Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Tell me something I need to know Hãy nói với em điều em cần biết Then take my breath and never let it go Khiến em nín thở và em sẽ không bao giờ từ bỏ If you just let me invade your space Nếu anh muốn em lấp đầy những trống vắng trong anh I'll take the pleasure, take it with the pain Em sẽ sẵn sàng nhận lấy cảm giác hân hoan này, đón nhận nó với nỗi đau And if in the moment I bite my lip Và nếu trong khoảnh khắc em cắn chặt môi Baby, in the moment you'll know this is Anh yêu, khi ấy anh sẽ biết điều ấy nghĩa là gì Something bigger than us and beyond bliss Một thứ gì đó hơn cả hạnh phúc mà đôi ta không thể sánh được Give me a reason to believe it Hãy cho em một lý do để em có thể tin vào điều đó 'Cause if you want to keep me, you gotta, gotta, gotta, gotta, got to love me harder Vì nếu anh muốn giữ em bên cạnh, anh phải yêu em nhiều hơn nữa And if you really need me, you gotta, gotta, gotta, gotta, got to love me harder Và nếu anh thực sự cần em, anh phải yêu em mãnh liệt hơn nữa Bany, love me harder Anh yêu, hãy yêu em nhiều hơn thế Ooh, ooh, oohh, oooh, love me, love me, love me Ooh, ooh, oohh, oooh hãy yêu em Ooh, ooh, oohh, oooh, harder, harder, harder Ooh, ooh, oohh, oooh sâu đậm hơn I know your motives and you know mine Hai ta đều hiểu tấm lòng của nhau The ones that love me, I tend to leave behind Có bao nàng yêu anh mà anh nào có quan tâm If you know about me and choose to stay Nếu em hiểu anh và muốn ở bên anh Then take this pleasure and take it with the pain Em hãy nhận lấy cảm giác hân hoan này, đón nhận nó với nỗi đau And if in the moment you bite your lip Và nếu trong khoảnh khắc em cắn chặt môi When I get you moaning you know it's real Khi anh nghe được tiếng em rên rỉ, em sẽ biết điều đó là thật Can you feel the pressure between your hips? Anh có làm em đau không? I'll make it feel like the first time Anh sẽ khiến em cảm thấy tuyệt vời như lần đầu tiên 'Cause if you want to keep me, you gotta, gotta, gotta, gotta, got to love me harder (I'm a love you harder) Vì nếu anh muốn giữ em bên cạnh, anh phải yêu em nhiều hơn nữa (anh yêu em nồng nhiệt) And if you really need me, you gotta, gotta, gotta, gotta, got to love me harder (love me harder) Và nếu anh thực sự cần em, anh phải yêu em mãnh liệt hơn nữa (yêu em nồng nhiệt) Ooh, ooh, oohh, oooh, love me, love me, love me Ooh, ooh, oohh, oooh hãy yêu em Ooh, ooh, oohh, oooh, harder, harder, harder Ooh, ooh, oohh, oooh nồng nhiệt hơn nữa Ooh, ooh, oohh, oooh, love me, love me, love me Ooh, ooh, oohh, oooh hãy yêu em Ooh, ooh, oohh, oooh, harder, harder, harder Ooh, ooh, oohh, oooh nồng nhiệt hơn nữa So what do I do if I can't figure it out? Vậy anh sẽ phải làm gì nếu anh chưa hiểu được em? You got to try, try, try again Anh hãy cố gắng lần nữa So what do I do if I can't figure it out? Vậy anh sẽ phải làm gì nếu anh chưa hiểu được em? I'm gonna leave, leave, leave again Em sẽ rời xa anh lần nữa 'Cause if you want to keep me, you gotta, gotta, gotta, gotta, got to love me harder Vì nếu anh muốn giữ em bên cạnh, anh phải yêu em nhiều hơn nữa And if you really need me, you gotta, gotta, gotta, gotta, got to love me harder Và nếu anh thực sự cần em, anh phải yêu em mãnh liệt hơn nữa 'Cause if you want to keep me, you gotta, gotta, gotta, gotta, got to love me harder Vì nếu anh muốn giữ em bên cạnh, anh phải yêu em nhiều hơn nữa And if you really need me, you gotta, gotta, gotta, gotta, got to love me harder Và nếu anh thực sự cần em, anh phải yêu em mãnh liệt hơn nữa Ooh, ooh, oohh, oooh, love me, love me, love me Ooh, ooh, oohh, oooh hãy yêu em Ooh, ooh, oohh, oooh, harder, harder, harder Ooh, ooh, oohh, oooh nồng nhiệt hơn nữa Ooh, ooh, oohh, oooh, love me, love me, love me Ooh, ooh, oohh, oooh hãy yêu em Ooh, ooh, oohh, oooh, harder, harder, harder Ooh, ooh, oohh, oooh nồng nhiệt hơn nữa

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.