Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
You shout it out Anh la hét But I can't hear a word you say Nhưng tôi không nghe bất cứ lời nào anh nói I'm talking loud, not saying much Tôi nói lớn nhưng không nhiều I'm criticized but all your bullets ricochet Anh chỉ trích tôi nhưng những lời nói đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi Shoot me down, but I get up Anh bắn tôi gục ngã, nhưng tôi vẫn đứng dậy I'm bulletproof, nothing to lose Tôi có thể chống được đạn, không có gì để mất Fire away, fire away Hãy bắn đi, nổ súng đi Ricochet, you take your aim Viên đạn bật lại, hãy giữ lấy tầm ngắm Fire away, fire away Hãy bắn đi, nổ súng đi You shoot me down but I won't fall Anh bắn tôi gục ngã, nhưng tôi sẽ không gục xuống I am titanium Vì tôi là Titan You shoot me down but I won't fall Anh bắn tôi gục ngã, nhưng tôi sẽ không gục xuống I am titanium Vì tôi là Titan Cut me down Anh hạ gục tôi But it's you who'll have further to fall Nhưng chính anh mới là người sẽ phải quỵ xuống Ghost town, haunted love Thị trấn ma quỷ, tình yêu ám ảnh Raise your voice, sticks and stones may break my bones Anh lớn tiếng với tôi nhưng tôi chỉ bỏ ngoài tai I'm talking loud, not saying much Tôi nói lớn nhưng không nhiều I'm bulletproof, nothing to lose Tôi có thể chống được đạn, không có gì để mất Fire away, fire away Hãy bắn đi, nổ súng đi Ricochet, you take your aim Viên đạn bật lại, hãy giữ lấy tầm ngắm Fire away, fire away Hãy bắn đi, nổ súng đi You shoot me down but I won't fall Anh bắn tôi gục ngã, nhưng tôi sẽ không gục xuống I am titanium Vì tôi là Titan You shoot me down but I won't fall Anh bắn tôi gục ngã, nhưng tôi sẽ không gục xuống I am titanium Vì tôi là Titan Stone-hard, machine gun Thái độ vô cảm, súng liên thanh Firing at the ones who run Xả đạn vào những người đang chạy trốn Stone-heart as bulletproof glass Trơ lì như những tấm kính chống đạn You shoot me down but I won't fall Anh bắn tôi gục ngã, nhưng tôi sẽ không gục xuống I am titanium Bởi vì tôi là Titan You shoot me down but I won't fall Anh bắn tôi gục ngã, nhưng tôi sẽ không gục xuống I am titanium Bởi vì tôi là Titan You shoot me down but I won't fall Anh bắn tôi gục ngã, nhưng tôi sẽ không gục xuống I am titanium Bởi vì tôi là Titan You shoot me down but I won't fall Anh bắn tôi gục ngã, nhưng tôi sẽ không gục xuống I am titanium Bởi vì tôi là Titan

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.