DISNEY CHANNEL

Singer

Quan tâm

Video mới nhất

Fish Out Of Water

Thể loại: Nhạc hoạt hìnhTắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Fish Out Of Water. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

When I'm soaking in my bath
Khi tớ ngâm mình trong bồn tắm
I dump you in the tub
Tớ thả cậu xuống bồn tắm
There's no need to say another word
Không cần phải nói bất cứ điều gì
You had me at "Glub"
Cậu chỉ nói được "Glub"
Your bowl became my world
Bể cá của cậu trở thành thế giới của tớ
So my world is empty now
Vì vậy thế giới của tớ giờ đang trống rỗng
All my love's caught in your filter
Tất cả tình yêu của tớ đều dành cho cậu
It needs to get to you somehow
Bằng cách nào đó tình yêu đó phải được dành cho cậu
They say that there's plenty of fish in the sea
Dù cho ngoài kia có hàng ngàn con cá
But you're the only one for me
Nhưng với tớ cậu là duy nhất
Without you, I'm a fish out of water
Không có cậu, tớ như con cá không gặp được nước
I'm hooked, please throw a line to me
Tớ thích cậu cực kì, hãy giúp tớ thoát ra đi

Album mới nhất

Hiện tại chưa có album cho ca sỹ này

TIỂU SỬ CỦA DISNEY CHANNEL

Disney Channel (originally called The Disney Channel from 1983 to 1997 and commonly shortened to Disney from 1997 to 2002) is an American basic cable and satellite television network that serves as the flagship property of owner Disney Channels Television Group, itself a unit of the Disney Media Networks division of The Walt Disney Company.

Xem thêm

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ngày sinh: 2009-09-22

Nơi sinh: United States