Yêu thích
Xem thêm
Talking in my sleep at night Hằng đêm tôi vẫn nói mớ trong giấc mơ Making myself crazy Tưởng như bản thân điên mất rồi Out of my mind, out of my mind Tôi điên mất rồi, điên mất rồi Wrote it down and read it out Viết ra giấy rồi đọc thành tiếng Hoping it would save me Hi vọng cách này có thể cứu được tôi Too many times, too many times Đã quá nhiều lần, quá nhiều lần rồi My love Người tôi yêu He makes me feel like nobody else, nobody else Không ai khác có thể cho tôi cảm giác này ngoài anh, không ai khác cả But my love Nhưng cũng chính người tôi yêu He doesn't love me so I tell myself, I tell myself Anh ta không yêu tôi, vì thế tôi phải tự nhủ, tự nhủ rằng One, don't pick up the phone Một, không được nhấc điện thoại You know he's only calling 'cause he's drunk and alone Ngươi biết anh ta chỉ gọi vì đang say và cô đơn mà thôi Two, don't let him in Hai, không cho anh ta vào nhà You'll have to kick him out again Ngươi rồi vẫn sẽ phải tống cổ anh ta mà thôi Three, don't be his friend Ba, không được làm bạn You know you're gonna wake up in his bed in the morning Ngươi biết là rồi đây mình sẽ thức dậy trên giường của anh ta đấy And if you're under him, you ain't getting over him Nếu ngươi cứ tơ tưởng thì làm sao mà quên anh ta được I've got new rules, I count them Tôi đã có luật mới rồi, điểm danh thôi nào I've gotta tell them to myself Phải tự nhủ những điều này với lòng I've got new rules, I count them Tôi đã có luật mới rồi, điểm danh thôi nào I've gotta tell them to myself Phải tự nhủ những điều này với lòng I keep pushing forwards but he keeps pulling me backwards Tôi cố tiến về phía trước nhưng anh ta cứ níu kéo tôi về sau Nowhere to turn, no way, nowhere to turn Không còn đường nào để đi, không còn bất cứ đường nào để đi Now I'm standing back from it, I finally see the pattern Giờ đây đứng ngoài cuộc, tôi cuối cùng mới thấy rõ mẫu số chung của chuyện này I never learn, I never learn Tôi chẳng chịu học, chẳng chịu rút kinh nghiệm But my love Nhưng người tôi yêu He doesn't loves me so I tell myself, I tell myself Anh ấy không yêu tôi nên tôi phải tự nhủ, phải tự nhủ rằng I do, I do, I do Tôi làm được, nhất định làm được One, don't pick up the phone Một, không được nhấc điện thoại You know he's only calling 'cause he's drunk and alone Ngươi biết anh ta chỉ gọi vì đang say và cô đơn mà thôi Two, don't let him in Hai, không cho anh ta vào nhà You have to kick him out again Ngươi rồi vẫn sẽ phải tống cổ anh ta mà thôi Three, don't be his friend Ba, không được làm bạn You know you're gonna wake up in his bed in the morning Ngươi biết là rồi đây mình sