Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
We've been waiting Chúng ta đã chờ đợi Anticipating change coming our way Trông ngóng sự thay đổi sẽ đến You're my baby Anh luôn là người em yêu thương Through the bad lights Từ những lúc gian khó To the greater days Đến những ngày tươi đẹp I know that something good Em biết rằng có những điều tuyệt vời Is waiting just around the corners Sắp đến với chúng ta There's a new day dawning Nơi ngày mới hé rạng There's a new life for us Nơi một cuộc sống mới đang chờ đợi đôi mình Got to keep on holding on Hãy cứ nắm chặt tay đừng buông For just a little longer, I know Sẽ không lâu nữa đâu, em biết That it's gonna be blue skies Ắt hẳn sẽ là một bầu trời xanh trong For you and I Dành cho anh và em We'll step out of the shadows Chúng ta cùng thoát khỏi màn đêm And walk into the light Và chạm chân vào ánh sáng Yeah, it's gonna be blue skies Yeah, ắt hẳn sẽ là một bầu trời xanh trong For you and I Dành cho anh và em But my heart beats slow Nhưng con tim em khẽ đập chậm lại As the storm carries on up high Khi cơn bão kia tiếp tục dâng trào And the clouds roll by Và những áng mây trôi đi I can feel it Em có thể cảm nhận được It's a comet, fast and fierce and wild Đó là một ngôi sao chổi, vội vã, mãnh liệt và hoang dại I can see it Em có thể nhìn thấy Everytime I look into those eyes Mỗi khi em nhìn vào đôi mắt ấy Tell me is it really gonna storm again? Anh ơi, liệu cơn bão sẽ quay lại nữa không? Will the sky turn dark? Bầu trời sẽ xám xịt? Will the rain begin? Và mưa sẽ lại bắt đầu tuôn rơi sao? I wanna be with you wherever lightning strikes Em muốn kề bên anh dẫu sấm chớp có rền vang 'Cause I know Vì em biết That it's gonna be blue skies Ắt hẳn sẽ là một bầu trời xanh trong For you and I Dành cho anh và em We'll step out of the shadows Chúng ta cùng thoát khỏi màn đêm And walk into the light Và chạm chân vào ánh sáng Yeah it's gonna be blue skies Yeah ắt hẳn sẽ là một bầu trời xanh trong For you and I Dành cho anh và em But my heart beats slow Nhưng con tim em khẽ đập chậm lại As the storm carries on up high Khi cơn bão kia tiếp tục dâng trào And the clouds roll by Và những áng mây trôi đi I can't stand the rain for one more day Em không thể chịu đựng cơn mưa này nữa I know we can make it go away Em biết đôi mình có thể đẩy nó đi xa Can you feel it? Anh có cảm nhận được không? Like a fever, burning till it breaks Giống như một cơn sốt, nóng bừng rồi tan biến Blue skies for you and I Ắt hẳn sẽ là một bầu trời xanh trong dành cho anh và em We'll step out of the shadows Chúng ta cùng thoát khỏi màn đêm And walk into the light Và chạm chân vào ánh sáng Yeah it's gonna be blue skies Yeah ắt hẳn sẽ là một bầu trời xanh trong For you and I Dành cho anh và em But my heart beats slow Nhưng con tim em khẽ đập chậm lại As the storm carries on up high Khi cơn bão kia tiếp tục dâng trào And the clouds roll by Và những áng mây trôi đi Blue skies, blue skies (and the clouds roll by) Bầu trời xanh trong (và những áng mây trôi đi) Blue, blue, blue, blue, blue, blue... Blue, blue, blue, blue, blue, blue...

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.