Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
See the way you're taking care of your mama Anh thấy cách em chăm sóc mẹ The way you're taking care of me Và cả cách em chăm sóc anh The way you light up any room, girl Em thắp sáng mỗi căn phòng mình bước đến You're what this world should be Em là người mà thế giới phải noi theo Tomorrow, tonight, the rest of my life Ngày mai, tối nay, và suốt mãi sau này I wanna be the man you want me to be Anh muốn trở thành người đàn ông lý tưởng em hằng mong So starting right now, girl, tell me everything you need Nên từ bây giờ hãy cho anh biết em cần điều gì I just wanna wake up everyday here in this bed Anh muốn được mỗi ngày thức dậy trên chiếc giường này Never leave 'I love you' left unsaid Và không rời đi khi chưa nói lời yêu em It might take a hundred lifetimes to do Chắc phải mất cả trăm kiếp sau nữa But baby, I just wanna be good as you Nhưng anh sẽ cố gắng để được như em Girl, you're more than just the surface Em ơi, em đẹp đâu chỉ ở vẻ bề ngoài Yeah, you got that heart of gold (that heart of gold) Mà bên trong còn một trái tim nhân hậu So when it comes to loving you, baby Vậy nên tình anh dành cho em No, it will never get old Sẽ chẳng bao giờ cạn Tomorrow, tonight, the rest of my life Ngày mai, đêm nay và cả cuộc đời mình I wanna be the man you want me to be Anh muốn trở thành người đàn ông lý tưởng em hằng mong So starting right now, girl, tell me everything you need Nên từ bây giờ hãy cho anh biết em cần điều gì I just wanna wake up everyday here in this bed Anh muốn được mỗi ngày thức dậy trên chiếc giường này Never leave 'I love you' left unsaid Và không rời đi khi chưa nói lời yêu em It might take a hundred lifetimes to do (lifetimes to do) Chắc phải mất cả trăm kiếp sau nữa But baby, I just wanna be good as you Nhưng anh sẽ cố gắng để được như em Good as you, baby Anh muốn được như em I just wanna wake up everyday here in this bed Anh muốn được mỗi ngày thức dậy trên chiếc giường này Never leave I love you left unsaid Và không rời đi khi chưa nói lời yêu em It might take a hundred lifetimes to do Chắc phải mất cả trăm kiếp sau nữa But baby, I just wanna be good as you Nhưng anh sẽ cố gắng để được như em I just wanna wake up everyday here in this bed (here with you, baby) Anh muốn được mỗi ngày thức dậy trên chiếc giường này Never leave I love you left unsaid (never leave it unsaid) Và không rời đi khi chưa nói lời yêu em It might take a hundred lifetimes to do (a hundred lifetimes now) Chắc phải mất cả trăm kiếp sau nữa But baby, I just wanna be good as you Nhưng anh sẽ cố gắng để được như em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.