Yêu thích
Xem thêm
Mama! I don't have time for dancing! Mẹ ơi! Con không có thời gian để nhảy múa! That's just gonna have to wait a while Chỉ là con sẽ phải đợi một thời gian Ain't got time for messing around Cũng không có thời gian để lãng phí And it's not my style Và đó không phải là cách của con This old town can slow you down Thị trấn cổ kính này có thể khiến bạn chậm lại People taking the easy way Người ta thường chọn những cách dễ dàng But I know exactly where I'm going Nhưng tôi biết chính xác tôi đang đi đâu I'm getting closer and closer every day Mỗi ngày tôi càng trở nên gần hơn And I'm almost, I'm almost there Và tôi sắp đạt được rồi People down here think I'm crazy, but I don't care Mọi người ở đây nghĩ rằng tôi điên, nhưng tôi không quan tâm Trials and tribulations, I’ve had my share Những thử thách và cực khổ tôi đều đã trải qua There ain't nothing gonna stop me now ‘cause I'm almost there Không có điều gì có thể ngăn cản được tôi vì tôi sắp đạt được rồi I remember Daddy told me: “Fairytales can come true Tôi nhớ cha tôi đã nói rằng: "Truyện cổ tích có thể trở thành hiện thực" But you gotta make 'em happen, it all depends on you" "Nhưng con phải khiến chúng xảy ra, điều đó tùy thuộc vào con" So I work real hard each and every day Vì vậy tôi đều làm việc chăm chỉ mỗi ngày Now things for sure are going my way Giờ đây mọi thứ chắc chắn sẽ theo ý của tôi Just doing what I do Chỉ cần thực hiện những gì tôi đang làm Look out boys, I'm coming through Hãy nhìn kìa chàng trai, tôi sắp vượt qua rồi And I'm almost, I'm almost there Và tôi sắp đạt được rồi I'm almost there Tôi sắp đạt được rồi People gonna come here from everywhere Mọi người sẽ đến đây từ khắp mọi nơi And I'm almost there Và tôi sắp đạt được rồi I'm almost, almost there Tôi sắp đạt được rồi There's been trials and tribulations Đã có những thử thách và cực khổ You know I've had my share Bạn biết không tôi đã trải qua But I've climbed the mountain, I've crossed the river Nhưng tôi đã leo đươc núi, đã băng được qua sông And I'm almost, almost there Và tôi sắp đạt được rồi I'm almost there Tôi sắp đạt được rồi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Almost There

Anika Noni Rose

Anika Noni Rose

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Anika Noni Rose (born September 6, 1972) is an American singer and actress known for her Tony Award-winning performance in the Broadway production of Caroline, or Change and her starring role as Lorrell Robinson in the 2006 film Dreamgirls. She also starred as Tiana, an African American princess in Walt Disney Pictures' 2009 animated film The Princess and the Frog. In 2014, Rose played the role of Beneatha Younger in the Broadway revival of A Raisin in the Sun, for which she was nominated for the Tony Award for Best Featured Actress in a Play. She was named a Disney Legend in 2011.

Xem thêm
Bình luận