Yêu thích
Xem thêm
We sign our cards and letters bff Chúng ta cùng kí vào những tấm thiệp và bức thư "Bạn thân mãi mãi" You've got a million ways to make me laugh Cậu có hàng triệu cách làm mình cười vang (yeah) You're looking out for me Cậu trông chừng cho em You've got my back Cậu yểm trợ phía sau cho mình It's so good to have you around Thật là tuyệt có cậu cạnh bên You know the secrets I could never tell Cậu biết những bí mật mình không bao giờ nói ra (uh huh) And when I'm quiet you break through my shell Và khi mình im lặng cậu phá vỡ cái vỏ bọc ấy của mình Don't feel the need to do a rebel yell Không cảm thấy cần phải hét lên điên cuồng à Cuz you keep my feet on the ground Vì cậu luôn giữ vững đôi chân mình trên mặt đất You're a true friend Cậu là một người bạn đích thực You're here til the end Cậu luôn ở đây cho đến phút cuối You pull me aside when somethin ain't right Cậu kéo mình sang một bên khi có điều gì đó không ổn Talk with me now and into the night Chuyện trò với mình ngay lúc này đến tận đêm khuya Til its alright again Đến khi mọi chuyện ổn thoả You're a true friend Cậu là một người bạn đích thực You don't get angry when I change the plan Cậu không giận dữ khi mình thay đổi những kế hoạch Somehow you're never out of second chances Không biết tại sao, cậu luôn cho mình thêm cơ hội Won't say I told you when I'm wrong again Sẽ không nói:Mình bảo cậu rồi khi mình mắc thêm lỗi à I'm so lucky that I found Mình quá may mắn rằng mình đã nhận ra A true friend Cậu là một người bạn đích thực You're here til the end Cậu luôn ở đây cho đến phút cuối You pull me aside when somethin ain't right Cậu kéo mình sang một bên khi có điều gì đó không ổn Talk with me now and into the night Chuyện trò với mình ngay lúc này đến tận đêm khuya Til its alright again Đến khi mọi chuyện ổn thoả True friends will go to the ends of the earth Những người bạn đích thực sẽ luôn đi đến tận cùng trái đất Til they find the things you need Tới khi họ tìm thấy những điều bạn cần nhất Friends hang on through the ups and the downs Những người bạn đích thực cùng ta trải qua bao chuyện vui, buồn Cuz they've got someone to believe in Vì họ có một người nào đó để tin tưởng A true friend Cậu là một người bạn đích thực You're here til the end Cậu luôn ở đây cho đến phút cuối You pull me aside when somethin ain't right Cậu kéo mình sang một bên khi có điều gì đó không ổn Talk with me now and into the night Chuyện trò với mình ngay lúc này đến tận đêm khuya Don't need to pretend Không cần giả vờ Oh you're a true friend Cậu là một người bạn đích thực You're here til the end Cậu luôn ở đây cho đến phút cuối You pull me aside when somethin ain't right Cậu kéo mình sang một bên khi có điều gì đó không ổn Talk with me now and into the night Chuyện trò với mình ngay lúc này đến tận đêm khuya Til its alright again Đến khi mọi chuyện ổn thoả You're a true friend Cậu là một người bạn đích thực

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.