Yêu thích
Xem thêm
I'm a big, big girl Em là cô gái mạnh mẽ In a big, big world Sống giữa thế giới mênh mông It's not a big, big thing if you leave me Sẽ chẳng là gì nếu anh rời xa em But I do do feel that Nhưng em biết rằng I do do will miss you much Em sẽ nhớ anh, nhớ anh rất nhiều Miss you much Nhớ anh vô cùng I can see the first leaf falling Em có thể thấy chiếc lá đầu mùa đang rơi It's all yellow and nice Nó úa vàng và thật đẹp xinh It's so very cold outside Ngoài kia trời sao lạnh giá Like the way I'm feeling inside Giống như trong lòng em đang giá băng I'm a big, big girl Em là một cô gái mạnh mẽ In a big, big world Sống giữa thế giới mênh mông It's not a big, big thing if you leave me Sẽ chẳng là gì nếu anh rời xa em But I do do feel that Nhưng em biết rằng I do do will miss you much Em sẽ nhớ anh, nhớ anh rất nhiều Miss you much Nhớ anh vô cùng Outside it's now raining Giờ đây ngoài kia mưa vẫn đang rơi And tears are falling from my eyes Và trong em những giọt lệ vẫn đang tuôn rơi Why did it have to happen? Tại sao mọi thứ lại xảy ra như thế? Why did it all have to end? Tại sao tất cả lại đi đến kết thúc? I'm a big, big girl Em là cô gái mạnh mẽ In a big, big world Sống giữa thế giới mênh mông It's not a big, big thing if you leave me Sẽ chẳng là gì nếu anh rời xa em But I do do feel that Nhưng em biết rằng I do do will miss you much Em sẽ nhớ anh, nhớ anh rất nhiều Miss you much Nhớ anh vô cùng I have your arms around me warm like fire Em đắm chìm trong vòng tay nồng ấm của anh But when I open my eyes Nhưng khi em mở mắt ra You're gone Anh đã ra đi I'm a big, big girl Em là cô gái mạnh mẽ In a big, big world Sống giữa thế giới mênh mông It's not a big, big thing if you leave me Sẽ chẳng là gì nếu anh rời xa em But I do do feel that Nhưng em biết rằng I do do will miss you much Em sẽ nhớ anh, nhớ anh rất nhiều Miss you much Nhớ anh vô cùng I'm a big, big girl Em là cô gái mạnh mẽ In a big, big world Sống giữa thế giới mênh mông It's not a big, big thing if you leave me Sẽ chẳng là gì nếu anh rời xa em But I do feel I will miss you much Nhưng em biết rằng em sẽ nhớ anh rất nhiều Miss you much Nhớ anh vô cùng

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.