Yêu thích
Xem thêm
Say my name, say my name Gọi tên em, gọi tên em If no one is around you Nếu không còn một ai ở bên anh, Say baby I love you Hãy nói "Em yêu, anh yêu em" If you ain't running game Nếu anh không đùa giỡn Say my name, say my name Gọi tên em, gọi tên em You acting kinda shady Anh cứ mơ hồ Ain't calling me baby Không gọi em là em yêu Why the sudden change? Tại sao anh lại thay đổi bất ngờ vậy? Say my name, say my name Gọi tên em, gọi tên em If no one is around you Nếu không còn một ai ở bên anh Say baby I love you Hãy nói "Em yêu, anh yêu em" If you ain't running game Nếu anh không đùa giỡn Say my name, say my name Gọi tên em, gọi tên em You acting kinda shady Anh cứ mơ hồ Aint calling me baby Không gọi em là em yêu Better say my name! Tốt hơn là anh gọi tên em đi Any other day I would call Bất cứ một ngày nào khác em gọi, anh sẽ nói You would say, baby how's your day ? "Em yêu, hôm nay em thế nào ?" But today it ain't the same Nhưng hôm nay không còn như trước nữa Every other word is Những từ như là Uh Huh, Yea Okay, ừ hứ, rồi, được rồi Could it be that you, Có phải anh đang ở nhà Are at the crib with anotha lady? Với một người phụ nữ khác If you took it there first of all Nếu anh đem nó tới đây thì trước tiên hãy nghe này Let me say, I am not the one Em không phải là người To sit around and be played Quanh quẩn và bị giỡn đâu So prove your self to me Vậy nên hãy chứng minh đi Or the girl that you claim Em là người mà anh cần Why don't you say the thangs Sao anh không nói những điều That you said to me yesterday? Mà anh nói với em ngày hôm qua ? I know you say that i am assuming things Em biết anh nói rằng em đang bịa ra mọi chuyện Something's going down thats the way it seems Có điều gì đó không ổn như cái cách đó Shouldn't be the reason why you're acting strange Không thể là lý do tại sao anh hành động thật lạ If nobody's holding you back from me Nếu không có ai lấy mất anh của em Cause I know how you usually do Vì em biết anh thường như thế nào When you say everything to me times two Khi anh nói mọi thứ cho em Why can't you just tell the truth? Tại sao anh không thể chỉ nói sự thực ? If somebody's there then tell me who Nếu có ai ở đó thì hãy nói em biết đó là ai Say my name, say my name Gọi tên em, gọi tên em If no one is around you Nếu không còn một ai ở bên anh, Say baby i love you Hãy nói "Em yêu, anh yêu em" If you aint runnin game Nếu anh không đùa giỡn Say my name, say my name Gọi tên em, gọi tên em You acting kinda shady Anh cứ mơ hồ Ain't calling me baby Không gọi em là em yêu Why the sudden change? Tại sao anh lại thay đổi bất ngờ vậy? Say my name, say my name Gọi tên em, gọi tên em If no one is around you Nếu không còn một ai ở bên anh, Say baby i love you Hãy nói "Em yêu, anh yêu em" If you ain't running game Nếu anh không đùa giỡn Say my name, say my name Gọi tên em, gọi tên em You acting kinda shady Anh cứ mơ hồ Ain't calling me baby Không gọi em là em yêu Better say my name! Tốt hơn là anh gọi tên em đi What is up with this? Có chuyện gì vậy ? Tell the truth, who you with ? Nói thật với em đi, anh đang ở với ai How would you like it if Anh có thích không nếu I came over with my clique em tới với tụi bạn em Don't try to change it now Đừng cố thay đổi nó nhé See you gotta bounce Nói là anh phải đi When two seconds ago Trong khi 2 giây trước, You just got in the house anh nói anh vừa về nhà It's hard to believe that you Thật khó để tin anh Are at home, by yourself Đang ở nhà chỉ có một mình When i just heard the voice Khi em vừa nghe thấy tiếng Heard the voice of someone else Tiếng của một ai khác Just this question Chỉ câu hỏi này thôi Why do you feel you gotta lie? Tại sao anh thấy là mình phải nói dối ? Getting caught up in your game Bị bắt quả tang trong chính trò chơi của mình When you can not say my name Khi anh không thể gọi tên em I know you say that i am assuming things Em biết anh nói rằng em đang bịa ra mọi chuyện Something's going down thats the way it seems Có điều gì đó không ổn như cái cách đó Shouldn't be the reason why you're acting strange Không thể là lý do tại sao anh hành động thật lạ If nobody's holding you back from me Nếu không có ai