Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Why do birds suddenly appear Tại sao những chú chim lại bay đến Every time you are near? Mỗi khi anh ở gần bên? Just like me, they long to be Giống như em vậy, chúng cũng ao ước Close to you Được gần bên anh Why do stars fall down from the sky Tại sao những ngôi sao băng kia lại rơi xuống Every time you walk by? Mỗi khi anh bước ngang qua? Just like me, they long to be Giống như em vậy, chúng cũng ao ước Close to you Được gần bên anh On the day that you were born Vào ngày anh sinh ra The angels got together Các thiên thần đã tụ họp cùng nhau And decided to create a dream come true Và quyết định biến giấc mơ thành sự thật So they sprinkled moon dust in your hair of gold Họ phủ bụi trăng lên mái tóc óng vàng của anh And starlight in your eyes of blue Và ánh sao trong đôi mắt anh xanh thẳm That is why all the girls in town Nên vì thế mọi cô gái trong thị trấn Follow you all around Đều đi theo anh trên từng bước chân Just like me, they long to be Giống như em vậy, họ cũng ao ước Close to you Được gần bên anh On the day that you were born Vào ngày anh sinh ra The angels got together Các thiên thần đã tụ họp cùng nhau And decided to create a dream come true Và quyết định biến giấc mơ thành sự thật So they sprinkled moon dust in your hair of gold Họ phủ bụi trăng lên mái tóc óng vàng của anh And starlight in your eyes of blue Và ánh sao trong đôi mắt anh xanh thẳm That is why all the girls in town Nên vì thế mọi cô gái trong thị trấn Follow you all around Đều đi theo anh trên từng bước chân Just like me, they long to be Giống như em vậy, họ cũng ao ước Close to you Được gần bên anh Just like me (just like me) Giống như em vậy (giống như em vậy) They long to be Họ cũng ao ước Close to you Được gần bên anh Wahhhhhhhhhhh, close to you Wahhhhhhhhhhhhh, gần bên anh Hahhhhhhhhhhh, close to you Wahhhhhhhhhhhhh, gần bên anh Lahhhhhhhhhhh, close to you Wahhhhhhhhhhhhh, gần bên anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.