No Promises

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát No Promises. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

SHAYNE WARD

Hey baby, when we are together
Em yêu à, khi chúng ta bên nhau
Doing things that we love
Làm những việc mình thích
Every time you're near
Mỗi khi có em kề bên
I feel like I'm in heaven, feeling high
Anh cảm thấy như đang sống trên thiên đường, thật bay bổng
I don't want to let go, girl
Anh không muốn rời xa em, em à
I just need you to know, girl
Anh chỉ cần em biết điều đó thôi, em yêu à
I don't wanna run away
Anh không muốn trốn chạy
Baby you're the one I need tonight
Em yêu, em là người duy nhất anh cần đêm nay
No promises
Không còn những hứa hẹn
Baby, now I need to hold you tight
Em yêu, giờ anh cần ôm em thật chặt
I just wanna die in your arms
Anh chỉ muốn được đắm chìm trong vòng tay em
Here tonight
Ngay đêm nay
Hey baby, when we are together
Em yêu à, khi chúng ta bên nhau
Doing things that we love
Làm những việc mình thích
Every time you're near
Mỗi khi có em kề bên
I feel like I'm in heaven feeling high
Anh cảm thấy như đang sống trên thiên đường, thật bay bổng
I don't want to let go, girl
Anh không muốn rời xa em, em à
I just need you to know, girl
Anh chỉ cần em biết điều đó thôi, em yêu à
I don't wanna run away
Anh không muốn trốn chạy
Baby, you're the one I need tonight
Em yêu, em là người duy nhất anh cần đêm nay
No promises
Không còn những hứa hẹn
Baby, now I need to hold you tight
Em yêu, giờ anh cần ôm em thật chặt
I just wanna die in your arms
Anh chỉ muốn được đắm chìm trong vòng tay em
I don't want to run away
Anh không muốn trốn chạy
I want to stay forever, through time and time
Anh muốn ở lại đây mãi mãi, đời đời kiếp kiếp
No promises
Không còn những hứa hẹn
I don't wanna run away
Anh không muốn trốn chạy
I don't wanna be alone
Anh không muốn cô đơn một mình
No promises
Không còn những hứa hẹn
Baby, now I need to hold you tight
Em yêu, giờ anh cần ôm em thật chặt
Now and forever my love
Bây giờ và mãi mãi tình yêu của anh à
No promises
Không còn những hứa hẹn
I don't wanna run away
Anh không muốn trốn chạy
Baby, you're the one I need tonight
Em yêu, em là người duy nhất anh cần đêm nay
No promises
Không còn những hứa hẹn
Baby, now I need to hold you tight
Em yêu, giờ anh cần ôm em thật chặt
I just wanna die in your arms
Anh chỉ muốn được đắm chìm trong vòng tay em
Here tonight
Ngay đêm nay
I don't wanna run away
Anh không muốn trốn chạy
Baby, you're the one I need tonight
Em yêu, em là người duy nhất anh cần đêm nay
No promises
Không còn những hứa hẹn
Baby, now I need to hold you tight
Em yêu, giờ anh cần ôm em thật chặt
I just wanna die in your arms
Anh chỉ muốn được đắm chìm trong vòng tay em
Here tonight
Ngay đêm nay