Yêu thích
Xem thêm
You, do you remember me Em, em có nhớ anh không Like I remember you? Như anh hằng nhớ em? Do you spend your life going back in your mind to that time? Em có dành cả đời để quay về những ngày xưa dù chỉ trong tâm tưởng? 'Cause I, I walk the streets alone Bởi vì anh, anh bước trên phố một mình I hate being on my own Và anh ghét phải ở một mình And everyone can see that I really fell Và mọi người đều thấy rằng anh đã thực sự vấp ngã And I'm going through hell Và anh đang rơi xuống địa ngục Thinking about you with somebody else Nghĩ đến em đang ở với một ai đó khác Somebody wants you Ai đó muốn có em Somebody needs you Ai đó cần có em Somebody dreams about you every single night Ai đó đêm từng đêm mơ về em Somebody can't breathe Ai đó chẳng thể thở nổi Without you it's lonely Nếu thiếu vắng em anh thật cô đơn Somebody hopes that one day you will see Ai đó hi vọng một ngày nào đó em sẽ nhận ra That somebody's me Rằng ai đó chính là anh How, how did we go wrong? Làm sao, làm sao chúng ta lại đi sai hướng? It was so good and now it's gone Mọi chuyện quá tốt đẹp và giờ đây tất cả đã trôi qua And I pray at night that our paths soon will cross Và hằng đêm anh cầu nguyện rằng con đường của đôi ta sẽ sớm gặp nhau And what we had isn't lost Và tất cả những gì mình đã có chẳng hề mất đi 'Cause you're always right here in my thoughts Bởi em luôn luôn ở đây trong suy nghĩ của anh Somebody wants you Ai đó muốn có em Somebody needs you Ai đó cần có em Somebody dreams about you every single night Ai đó đêm từng đêm mơ về em Somebody can't breathe, without you it's lonely Ai đó chẳng thể thở nổi, nếu thiếu vắng em anh thật cô đơn Somebody hopes that someday you will see Ai đó hi vọng một ngày nào đó em sẽ nhận ra That somebody's me Rằng ai đó chính là anh Oh yeah Oh yeah You'll always be in my life Em sẽ mãi là một phần trong cuộc sống của anh Even if I'm not in your life Dù cho anh không tồn tại trong cuộc sống của em nữa 'Cause you're in my memory Bởi em sẽ sống mãi trong ký ức của anh You, when you remember me Em, khi em nhớ đến anh And before you set me free Và trước khi em trả tự do cho anh Oh listen please Xin hãy lắng nghe Somebody wants you Ai đó muốn có em Somebody needs you Ai đó cần có em Somebody dreams about you every single night Ai đó đêm từng đêm mơ về em Somebody can't breathe, without you it's lonely Ai đó chẳng thể thở nổi, nếu thiếu vắng em anh thật cô đơn Somebody hopes that someday you will see Ai đó hi vọng một ngày nào đó em sẽ nhận ra That somebody's me Rằng ai đó chính là anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Somebody's Me

Enrique Iglesias

Enrique Iglesias

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Enrique Miguel Iglesias Preysler (/ɛnˈriːkeɪ ɪˈɡlɛsiəs/; Spanish: [enˈrike iˈɣlesjas]) (born 8 May 1975), is a Spanish recording artist and record producer. He is widely regarded as the King of Latin Pop. Iglesias started his career in the mid-1990s on an American Spanish Language record label Fonovisa under the name Enrique Martinez, before switching to the stage name Enrique Iglesias, and turning into one of the biggest stars in Latin America and the Hispanic Market in the United States. By the turn of the millennium, he had made a successful crossover into the mainstream market and signed a multi-album deal with Universal Music Group for US $68,000,000 with Universal Music Latino to release his Spanish albums and Interscope to release English albums. In 2010, he parted with Interscope and signed with another Universal Music Group label Republic Records to release bilingual albums. In 2015, Enrique parted ways with Universal music group after a decade. He signed for Sony Music and it has been reported that it is one of the biggest contracts offered to any artist in recent years in terms of advances and royalties. His upcoming albums will be by Sony Music Latin in Spanish and RCA in English.

Iglesias has sold over 137 million records worldwide, making him one of the best selling Spanish artists ever.Iglesias has scored over 150 number-one hits across all of the Billboard charts and he has had five Billboard Hot 100 top five singles, including two number-ones, and holds the record for producing 26 number-one Spanish-language singles on the Billboard's Hot Latin Tracks. He also holds the record for most number-one hits and the longest running number-one hit on that chart. Iglesias also has 13 number-ones on Billboard's Dance charts, more than any other male artist. He is also the best selling Latin artist in the UK and the best selling international artist in India.

Xem thêm
Bình luận