng rất nhiều, để che đi những vết thương lòng Always on your guard Lúc nào cũng thận trọng Don't, don't let me go Xin đừng, đừng buông tay Don't make me hold on Đừng bắt tôi phải chịu đựng When you're not Khi bạn cũng không thể làm được Don't, don't turn away Xin đừng, đừng quay lưng đi What can I say Tôi có thể nói gì đây So you won't Để khiến bạn đừng làm vậy No don't, don't let me go Không, đừng buông tay I can see the skyline fadin' in the distance Tôi có thể thấy đường chân trời đang phai nhạt đằng xa Tears are comin' down Những giọt nước mắt tuôn rơi And I'm tryin' just to make sense Và tôi đang cố gắng để khiến mọi chuyện có ý nghĩa I don't listen to the radio Tôi chẳng nghe được tiếng radio Just the engine and the road Chỉ có tiếng động cơ và đường xá mà thôi I wonder if my words are makin' any difference Tôi tự hỏi liệu những lời nói của mình thể khiến thực tại thay đổi? I dream and then it seems to end Tôi từng mơ tưởng, rồi mọi chuyện dường như sắp kết thúc But always comes again Nhưng rồi đâu lại vào đấy Don't, don't let me go Xin đừng, đừng buông tay tôi Don't make me hold on Đừng bắt tôi phải chịu đựng When you're not Khi bạn cũng không thể làm được Don't, don't turn away Xin đừng, đừng quay lưng đi What can I say Tôi phải nói gì đây So you won't Để bạn không làm như thế? No don't, don't let me go Xin đừng, đừng buông tay I'm comin' down to where you're standin' Tôi đang đến nơi bạn đứng đây I need you now Lúc này tôi cần bạn Or you'll be watchin' me hit the ground Nếu không bạn sẽ chứng kiến cảnh tôi gục ngã With a crash landin' Một cú thật đau Don't, don't let me go Xin đừng, đừng buông tay tôi Don't make me hold on Đừng bắt tôi phải chịu đựng When you're not Khi bạn không thể Don't, don't turn away Xin đừng, đừng quay lưng đi What can I say Tôi phải nói gì đây So you won't Để bạn không làm vậy No don't, don't let me go Xin đừng, đừng buông tay tôi Don't let me go Đừng buông tay tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Don't Let Me Go

The Click Five

The Click Five

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

The Click Five (often abbreviated as TC5) was an American rock band from Boston, Massachusetts. The original members, most of them students at Berklee College of Music, started on January 1, 2004 and played in various local venues. They then quickly got the attention of talent scout Wayne Sharp (who had worked with the power pop group Candy). The Click Five made their first recording, a two-song demo session, in early 2004 after successful local touring. They released their debut album Greetings from Imrie House in 2005. After vocalist Eric Dill left the group, he was replaced by Kyle Patrick who debuted on their second album Modern Minds and Pastimes in 2007. Their third album, TCV, was released in Asia in 2010 and to the rest of the world in early 2011.

Xem thêm
Bình luận