Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Wanna believe, wanna believe Em muốn tin, em muốn tin rằng That you don't have a bad bone in your body Rằng anh không hề xấu xa đến như vậy But the bruises on your ego make you go wild, wild, wild, yeah Chỉ là những tổn thương đã khiến anh mất trí Wanna believe, wanna believe Em muốn tin, muốn tin rằng That even when you're stone cold, you're sorry Rằng dù lạnh lùng đến thế, anh cũng thấy ân hận Tell me why you gotta be so out of your mind, yeah Hãy nói em nghe đi, tại sao anh lại như thế này I know you're chokin' on your fears Em biết anh có đầy những nỗi sợ Already told you I'm right here Em đã bảo em ở ngay đây bên anh mà I will stay by your side every night Em sẽ ở ngay bên cạnh anh hằng đêm I don't know why you hide from the one Em chẳng hiểu sao anh phải giấu đi And close your eyes to the one Phải nhắm mắt vờ như không thấy Mess up and lie to the one that you love Tổn thương và lừa dối người mà anh yêu thương When you know you can cry to the one Khi anh biết anh có thể khóc trên bờ vai của người đó Always confide in the one Có thể giãi bày với người đó You can be kind to the one that you love Anh có thể trân trọng người anh yêu thương Ah Ah I know you need, I know you need Em biết anh luôn muốn The upper hand even when we aren't fighting Nắm đằng chuôi ngay cả khi ta chẳng hề cãi vả 'Cause in the past, you had to prepare every time, yeah Bởi trước kia anh luôn phải toan tính mọi chuyện thế này Don't wanna leave, don't wanna leave Em chẳng muốn rời đi, chẳng muốn rời xa But if you're gonna fight then do it for me Nhưng nếu anh muốn tranh đấu, hãy tranh đấu vì em I know you're built to love, but broken now, so just try, yeah Em biết anh vốn đong đầy yêu thương, nay chỉ tan vỡ, nên anh hãy cố gắng I know you're chokin' on your fears Em biết anh đang bế tắc trong nỗi sợ hãi Already told you, I'm right here Em đã nói rằng em luôn ở đây I will stay by your side every night Em sẽ ở bên cạnh anh hằng đêm I don't know why you hide from the one Em không biết tại sao anh phải che dấu And close your eyes to the one Và nhắm mắt làm ngơ Mess up and lie to the one that you love Tổn thương và lừa dối người anh yêu When you know you can cry to the one Trong khi anh có thể dựa vào người ấy mà khóc Always confide in the one Và trút bầu tâm sự You can be kind to the one that you love Anh có thể trân trọng người anh yêu thương Ah Ah I know it's hard for you, but it's not fair Em biết anh thấy rất khó, nhưng em thấy rất bất công Going sick in the head tryna get you there Khi em phải điên đầu nghĩ cách để anh thấu hiểu And I know it's hard for you, but it's not fair Em biết anh cũng rất khó, nhưng thật rất bất công It's not fair Thật chẳng công bằng chút nào I don't know why you hide from the one Em không biết tại sao anh lại phải che giấu And close your eyes to the one Và ngó lơ một người Mess up and lie to the one that you love Tổn thương và lừa dối người anh yêu When you know you can cry to the one Khi anh biết anh có thể gục vào vai người ấy và khóc Always confide in the one Hay luôn tin tưởng vào một người You can be kind to the one that you love Anh có thể trân trọng người anh yêu thương Ah Ah When you know you can cry to the one Khi anh biết anh có thể gục vào vai ai đó và khóc Always confide in the one Hay luôn tin tưởng vào một người You can be kind to the one that you love Anh có thể trân trọng người anh yêu thương Ah Ah

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.