Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
You, do you remember me Em, em có nhớ anh không Like I remember you? Như anh hằng nhớ em? Do you spend your life going back in your mind to that time? Em có dành cả đời để quay về những ngày xưa dù chỉ trong tâm tưởng? 'Cause I, I walk the streets alone Bởi vì anh, anh bước trên phố một mình I hate being on my own Và anh ghét phải ở một mình And everyone can see that I really fell Và mọi người đều thấy rằng anh đã thực sự vấp ngã And I'm going through hell Và anh đang rơi xuống địa ngục Thinking about you with somebody else Nghĩ đến em đang ở với một ai đó khác Somebody wants you Ai đó muốn có em Somebody needs you Ai đó cần có em Somebody dreams about you every single night Ai đó đêm từng đêm mơ về em Somebody can't breathe Ai đó chẳng thể thở nổi Without you it's lonely Nếu thiếu vắng em anh thật cô đơn Somebody hopes that one day you will see Ai đó hi vọng một ngày nào đó em sẽ nhận ra That somebody's me Rằng ai đó chính là anh How, how did we go wrong? Làm sao, làm sao chúng ta lại đi sai hướng? It was so good and now it's gone Mọi chuyện quá tốt đẹp và giờ đây tất cả đã trôi qua And I pray at night that our paths soon will cross Và hằng đêm anh cầu nguyện rằng con đường của đôi ta sẽ sớm gặp nhau And what we had isn't lost Và tất cả những gì mình đã có chẳng hề mất đi 'Cause you're always right here in my thoughts Bởi em luôn luôn ở đây trong suy nghĩ của anh Somebody wants you Ai đó muốn có em Somebody needs you Ai đó cần có em Somebody dreams about you every single night Ai đó đêm từng đêm mơ về em Somebody can't breathe, without you it's lonely Ai đó chẳng thể thở nổi, nếu thiếu vắng em anh thật cô đơn Somebody hopes that someday you will see Ai đó hi vọng một ngày nào đó em sẽ nhận ra That somebody's me Rằng ai đó chính là anh Oh yeah Oh yeah You'll always be in my life Em sẽ mãi là một phần trong cuộc sống của anh Even if I'm not in your life Dù cho anh không tồn tại trong cuộc sống của em nữa 'Cause you're in my memory Bởi em sẽ sống mãi trong ký ức của anh You, when you remember me Em, khi em nhớ đến anh And before you set me free Và trước khi em trả tự do cho anh Oh listen please Xin hãy lắng nghe Somebody wants you Ai đó muốn có em Somebody needs you Ai đó cần có em Somebody dreams about you every single night Ai đó đêm từng đêm mơ về em Somebody can't breathe, without you it's lonely Ai đó chẳng thể thở nổi, nếu thiếu vắng em anh thật cô đơn Somebody hopes that someday you will see Ai đó hi vọng một ngày nào đó em sẽ nhận ra That somebody's me Rằng ai đó chính là anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.