Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I'm at a payphone trying to call home Anh đang ở bốt điện thoại cố gắng để gọi về nhà All of my change I spent on you Tất cả đồng tiền lẻ anh đã dùng gọi hết cho em Where have the times gone? Baby, it's all wrong Những khoảnh khắc ấy đã trôi về đâu? Em yêu, tất cả đều là sai lầm Where are the plans we made for two? Đâu rồi những kế hoạch hai ta đã ấp ủ Yeah, I, I know it's hard to remember Anh biết thật khó để nhớ ra The people we used to be Con người trước kia của chúng ta It's even harder to picture Thậm chí thật khó mà hình dung ra được That you're not here next to me Rằng em không còn ở nơi đây bên cạnh anh You say it's too late to make it Em nói rằng đã quá trễ để có một kết cuộc tốt đẹp But is it too late to try? Nhưng liệu có quá muộn để thử? And in our time that you wasted Và trong khoảng thời gian của chúng ta mà em đã lãng phí All of our bridges burned down Tất cả đã kết thúc rồi I've wasted my nights Anh đã hoài phí bao đêm You turned out the lights Còn em đã dập tắt đi ánh sáng Now I'm paralyzed Giờ đây anh như bị tê liệt Still stuck in that time Vẫn mắc kẹt trong cái khoảnh khắc When we called it love Khi mà ta gọi là tình yêu But even the sun sets in paradise Nhưng ngay cả những chuyện tốt đẹp vẫn sẽ kết thúc I'm at a payphone trying to call home Anh đang ở bốt điện thoại cố gắng để gọi về nhà All of my change I spent on you Tất cả đồng tiền lẻ anh đã dùng gọi hết cho em Where have the times gone? Baby, it's all wrong Những khoảnh khắc ấy đã trôi về đâu? Em yêu, tất cả đều là sai lầm Where are the plans we made for two? Đâu rồi những kế hoạch hai ta đã ấp ủ If happy ever after did exist Nếu hạnh phúc mãi mãi về sau thực sự tồn tại I would still be holding you like this Anh vẫn sẽ ôm em như thế này All those fairytales are full of shit Tất cả những câu chuyện cổ tích đó đều là bịa đặt One more fucking love song, I'll be sick Thêm một bản tình ca ngu ngốc nữa, anh sẽ phát ốm mất Oh, you turned your back on tomorrow Em đã quay lưng lại với tương lai 'Cause you forgot yesterday Vì em đã lãng quên quá khứ I gave you my love to borrow Anh đã cho em mượn tình yêu của anh But you just gave it away Thế nhưng em đã quẳng nó đi You can't expect me to be fine Em chẳng thể trông đợi rằng anh vẫn ổn I don't expect you to care Anh cũng không mong chờ em quan tâm I know I've said it before Anh biết trước đây anh đã nói ra điều đó But all of our bridges burned down Nhưng tất cả đã kết thúc rồi I've wasted my nights Anh đã hoài phí bao đêm You turned out the lights Còn em đã dập tắt đi ánh sáng Now I'm paralyzed Giờ đây anh như bị tê liệt Still stuck in that time Vẫn mắc kẹt trong cái khoảnh khắc When we called it love Khi mà ta gọi là tình yêu But even the sun sets in paradise Nhưng ngay cả những chuyện tốt đẹp vẫn sẽ kết thúc I'm at a payphone trying to call home Anh đang ở bốt điện thoại cố gắng để gọi về nhà All of my change I spent on you Tất cả đồng tiền lẻ anh đã dùng gọi hết cho em Where have the times gone? Baby, it's all wrong Những khoảnh khắc ấy đã trôi về đâu? Em yêu, tất cả đều là sai lầm Where are the plans we made for two? Đâu rồi những kế hoạch hai ta đã ấp ủ If happy ever after did exist Nếu hạnh phúc mãi mãi về sau thực sự tồn tại I would still be holding you like this Anh vẫn sẽ ôm em như thế này All those fairytales are full of shit Tất cả những câu chuyện cổ tích đó đều là bịa đặt One more fucking love song, I'll be sick Thêm một bản tình ca ngu ngốc nữa, anh sẽ phát ốm mất Now I'm at a payphone Lúc này anh đang ở bốt điện thoại Man, fuck that shit Thôi, kệ xác nó đi I'll be out spending all this money Anh sẽ ra ngoài xài hết đống tiền này While you're sitting round wondering Trong khi em ngồi đó tự hỏi Why it wasn't you who came up from nothing, Tại sao không phải là mình, người đi lên từ tay trắng Made it from the bottom Bắt đầu từ tầng chót Now when you see me I'm stunning Giờ đây khi em thấy anh, anh trông thật tuyệt vời And all of my cars start with a push of a button Và tất cả những chiếc xe của anh khởi động chỉ với một nút ấn Telling me I changed since I blew up Nói rằng anh đã thay đổi kể từ khi nổi tiếng Or whatever you call it Em muốn nói sao thì tùy Switch the number to my phone Đổi số điện thoại của anh So you never could call it Vì vậy em không bao giờ có thể gọi được Don't need my name on my shirt Anh không cần đề tên mình lên áo You can tell it I'm ballin Em vẫn thấy anh rất thành công Swish, what a shame could have got picked Thật đáng tiếc vì cơ hội đã vụt mất rồi Had a really good game but you missed your last shot Em đã chơi khá đấy nhưng em đã bỏ lỡ cú chót rồi So you talk about who you see at the top Em đã bàn về ai trong chúng ta sẽ thành công hơn Or what you could have saw Hay là những gì vốn có But sad to say it's over for Nhưng thật buồn khi phải nói đã kết thúc rồi Phantom pulled up valet open doors Chiếc xe xịn đỗ lại và người hầu mở cửa Wished like go away, got what you was looking for Ảo tưởng đó đã biến mất và em đã có được điều em đang kiếm tìm Now it's me who they want Giờ đây anh là người họ muốn So you can go and take Vì vậy em có thể đi và mang That little piece of shit with you. Thằng bạn trai của em theo cùng I'm at a payphone trying to call home Anh đang ở bốt điện thoại cố gọi về nhà All of my change I spent on you Tất cả đồng tiền lẻ anh đã dùng gọi hết cho em Where have the times gone? Baby, it's all wrong Những khoảnh khắc ấy đã trôi về đâu? Em yêu, tất cả đều là sai lầm Where are the plans we made for two? Đâu rồi những kế hoạch hai ta đã ấp ủ If happy ever after did exist Nếu hạnh phúc mãi mãi về sau thực sự tồn tại I would still be holding you like this Thì anh vẫn sẽ ôm em như thế này All those fairytales are full of shit Tất cả những câu chuyện cổ tích đó đều là bịa đặt One more fucking love song, I'll be sick Thêm một bản tình ca ngu ngốc nữa, anh sẽ phát ốm mất Now I'm at a payphone... Lúc này anh đang ở bốt điện thoại

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.