Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
This was all you, none of it me Tất cả là lỗi của anh, không phải do tôi You put your hands on, on my body and told me Anh đặt tay lên người tôi và nói rằng You told me you were ready Anh nói với tôi rằng anh đã sẵn sàng For the big one, for the big jump Cho một điều vĩ đại, cho một sự thay đổi lớn I'd be your last love everlasting you and me Anh sẽ là tình yêu cuối cùng của đời tôi, mãi mãi tôi và anh That was what you told me Đó là những gì anh đã nói với tôi I'm giving you up Tôi sẽ chia tay anh I've forgiven it all Tôi sẽ tha thứ tất cả You set me free-ee Anh sẽ giải thoát tôi tự do Send my love to your new lover Gửi lời chúc phúc của tôi tới người tình mới của anh Treat her better Hãy đối xử với cô ấy tốt hơn We've gotta let go of all of our ghosts Chúng ta hãy quên hết bóng hình của nhau đi We both know we ain't kids no more Ta đều biết ta không còn là trẻ con nữa Send my love to your new lover Gửi lời chúc phúc của tôi tới người tình mới của anh Treat her better Hãy đối xử với cô ấy tốt hơn We gotta let go of all of our ghosts Chúng ta hãy quên hết bóng hình của nhau đi We both know we ain't kids no more Ta đều biết ta không còn là trẻ con nữa I was too strong you were trembling Tôi thì quá mạnh mẽ, còn anh thì yếu đuối You couldn't handle the hot heat rising Anh không thể giải quyết được những lần cãi nhau Baby I'm still rising Cưng à, tôi vẫn đang tức giận đây I was running, you were walking Tôi thì nồng nhiệt, còn anh thì hời hợt You couldn't keep up, you were falling down Anh không thể theo kịp tôi, anh đang rơi lại phía sau There's only one way down Chuyện chúng ta không thể tiếp tục được nữa I'm giving you up Tôi sẽ chia tay anh I've forgiven it all Tôi sẽ tha thứ tất cả You set me free-ee Anh sẽ giải thoát tôi tự do Send my love to your new lover Gửi lời chúc phúc của tôi tới người tình mới của anh Treat her better Hãy đối xử với cô ấy tốt hơn We gotta let go of all of our ghosts Chúng ta hãy quên hết bóng hình của nhau đi We both know we ain't kids no more Ta đều biết ta không còn là trẻ con nữa Send my love to your new lover Gửi lời chúc phúc của tôi tới người tình mới của anh Treat her better Hãy đối xử với cô ấy tốt hơn We've gotta let go of all of our ghosts Chúng ta hãy quên hết bóng hình của nhau đi We both know we ain't kids no more Ta đều biết ta không còn là trẻ con nữa If you're ready, if you're ready Nếu anh đã sẵn sàng If you're ready, I am ready Nếu anh đã sẵn sàng thì tôi cũng vậy If you're ready, if you're ready Nếu anh đã sẵn sàng We both know we ain't kids no more Ta đều biết ta không còn là trẻ con nữa No, we ain't kids no more Không, chúng ta không còn là trẻ con nữa I'm giving you up Tôi sẽ chia tay anh I've forgiven it all Tôi sẽ tha thứ tất cả You set me free Anh sẽ giải thoát tôi tự do Send my love to your new lover Gửi lời chúc phúc của tôi tới người tình mới của anh Treat her better Hãy đối xử với cô ấy tốt hơn We gotta let go of all of our ghosts Chúng ta hãy quên hết bóng hình của nhau đi We both know we ain't kids no more Ta đều biết ta không còn là trẻ con nữa Send my love to your new lover Gửi lời chúc phúc của tôi tới người tình mới của anh Treat her better Hãy đối xử với cô ấy tốt hơn We've gotta let go of all of our ghosts Chúng ta hãy quên hết bóng hình của nhau đi We both know we ain't kids no more Ta đều biết ta không còn là trẻ con nữa If you're ready, if you're ready (Send my love to your new lover) Nếu anh đã sẵn sàng (Gửi lời chúc phúc của tôi tới người tình mới của anh) If you're ready, I am ready (Treat her better) Nếu anh đã sẵn sàng thì tôi cũng vậy (Hãy đối xử với cô ấy tốt hơn) We've gotta let go of all of our ghosts Chúng ta hãy quên hết bóng hình của nhau đi We both know we ain't kids no more Ta đều biết ta không còn là trẻ con nữa If you're ready, if you're ready (Send my love to your new lover) Nếu anh đã sẵn sàng (Gửi lời chúc phúc của tôi tới người tình mới của anh) If you're ready, I am ready (Treat her better) Nếu anh đã sẵn sàng thì tôi cũng vậy (Hãy đối xử với cô ấy tốt hơn) We've gotta let go of all of our ghosts Chúng ta hãy quên hết bóng hình của nhau đi We both know we ain't kids no more Ta đều biết ta không còn là trẻ con nữa

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.