Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I got a man but, I want you Em đã có một người bên cạnh mình nhưng vẫn muốn có anh And it's just nerves, it's just *** Đây chỉ là cảm xúc bốc đồng thôi Making me think 'bout someone new Nhưng nó khiến em nghĩ về người mới You know I got so much to say Anh biết không, em có nhiều điều muốn nói I try to hide it in my face Em cố che giấu nó trên khuôn mặt mình And it don't work, you see through Nhưng chẳng ích gì, anh đã nhìn thấu That I just want to get with you Rằng em chỉ muốn đến với anh And you're right Và anh đã đúng You right, I got my guy Đúng vậy, em đã có người yêu But I, I can't help it, I want you Nhưng lại chẳng thể kiềm lòng mà muốn có được anh Said, you right, I got my guy Đúng vậy, em đã có người yêu But I, I can't help it, I want you Nhưng lại chẳng thể kiềm lòng mà muốn có được anh I can't stop and look the other way Chẳng thể dừng những suy nghĩ này và nhìn về hướng khác 'Cause I know it could be, babe, and you never feel the same Vì em biết điều này có thể là sự thật, và anh cũng chưa bao giờ có được cảm giác này You'd be thinking 'bout it every day Và anh sẽ phải trằn trọc suy nghĩ mỗi ngày Don't believe in fairy tales, but we got our fantasies Em không tin vào chuyện cổ tích, nhưng lại tin vào ảo mộng của đôi ta And it's me and you, no she Chỉ có em và anh, không có cô ta Tryna be all through your sheets Em muốn được kề cận cùng anh Have you all on top of me Và để anh cận kề bên em Acting like it's not that deep Giả vờ như em chẳng cảm thấy điều gì Boy, you can take it off of me Anh có thể trút bỏ vỏ bọc này của em Tell me what it's 'bout to be Nói em nghe xem, điều gì sẽ xảy ra Really feel it's bound to bе Vì em cảm nhận có điều gì đang đến I can't tell no one, but they all know Em chẳng dám nói với ai nhưng sao họ đều biết I got a man but, I want you Rằng em đã có người yêu nhưng cũng lại muốn có anh And it's just nеrves, it's just *** Đây chỉ là cảm xúc bốc đồng thôi Making me think 'bout someone new Nhưng nó khiến em nghĩ về người mới You know I got so much to say Anh biết không, em có nhiều điều muốn nói I try to hide it in my face Em cố che giấu nó trên khuôn mặt mình And it don't work, you see through Nhưng chẳng ích gì, anh đã nhìn thấu That I just want to get with you Rằng em chỉ muốn đến với anh And you're right Và anh đã đúng You right, I got my guy Đúng vậy, em đã có người yêu But I, I can't help it, I want you Nhưng lại chẳng thể kiềm lòng mà muốn có được anh Said, you right, I got my guy Đúng vậy, em đã có người yêu But I, I can't help it, I want you Nhưng lại chẳng thể kiềm lòng mà muốn có được anh Girl, I want you like you want me too Cô gái à, anh muốn em giống như em muốn anh vậy I feel that energy (Oh, yeah) when you're on top of me (Oh, yeah) Anh cảm nhận nguồn năng lượng đó khi em cận kề bên anh I know your man, he ain't controlling you Anh biết rõ anh ta sẽ không kiểm soát được em But you still hesitate (Oh) 'cause you choose loyalty (Oh, yeah) Nhưng em vẫn ngập ngừng bởi em muốn giữ gìn sự chung thủy And I know your history (Hey), met him before your peak (Hey) Anh biết quá khứ của em, em gặp anh ta trước thời điểm đẹp nhất của mình He's so connected to that woman that you used to be Để rồi anh ta chỉ yêu con người trước kia của em thôi But-but-but the *** what clogged your memory Nhưng cuộc vui kia đã xua đi ký ức ấy A couple strokes, I'll put it in, then you'll belong to me Chỉ với vài vuốt ve là em đã thuộc về anh I got a man but, I want you Em đã có một người bên cạnh mình nhưng vẫn muốn có anh And it's just nerves, it's just dick Đây chỉ là cảm xúc bốc đồng thôi Making me think 'bout someone new Nhưng nó khiến em nghĩ về người mới You know I got so much to say Anh biết không, em có nhiều điều muốn nói I try to hide it in my face Em cố che giấu nó trên khuôn mặt mình And it don't work, you see through Nhưng chẳng ích gì, anh đã nhìn thấu That I just want to get with you (Yeah, yeah, yeah, yeah) Rằng em chỉ muốn đến với anh And you're right (Right) Và anh đã đúng You right, I got my guy (I got my—) Đúng vậy, em đã có người yêu But I, I can't help it, I want you Nhưng lại chẳng thể kiềm lòng mà muốn có được anh Said, you right (Yeah), I got my guy (Yeah) Đúng vậy, em đã có người yêu But I (Yeah), I can't help it, I want you Nhưng lại chẳng thể kiềm lòng mà muốn có được anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.