Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
All along it was a fever Suốt thời gian đó chỉ là cơn sốt A cold sweat hot-headed believer Một người nóng nảy mù quáng toát mồ hôi I threw my hands in the air, said, "Show me something," Em đã giơ tay lên không trung, và nói rằng hãy cho em thấy một điều gì đó He said, "If you dare, come a little closer." Anh ấy nói, nếu em dám thì lại gần một chút đi Round and around and around and around we go Chúng ta cứ mãi đi loanh quanh, loanh quanh rồi loanh quanh Oh now, tell me now, tell me now, tell me now you know Giờ thì nói với em đi, nói với em, nói với em rằng anh biết điều đó Not really sure how to feel about it, something in the way you move Em không chắc phải cảm nhận thế nào, có điều gì đó khi anh quay bước Makes me feel like I can't live without you, it takes me all the way Khiến em cảm thấy như mình không thể sống thiếu anh, cảm giác đó hoàn toàn chiếm lấy em I want you to stay Em muốn anh ở lại. It's not much of a life you're living Cuộc sống mà anh đang sống chẳng có gì nhiều It's not just something you take, it's given. Không phải anh muốn cái gì thì cuộc đời sẽ cho anh cái đấy Round and around and around and around we go Chúng ta cứ mãi đi loanh quanh, loanh quanh rồi loanh quanh Oh now, tell me now, tell me now, tell me now you know Giờ thì nói với em đi, nói với em, nói với em rằng anh biết điều đó Not really sure how to feel about it, something in the way you move Em không chắc phải cảm nhận thế nào, có điều gì đó khi anh quay bước Makes me feel like I can't live without you, it takes me all the way Khiến em cảm thấy như mình không thể sống thiếu anh, cảm giác đó hoàn toàn chiếm lấy em I want you to stay Em muốn anh ở lại. Ooh, ooh, ooh, the reason I hold on Ooh, ooh, ooh, lý do mà em cứ chần chừ Ooh, ooh, ooh, 'cause I need this hole gone Ooh, ooh, ooh, vì em muốn kết thúc tình thế khó xử này Funny you're the broken one but I'm the only one who needed saving Thật buồn cười, anh là người đau khổ nhưng em mới là người duy nhất cần được cứu rỗi 'Cause when you never see the light, it's hard to know which one of us is caving Vì khi anh không thể thấy ánh sáng, sẽ rất khó để biết ai trong chúng ta đang sụp đổ Not really sure how to feel about it, something in the way you move Em không chắc phải cảm nhận thế nào, có điều gì đó khi anh quay bước Makes me feel like I can't live without you, it takes me all the way Khiến em cảm thấy như mình không thể sống thiếu anh, cảm giác đó hoàn toàn chiếm lấy em I want you to stay Em muốn anh ở lại I want you to stay, oooh Em muốn anh ở lại, ohhh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.