Các bài hát cấp độ nâng cao

Price Tag
Price Tag
Jessie J
VIP
Xem bài hát
Speak Now
Speak Now
Taylor Swift
VIP
Xem bài hát
Sober
Sober
P!nk
VIP
Xem bài hát
True Love
True Love
P!nk
VIP
Xem bài hát
Dark Horse
Dark Horse
Katty Perry
VIP
Xem bài hát
Set Fire To The Rain
Set Fire To The Rain
Adele
VIP
Xem bài hát
Rolling in The Deep
Rolling in The Deep
Adele
VIP
Xem bài hát