Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Right, right turn off the lights Rồi, rồi tắt hết đèn đi nào We're gonna lose our minds tonight Chúng ta sẽ mất trí đêm nay What's the deal, yo? Thỏa thuận là gì nào? I love when it's all too much Tôi yêu khi mọi thứ trở nên khó khăn 5 am turn the radio up Năm giờ sáng bật đài radio lên Where's the rock 'n roll? Nhạc rock 'n roll đâu rồi? Party crasher Những vị khách không mời Panty snatcher Những tên trộm cắp bệnh hoạn Call me up if you're a gangsta Hãy gọi cho tôi nếu bạn là xã hội đen Don't be fancy Đừng tỏ ra đặc biệt Just get dancy Cứ nhảy hết mình đi Why so serious? Tại sao lại quá nghiêm túc như vậy? So raise your glass if you are wrong Hãy nâng li lên nếu bạn đã sai In all the right ways Trong tất cả mọi việc All my underdogs Hỡi những kẻ thất bại của tôi We will never be, never be anything but loud Chúng ta sẽ chẳng là bất cứ thứ gì ngoài ồn ào And nitty, gritty Và sự thật là Dirty, little freaks Chúng ta vẫn là chính mình Won't you come on and come on Bạn sẽ tham gia chứ And raise your glass! Và nâng li lên nào Just come on and come on Chỉ cần bạn tham gia And raise your glass! Và nâng li lên nào Slam slam oh hot damn Tiếng đập cửa rầm, rầm, ôi trời ơi What part of a party don't you understand? Bạn không hiểu nên làm gì ở bữa tiệc hả? Wish you'd just freak out (Freak out already) Bạn làm ơn hào hứng lên nào (Phải hào hứng lên chứ) Can't stop, coming in hot Không dừng lại được, thật phấn khởi quá đi I should be locked up right on the spot Lẽ ra tôi nên bị giam lại vì những việc tôi đã làm It's so on right now Bữa tiệc bắt đầu náo nhiệt rồi Party crasher Những vị khách không mời Panty snatcher Những tên trộm cắp bệnh hoạn Call me up if you're a gangsta Hãy gọi cho tôi nếu bạn là xã hội đen Don't be fancy Đừng tỏ ra đặc biệt Just get dancy Cứ nhảy hết mình đi Why so serious? Tại sao lại quá nghiêm túc như vậy? So raise your glass if you are wrong in all the right ways Hãy nâng li lên nếu bạn đã sai trong tất cả mọi việc All my underdogs Hỡi những kẻ thất bại của tôi We will never be, never be anything but loud Chúng ta sẽ chẳng là bất cứ thứ gì ngoài ồn ào And nitty, gritty Và sự thật là Dirty, little freaks Chúng ta vẫn là chính mình Won't you come on and come on Bạn sẽ tham gia chứ And raise your glass! Và nâng li lên nào Just come on and come on Chỉ cần bạn tham gia And raise your glass! Và nâng li lên nào Won't you come on and come on Bạn sẽ tham gia chứ And raise your glass! Và nâng li lên nào Just come on and come on Chỉ cần bạn tham gia And raise your glass! Và nâng li lên nào Oh shit! My glass is empty Chết tiệt! Ly tôi hết sạch rồi That sucks! Tệ thật! So if you're too school for cool (I mean) Nếu bạn không thể trông thật ngầu And you're treated like a fool (You're treated like a fool) Và bạn bị đối xử như một kẻ ngốc You can choose to let it go Bạn có thể không cần bận tâm We can always, we can always, Chúng ta luôn có thể Party on our own Tiệc tùng theo cách của mình So raise your Hãy nâng li lên nào So raise your glass if you are wrong in all the right ways Hãy nâng li lên nếu bạn đã sai trong tất cả mọi việc All my underdogs Hỡi những kẻ thất bại của tôi We will never be, never be anything but loud Chúng ta sẽ chẳng là bất cứ thứ gì ngoài ồn ào And nitty, gritty Và sự thật là Dirty, little freaks Chúng ta vẫn là chính mình So raise your glass if you are wrong in all the right ways Hãy nâng li lên nếu bạn đã sai trong tất cả mọi việc All my underdogs Hỡi những kẻ thất bại của tôi We will never be, never be anything but loud Chúng ta sẽ chẳng trở thành gì khác ngoài ồn ào And nitty, gritty Và sự thật là Dirty, little freaks Chúng ta vẫn là chính mình Won't you come on and come on Bạn sẽ tham gia chứ And raise your glass! Và nâng li lên nào Just come on and come on Chỉ cần bạn tham gia And raise your glass! Và nâng li lên nào Won't you come on and come on Bạn sẽ tham gia chứ And raise your glass for me! Và nâng li lên vì tôi nào Just come on and come on Chỉ cần đến đây And raise your glass for me! Và nâng li lên vì tôi nào

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.