Yêu thích
Xem thêm
Imagine there's no heaven Hãy thử tưởng tượng về một thế giới không có thiên đường It's easy if you try Thật dễ dàng nhận ra nếu bạn thử No hell below us Sẽ không còn địa ngục dưới chân ta Above us only sky Chỉ còn lại bầu trời trong xanh ở trên cao Imagine all the people Hãy thử tưởng tượng tất cả mọi người Living for today Đều sống hết mình cho ngày hôm nay Imagine there's no countries Hãy tưởng tượng một thế giới không phân chia các quốc gia It isn't hard to do Điều đó không khó để tưởng tượng ra đâu Nothing to kill or die for Không có gì để giết hay chết chóc And no religion, too Và sẽ không còn tôn giáo nữa Imagine all the people Hãy tưởng tượng cả nhân loại Living life in peace... You... Đều sống trong hoà bình... Bạn... You may say I'm a dreamer Bạn có thể nói tôi là người mơ mộng hão huyền But I'm not the only one Nhưng tôi không phải là kẻ duy nhất I hope some day you'll join us Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi And the world will be as one Và thế giới sẽ cùng hòa làm một Imagine no possesions Hãy tưởng tượng một thế giới không có sự chiếm hữu I wonder if you can Tôi tự hỏi liệu bạn có thể chăng? No need for greed or hunger Sẽ không còn lòng tham và nghèo đói A brotherhood of man Chỉ có tình anh em của con người Imagine all the people Hãy tưởng tượng tất cả mọi người Sharing all the world... You... Đều chia sẻ mái nhà nhà chung này... Bạn... You may say I'm a dreamer Bạn có thể nói tôi là người mơ mộng hão huyền But I'm not the only one Nhưng tôi không phải là kẻ duy nhất I hope some day you'll join us Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi And the world will live as one Và cả thế giới sẽ cùng chung sống như một

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Imagine

John Lennon

John Lennon

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

John Winston Ono Lennon, MBE (born John Winston Lennon; 9 October 1940 – 8 December 1980) was an English singer and songwriter who co-founded the Beatles (1960-70), the most commercially successful band in the history of popular music. With fellow member Paul McCartney, he formed a celebrated songwriting partnership.

Xem thêm
Bình luận