Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
There's a wolf that preys on a world that strays so far from the Garden (Oh) Có một con sói đi săn mồi ở thế giới ngày càng cách xa Địa Đàng And just like your own, every heart you know seems cold and hardened (Oh) Và cũng giống anh, mọi người xung quanh đều mang trái tim lạnh lùng và sắt đá You may not have the stage, but you still have a voice Anh có thể không có sân khấu, nhưng anh vẫn tiếng nói You may not have the strength, but if you have a choice Anh có thể không có sức mạnh, nhưng nếu anh có quyền lựa chọn I dare you to love Thì tôi thách anh dám yêu thương Oh, I dare you to love Tôi thách anh dám mở lòng mình Even if you're hurt and you can only see the worst Ngay cả khi anh tổn thương và chỉ nhìn thấy những điều tồi tệ nhất Even if you think it's not enough Ngay cả khi anh thấy như thế vẫn chưa đủ Oh, I dare you to love Thì tôi thách anh dám yêu thương We're all full of hope, tryna stay afloat, tryna save one another Bởi chúng ta đều tràn đầy hy vọng, muốn được sống và giúp mọi người People let you drown 'cause they don't know how to stay above water Người ta chỉ khiến anh tổn thương khi họ chưa biết cách yêu bản thân mình When they're too broken to know what they've put you through Vì họ quá đau khổ nên chẳng biết họ đang khiến anh thấy thế nào Do the only thing that you'd want done to you Vậy nên hãy cho đi điều mà anh muốn nhận lại Oh, I dare you to love (Dare you to love) Và tôi thách anh dám yêu thương Oh, I dare you to love (I dare you to love) Tôi thách anh dám mở lòng mình Even if you're hurt and you can only see the worst (Oh) Ngay cả khi anh tổn thương và chỉ nhìn thấy những điều tồi tệ nhất Even if you think it's not enough Ngay cả khi anh thấy như thế vẫn chưa là đủ Oh, I dare you to love Tôi thách anh dám yêu thương Oh, even if you're hurt and you can only see the worst (Only see the worst) Ngay cả khi anh tổn thương và chỉ nhìn thấy những điều tồi tệ nhất Even if you think it's not enough Ngay cả khi anh thấy mọi thứ vẫn chưa đủ Oh, I, I dare you Tôi thách anh dám yêu I dare you Tôi thách anh dám mở lòng Oh, I, I dare you to love Tôi thách anh dám yêu thương

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.