Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Go ahead just leave Em cứ việc đi đi Can't hold you, you're free Tôi không thể giữ em lại nữa, em được tự do rồi đấy You take all these things Em cứ việc mang những thứ này đi If they mean so much to you Nếu chúng có ý nghĩa nhiều với em như vậy I gave you your dreams Tôi đã biến những giấc mơ của em thành sự thật 'Cause you meant the world Bởi với tôi em là cả thế giới So did I deserve to be left here hurt Vậy mà tôi đáng bị bỏ rơi và đau buồn ở đây sao You think I don't know Em nghĩ rằng tôi không biết You're out of control Em đã mất kiểm soát mất rồi I ended finding all of this from my boys Tôi đã hiểu được tất cả điều đó nhờ bạn của mình Girl, you're stone cold Em à, em thật lạnh lùng You say it ain’t so Dù em không thừa nhận điều đó You already know I’m not attached to material Em cũng biết rằng tôi không phải là người coi trọng vật chất I'd give it all up but I'm takin' back my love Tôi sẽ từ bỏ tất cả nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I've given you too much Tôi đã trao cho em quá nhiều But I'm takin' back my love Nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love, my love, my love, my love, my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình What did I do but give love to you Em đã làm gì nào ngoài việc yêu anh I'm just confused as I stand here and look at you Em thật sự bối rối khi đứng đây và nhìn anh như vậy From head to feet Đầu đuôi câu chuyện All that's not me Tất cả không phải lỗi của em Go 'head, keep the keys Anh cứ việc giữ lấy chìa khóa đi That's not what I need from you Đó không phải là những gì em cần ở anh You think that you know Anh nghĩ rằng anh biết mọi thứ (I do) (Tôi biết chứ) You've made yourself cold Anh đã tự khiến mình trở nên lạnh lùng (Oh yeah) (Ồ, vâng) How could you believe them over me Làm sao mà anh có thể tin lời họ nói hơn em như vậy I'm your girl Em là người yêu của anh cơ mà You're out of control Anh không làm chủ được mình nữa (So what?) (Vậy sao?) How could you let go Sao anh có thể vứt bỏ mọi thứ như vậy (Oh yeah) (Đúng vậy) Don't you know I’m not attached to material Anh biết không em cũng không phải là người ham vật chất I'd give it all up but I'm takin' back my love Tôi sẽ từ bỏ tất cả nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I've given you too much Tôi đã trao cho em quá nhiều But I'm takin' back my love Nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love, my love, my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'd give it all up but I'm takin' back my love Tôi sẽ từ bỏ tất cả nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I've given you too much Tôi đã trao cho em quá nhiều But I'm takin' back my love Nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love, my love, my love, my love, my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình So all this love I give you, take it away Tất cả tình yêu tôi dành cho em, hãy mang nó đi thật xa You think material's the reason I came Anh nghĩ rằng em đến với anh là vì vật chất sao If I had nothing would you want me to stay Nếu tôi không có gì cả thì em có muốn giữ tôi ở lại không You keep your money, take it all away Anh hãy lấy hết tiền của anh và mang tất cả đi đi I'd give it all up but I'm takin' back my love Tôi sẽ từ bỏ tất cả nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I've given you too much Tôi đã trao cho em quá nhiều But I'm takin' back my love Nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love, my love, my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'd give it all up, but I'm takin' back my love Tôi sẽ từ bỏ tất cả nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I've given you too much Tôi đã trao cho em quá nhiều But I'm takin' back my love Nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love, my love, my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'd give it all up but I'm takin' back my love Tôi sẽ từ bỏ tất cả nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I've given you too much Tôi đã trao cho em quá nhiều But I'm takin' back my love Nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love, my love, my love, my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình My love Tình yêu của tôi I'm takin' back my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình My love Tình yêu của tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.