Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ The sound of your laugh has a ring of weariness Tiếng cười của bạn chất chứa sự mệt mỏi The night has a thousand eyes Đêm đen có hàng ngàn đôi mắt dõi theo And your smile of heaviness Và nụ cười của bạn nặng trĩu I've always asked for nothing Tôi chẳng bao giờ đòi hỏi thứ gì cả But you've found it hard to see Nhưng bạn lại không thể chấp nhận được điều đó So I gathered all I had Thế nên tôi lấy hết tất cả những gì tôi có And laid it down before your feet Đặt dưới chân bạn I gathered all I had Thế nên tôi lấy hết tất cả những gì tôi có So how do you feel today? Hôm nay bạn cảm thấy thế nào? How do you feel today? Hôm nay bạn cảm thấy thế nào? ‘Cause tonight I'm closing all the doors Vì đêm nay tôi sẽ chốt chặt cửa So stay outside or lay down with our flaws Vậy nên hãy ở ngoài hoặc bỏ qua những lỗi lầm của chúng tôi How do you feel today? Hôm nay bạn cảm thấy thế nào? ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ We moved faster than fate Chúng ta đã đi nhanh hơn cả số mệnh But it came at a cost Nhưng chúng đều có cái giá cả Now you're tripping over backwards for the days of youth you lost Giờ đây bạn muốn quay về những tháng ngày tưổi trẻ đã phí hoài I offered you my hands Tôi đưa bạn đôi tay này And I've given you my hope Và trao bạn niềm hi vọng của tôi So let me be your salvation Hãy để tôi trở thành điều cứu rỗi cho bạn I refuse to be your rope Tôi không muốn trở thành sợi dây ràng buộc bạn So how do you feel today? Hôm nay bạn cảm thấy thế nào? How do you feel today? Hôm nay bạn cảm thấy thế nào? ‘Cause tonight I'm closing all the doors Vì đêm nay tôi sẽ chốt chặt cửa So stay outside or lay down with our flaws Vậy nên hãy ở ngoài hoặc bỏ qua những lỗi lầm của chúng tôi How do you feel today? Hôm nay bạn cảm thấy thế nào? I've seen the glory but it wasn't enough Tôi đã từng thấy được danh vọng, nhưng vậy vẫn chưa đủ Those songs and bells were just the laughter of guns Những bài hát và tiếng chuông đó chỉ là giả tạo mà thôi I knew your stories Tôi biết câu chuyện của bạn I knew it was love Tôi biết đó chính là tình yêu But those songs and bells were the laughter of guns Nhưng những bài hát và tiếng chuông đó chỉ là giả tạo mà thôi ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ So how do you feel today? Hôm nay bạn cảm thấy thế nào? How do you feel today? Hôm nay bạn cảm thấy thế nào? ‘Cause tonight I'm closing all the doors Vì đêm nay tôi sẽ chốt chặt cửa So stay outside or lay down with our flaws Vậy nên hãy ở ngoài hoặc bỏ qua những lỗi lầm của chúng tôi How do you feel today? Hôm nay bạn cảm thấy thế nào? ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬ ♪ ♫ ♩ ♬

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.