Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I wake up smiling every morning Anh mỉm cười thức dậy mỗi buổng sáng Yeah, I don't mind sleeping alone Anh không ngại ngủ một mình đâu People ask me if I don't miss you Mọi người hỏi anh không nhớ em sao But I ain't been thinking about Nhưng mà anh sẽ không nghĩ về All the nights we've spent together Những đêm chúng ta ở bên nhau And how your skin felt on my skin Cái cách chúng ta chạm vào nhau And I'm just calling to let you know Anh gọi chỉ để em biết rằng Uuuh, I ain't been thinking about you Anh sẽ không nghĩ về em đâu Been thinking about you Không nghĩ về em Been thinking about, thinking about, thinking about Không nghĩ về em đâu I ain't been thinking about you Anh sẽ không nghĩ về em đâu Been thinking about you Không nghĩ về em Been thinking about, thinking about Không nghĩ về em đâu I ain't been thinking about you Anh sẽ không nghĩ về em đâu I go out every single evening Anh ra ngoài mỗi đêm I drink a little bit too much Anh có uống chút rượu People ask me if I don't miss you Mọi người hỏi anh không nhớ em sao But I ain't been thinking about Nhưng mà anh sẽ không nghĩ về Nights when we went out together Những đêm chúng ta ở bên nhau When it was us against the world Những khi mà chúng ta chống lại cả thế giới No, I'm just calling to let you know that Anh gọi chỉ để em biết rằng Uuuh, I ain't been thinking about you Anh sẽ không nghĩ về em đâu Been thinking about you Không nghĩ về em Been thinking about, thinking about, thinking about Không nghĩ về em đâu I ain't been thinking about you Anh sẽ không nghĩ về em đâu Been thinking about you Không nghĩ về em Been thinking about, thinking about Không nghĩ về em đâu I ain't been thinking about you Anh sẽ không nghĩ về em đâu I ain't been thinking about you Anh sẽ không nghĩ về em đâu I ain't been thinking about you Anh sẽ không nghĩ về em đâu No, I'm just calling to let you know that Anh gọi chỉ để em biết rằng Uuuh, I ain't been thinking about you Anh sẽ không nghĩ về em đâu Been thinking about you Không nghĩ về em Been thinking about, thinking about, thinking about Không nghĩ về em đâu I ain't been thinking about you Anh sẽ không nghĩ về em đâu Been thinking about you Không nghĩ về em Been thinking about, thinking about Không nghĩ về em đâu I ain't been thinking about you Anh sẽ không nghĩ về em đâu I ain't been thinking about you Anh sẽ không nghĩ về em đâu

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.