Yêu thích
Xem thêm
Every part in my heart I'm giving out Anh đang nói lên những điều lòng anh cất giữ Every song on my lips I'm singing out Anh đang hát vang bao bài ca Any fear in my soul I'm letting go Anh xua tan nỗi sợ hãi nơi tâm hồn And anyone who ask I'll let them know Và nếu có ai hỏi thì anh sẽ trả lời rằng She's the one, she's the one Nàng là duy nhất, nàng là người duy nhất I say it loud Anh sẽ nói thật to She's the one, she's the one Nàng là duy nhất, nàng là người duy nhất I say it proud Anh sẽ nói đầy kiêu hãnh Ring a bell, ring a bell Rung chuông lên, rung chuông lên For the whole crowd Cho cả đám đông biết Ring a bell, ring a bell Rung chuông lên, rung chuông lên I'm telling the world Anh cho cả thế giới biết That I've found a girl Rằng anh đã tìm thấy một cô gái The one I can live for Để cùng anh sống trọn cả đời này The one who deserves Một cô gái hoàn toàn xứng đáng Every part in my heart I'm giving out Anh đang nói lên những điều lòng anh cất giữ Every song on my lips I'm singing out Anh đang hát vang bao bài ca Any fear in my soul I'm letting go Anh đang xua tan nỗi sợ hãi nơi tâm hồn And anyone who ask I'll let them know Và nếu có ai hỏi thì anh sẽ trả lời rằng She's the one, she's the one Nàng là duy nhất, nàng là người duy nhất I say it loud Anh sẽ nói thật to She's the one, she's the one Nàng là duy nhất, nàng là người duy nhất I say it proud Anh sẽ nói đầy kiêu hãnh Ring a bell, ring a bell Rung chuông lên, rung chuông lên For the whole crowd Cho cả đám đông biết Ring a bell, ring a bell Rung chuông lên, rung chuông lên I'm telling the world Anh cho cả thế giới biết That I've found a girl Rằng anh đã tìm thấy một cô gái The one I can live for Để cùng anh sống trọn cả đời này The one who deserves Một cô gái hoàn toàn xứng đáng To give all my heart Để anh trao trọn trái tim mình A reason to fly Một lý do để bay cao The one I can live for Một người để anh dành trọn cả đời ở bên A reason for life Một lẽ sống I'm telling the world Anh cho cả thế giới biết That I've found a girl Rằng anh đã tìm thấy một cô gái The one I can live for Để cùng anh sống trọn cả đời này The one who deserves Một cô gái hoàn toàn xứng đáng To give all my heart Để anh trao trọn trái tim mình A reason to fly Một lý do để bay cao The one I can live for Một người để anh dành trọn cả đời ở bên A reason for life Một lẽ sống

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Telling The World

Taio Cruz

Taio Cruz

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Jacob Taio Cruz (born Adetayo Ayowale O. A. Onile-Ere; 23 April),is a British singer, songwriter, rapper and record producer. In 2008, he released his debut album Departure, which he wrote, arranged and produced. The album achieved certified gold status in the United Kingdom and earned him a Music of Black Origin Awards nomination.

Xem thêm
Bình luận