Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Uh-oh, running out of breath, but I Dẫu cho sức cùng lực kiệt, nhưng tôi Oh, I, I got stamina Tôi vẫn còn khả năng chịu đựng Uh-oh, running now, I close my eyes Khép đôi mi lại, chạy thật nhanh Well, oh, I got stamina Tôi vẫn còn khả năng chịu đựng And uh-oh, I see another mountain to climb Lại một định kiến nữa phải vượt qua But I, I, I got stamina Nhưng tôi vẫn còn sức chịu đựng Uh-oh, I need another lover, be mine Tôi cần một người yêu cho riêng tôi Cause I, I, I got stamina Vì tôi vẫn còn khả năng chịu đựng Don't give up, I won't give up Không được từ bỏ, tôi sẽ không từ bỏ Don't give up, no no no Đừng bỏ cuộc, không được bỏ cuộc Don't give up, I won't give up Không được từ bỏ, tôi sẽ không từ bỏ Don't give up, no no no Đừng bỏ cuộc, không được bỏ cuộc I'm free to be the greatest, I'm alive Tôi có thể tự do để trở thành điều vĩ đại nhất, vì tôi vẫn đang tồn tại I'm free to be the greatest here tonight, the greatest Tôi có thể tự do trở thành điều vĩ đại nhất tại đây đêm nay The greatest, the greatest alive Hãy sống để là điều tuyệt vời nhất Well, uh-oh, running out of breath, but I Dẫu cho sức cùng lực kiệt, nhưng tôi Oh, I, I got stamina Tôi vẫn còn khả năng chịu đựng Uh-oh, running now, I close my eyes Khép đôi mi lại, chạy thật nhanh But, oh, I got stamina Nhưng tôi vẫn còn khả năng chịu đựng And oh yeah, running through the waves below Và trải qua những cảm xúc của tình yêu But I, I got stamina Nhưng tôi vẫn còn sức chịu đựng And oh yeah, I'm runnin' and I've just enough Tôi trốn chạy quá lâu và chịu đựng quá đủ rồi And uh-oh, I got stamina Và tôi vẫn còn khả năng chịu đựng Don't give up, I won't give up Không được từ bỏ, tôi sẽ không từ bỏ Don't give up, no no no Đừng bỏ cuộc, không được bỏ cuộc Don't give up, I won't give up Không được từ bỏ, tôi sẽ không từ bỏ Don't give up, no no no Đừng bỏ cuộc, không được bỏ cuộc I'm free to be the greatest, I'm alive Tôi có thể tự do để trở thành điều vĩ đại nhất, vì tôi vẫn đang tồn tại I'm free to be the greatest here tonight, the greatest Tôi có thể tự do trở thành điều vĩ đại nhất tại đây đêm nay The greatest, the greatest alive Hãy sống để là điều tuyệt vời nhất Oh-oh, I got stamina Tôi vẫn còn khả năng chịu đựng Don't give up (no no), I won't give up (no no) Không được từ bỏ, tôi sẽ không từ bỏ Don't give up, no no no (nah) Đừng bỏ cuộc, không được bỏ cuộc Don't give up, I won't give up Không được từ bỏ, tôi sẽ không từ bỏ Don't give up, no no no Đừng bỏ cuộc, không được bỏ cuộc I'm free to be the greatest, I'm alive Tôi có thể tự do để trở thành điều vĩ đại nhất, vì tôi vẫn đang tồn tại I'm free to be the greatest here tonight, the greatest Tôi có thể tự do trở thành điều vĩ đại nhất tại đây đêm nay The greatest, the greatest alive Hãy sống để là điều tuyệt vời nhất ( Don't give up, I won't give up, don't give up; I got stamina) (Không được bỏ cuộc, tôi sẽ không từ bỏ, không từ bỏ; tôi vẫn còn sức chịu đựng)

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

The Greatest

Sia

Sia

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát The Greatest. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

Bình luận