Yêu thích
Xem thêm
Isn't it funny Thật buồn cười phải không? How times seems to slip away Khi thời gian dường như trôi qua So fast Quá nhanh One minute you're happy Có lúc em cảm thấy hạnh phúc The other you're sad Rồi lại có lúc em cảm thấy buồn But if you give me one more chance Nhưng nếu em cho anh thêm một cơ hội To show my love for you is true Để cho em thấy tình yêu anh trao em là thật I'll stand by your side Anh sẽ ở bên cạnh em Your whole life through Suốt cả cuộc đời này If life is so short Nếu cuộc đời này quá ngắn ngủi Why won't you let me love you Thì cớ sao em không để anh được yêu em Before we run out of time Trước khi chúng ta không còn thời gian If love is so strong Nếu tình yêu thật mạnh mẽ Why won't you take the chance Thì cớ sao em không nắm lấy cơ hội Before our time has gone Trước khi thời gian của chúng ta không còn nữa If life is so short Nếu cuộc đời này quá ngắn ngủi Love is a word that explains Tình yêu sẽ là một từ để giải thích How I feel for you Anh cảm thấy thế nào về em And when you're in my arms Và khi em ở trong vòng tay anh All my dreams come true Tất cả giấc mơ của anh đều biến thành sự thật And when you're not around Và khi em không ở bên cạnh You can't hardly see Thật khó để em nhìn thấy These tears that I'm crying Những giọt lệ anh tuôn Now are for you to be with me Lúc này là dành cho em để được ở bên cạnh em If life is short Nếu cuộc đời này quá ngắn ngủi Why won't you let me love you Thì cớ sao em không để anh được yêu em Before we run out of time Trước khi chúng ta không còn thời gian If love is so strong Nếu tình yêu thật mạnh mẽ Why won't you take the chance Thì cớ sao em không nắm lấy cơ hội Before our time has gone Trước khi thời gian của chúng ta không còn nữa If life is so short Nếu cuộc đời này quá ngắn ngủi Love is a word that explains Tình yêu sẽ là một từ để giải thích How I feel for you Anh cảm thấy thế nào về em And when you're in my arms Và khi em ở trong vòng tay anh All my dreams come true Tất cả giấc mơ của anh đều biến thành sự thật And when you're not around Và khi em không ở bên cạnh You can't hardly see Thật khó để em nhìn thấy These tears that I'm crying Những giọt lệ anh tuôn Now are for you to be with me Lúc này là dành cho em để được ở bên cạnh em If life is short Nếu cuộc đời này quá ngắn ngủi Why won't you let me love you Thì cớ sao em không để anh được yêu em Before we run out of time Trước khi chúng ta không còn thời gian If love is so strong Nếu tình yêu thật mãnh mẽ Why won't you take the chance Thì cớ sao em không nắm lấy cơ hội Before our time has gone Trước khi thời gian của chúng ta không còn nữa If life is so short Nếu cuộc đời này quá ngắn ngủi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

If Life Is So Short

The Moffatts

The Moffatts

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

The Moffatts were a Canadian pop/rock band, composed of brothers Scott, Clint, Bob and Dave Moffatt. Scott was born on March 30, 1983 in Whitehorse, Yukon and triplets Bob, Clint and Dave were born in Vancouver, British Columbia on March 8, 1984. Bob and Clint are identical twins while Dave is a fraternal triplet.

Xem thêm
Bình luận