Yêu thích
Xem thêm
Go ahead just leave Em cứ việc đi đi Can't hold you, you're free Tôi không thể giữ em lại nữa, em được tự do rồi đấy You take all these things Em cứ việc mang những thứ này đi If they mean so much to you Nếu chúng có ý nghĩa nhiều với em như vậy I gave you your dreams Tôi đã biến những giấc mơ của em thành sự thật 'Cause you meant the world Bởi với tôi em là cả thế giới So did I deserve to be left here hurt Vậy mà tôi đáng bị bỏ rơi và đau buồn ở đây sao You think I don't know Em nghĩ rằng tôi không biết You're out of control Em đã mất kiểm soát mất rồi I ended finding all of this from my boys Tôi đã hiểu được tất cả điều đó nhờ bạn của mình Girl, you're stone cold Em à, em thật lạnh lùng You say it ain’t so Dù em không thừa nhận điều đó You already know I’m not attached to material Em cũng biết rằng tôi không phải là người coi trọng vật chất I'd give it all up but I'm takin' back my love Tôi sẽ từ bỏ tất cả nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I've given you too much Tôi đã trao cho em quá nhiều But I'm takin' back my love Nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love, my love, my love, my love, my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình What did I do but give love to you Em đã làm gì nào ngoài việc yêu anh I'm just confused as I stand here and look at you Em thật sự bối rối khi đứng đây và nhìn anh như vậy From head to feet Đầu đuôi câu chuyện All that's not me Tất cả không phải lỗi của em Go 'head, keep the keys Anh cứ việc giữ lấy chìa khóa đi That's not what I need from you Đó không phải là những gì em cần ở anh You think that you know Anh nghĩ rằng anh biết mọi thứ (I do) (Tôi biết chứ) You've made yourself cold Anh đã tự khiến mình trở nên lạnh lùng (Oh yeah) (Ồ, vâng) How could you believe them over me Làm sao mà anh có thể tin lời họ nói hơn em như vậy I'm your girl Em là người yêu của anh cơ mà You're out of control Anh không làm chủ được mình nữa (So what?) (Vậy sao?) How could you let go Sao anh có thể vứt bỏ mọi thứ như vậy (Oh yeah) (Đúng vậy) Don't you know I’m not attached to material Anh biết không em cũng không phải là người ham vật chất I'd give it all up but I'm takin' back my love Tôi sẽ từ bỏ tất cả nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I've given you too much Tôi đã trao cho em quá nhiều But I'm takin' back my love Nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love, my love, my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'd give it all up but I'm takin' back my love Tôi sẽ từ bỏ tất cả nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I've given you too much Tôi đã trao cho em quá nhiều But I'm takin' back my love Nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love, my love, my love, my love, my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình So all this love I give you, take it away Tất cả tình yêu tôi dành cho em, hãy mang nó đi thật xa You think material's the reason I came Anh nghĩ rằng em đến với anh là vì vật chất sao If I had nothing would you want me to stay Nếu tôi không có gì cả thì em có muốn giữ tôi ở lại không You keep your money, take it all away Anh hãy lấy hết tiền của anh và mang tất cả đi đi I'd give it all up but I'm takin' back my love Tôi sẽ từ bỏ tất cả nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I've given you too much Tôi đã trao cho em quá nhiều But I'm takin' back my love Nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love, my love, my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'd give it all up, but I'm takin' back my love Tôi sẽ từ bỏ tất cả nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I've given you too much Tôi đã trao cho em quá nhiều But I'm takin' back my love Nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love, my love, my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'd give it all up but I'm takin' back my love Tôi sẽ từ bỏ tất cả nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I've given you too much Tôi đã trao cho em quá nhiều But I'm takin' back my love Nhưng tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình I'm takin' back my love, my love, my love, my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình My love Tình yêu của tôi I'm takin' back my love Tôi sẽ lấy lại tình cảm của mình My love Tình yêu của tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Taking Back My Love

Enrique Iglesias

Enrique Iglesias

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Enrique Miguel Iglesias Preysler (/ɛnˈriːkeɪ ɪˈɡlɛsiəs/; Spanish: [enˈrike iˈɣlesjas]) (born 8 May 1975), is a Spanish recording artist and record producer. He is widely regarded as the King of Latin Pop. Iglesias started his career in the mid-1990s on an American Spanish Language record label Fonovisa under the name Enrique Martinez, before switching to the stage name Enrique Iglesias, and turning into one of the biggest stars in Latin America and the Hispanic Market in the United States. By the turn of the millennium, he had made a successful crossover into the mainstream market and signed a multi-album deal with Universal Music Group for US $68,000,000 with Universal Music Latino to release his Spanish albums and Interscope to release English albums. In 2010, he parted with Interscope and signed with another Universal Music Group label Republic Records to release bilingual albums. In 2015, Enrique parted ways with Universal music group after a decade. He signed for Sony Music and it has been reported that it is one of the biggest contracts offered to any artist in recent years in terms of advances and royalties. His upcoming albums will be by Sony Music Latin in Spanish and RCA in English.

Iglesias has sold over 137 million records worldwide, making him one of the best selling Spanish artists ever.Iglesias has scored over 150 number-one hits across all of the Billboard charts and he has had five Billboard Hot 100 top five singles, including two number-ones, and holds the record for producing 26 number-one Spanish-language singles on the Billboard's Hot Latin Tracks. He also holds the record for most number-one hits and the longest running number-one hit on that chart. Iglesias also has 13 number-ones on Billboard's Dance charts, more than any other male artist. He is also the best selling Latin artist in the UK and the best selling international artist in India.

Xem thêm
Bình luận