lấy mất anh của em Cause I know how you usually do Vì em biết anh thường như thế nào When you say everything to me times two Khi anh nói mọi thứ cho em Why can't you just tell the truth? Tại sao anh không thể chỉ nói sự thực ? If somebody's there then tell me who Nếu có ai ở đó thì hãy nói em biết đó là ai Say my name, say my name Gọi tên em, gọi tên em If no one is around you Nếu không còn một ai ở bên anh, Say baby i love you Hãy nói "Em yêu, anh yêu em" If you aint runnin game Nếu anh không đùa giỡn Say my name, say my name Gọi tên em, gọi tên em You acting kinda shady Anh cứ mơ hồ Ain't calling me baby Không gọi em là em yêu Why the sudden change? Tại sao anh lại thay đổi bất ngờ vậy? Say my name, say my name Gọi tên em, gọi tên em If no one is around you Nếu không còn một ai ở bên anh, Say baby i love you Hãy nói "Em yêu, anh yêu em" If you aint running game Nếu anh không đùa giỡn Say my name, say my name Gọi tên em, gọi tên em You acting kinda shady Anh cứ mơ hồ Ain't calling me baby Không gọi em là em yêu Better say my name! Tốt hơn là anh gọi tên em đi Where my ladies at (yea yea yea yea yea yea) (Những người bạn của tôi) Yeah-yeah-yeah-yea-yeah Can you say that come on (yea yea yea yea, yea yea yea yea, yea yea yea) Các bạn nói gì nào ? All the girls say (yea yea yea yea, yea yea yea yea) Nào các cô gái What i cant hear you (yea yea yea yea) Sao tôi không nghe thấy nhỉ All my ladies say (yea yea yea yea, yea yea yea yea) Các bạn nói sao cơ All the girls say (yea yea yea yea, yea yea yea) Các cô gái nói đi nào Break it down ohhh.... Hãy chia tay đi DC take it to the bridge Em không phải là người quanh quẩn I know you say that i am assuming things Em biết anh nói rằng em đang bịa ra mọi chuyện Something's going down thats the way it seems Có điều gì đó không ổn như cái cách đó Shouldn't be the reason why you're acting strange Không thể là lý do tại sao anh hành động thật lạ If nobody's holding you back from me Nếu không có ai lấy mất anh của em Cause I know how you usually do Vì em biết anh thường như thế nào When you say everything to me times two Khi anh nói mọi thứ cho em Why can't you just tell the truth? Tại sao anh không thể chỉ nói sự thực ? If somebody's there then tell me who Nếu có ai ở đó thì hãy nói em biết đó là ai Say my name, say my name Vậy nên hãy chứng minh đi If no one is around you Nếu không còn một ai ở bên anh, Say baby I love you Hãy nói "Em yêu, anh yêu em" If you ain't running game Nếu anh không đùa giỡn Say my name, say my name Gọi tên em, gọi tên em You acting kinda shady Anh cứ mơ hồ Ain't calling me baby Không gọi em là em yêu Why the sudden change? Tại sao anh lại thay đổi bất ngờ vậy? Say my name, say my name Gọi tên em, gọi tên em If no one is around you Nếu không còn một ai ở bên anh Say baby I love you Hãy nói "Em yêu, anh yêu em" If you ain't running game Nếu anh không đùa giỡn Say my name, say my name Gọi tên em, gọi tên em You acting kinda shady Anh cứ mơ hồ Ain't calling me baby Không gọi em là em yêu Better say my name! Tốt hơn là anh gọi tên em đi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Say My Name

Destiny's Child

Destiny's Child

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Destiny's Child was an American girl group whose final and best-known line-up comprised Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, and Michelle Williams. Formed in 1997 in Houston, Texas, Destiny's Child members began their musical career as Girl's Tyme, formed in 1990, comprising Knowles, Rowland, LaTavia Roberson, and LeToya Luckett among others. After years of limited success, they were signed in 1997 to Columbia Records and Music World Entertainment as Destiny's Child. Destiny's Child was launched into mainstream recognition following the 1999 release of their best-selling second album, The Writing's on the Wall, which contained the number-one singles "Bills, Bills, Bills" and "Say My Name". Despite critical and commercial success, the group was plagued by internal conflict and legal turmoil, as Roberson and Luckett attempted to split from the group's manager Mathew Knowles, citing favoritism of Knowles and Rowland.

Xem thêm
Bình luận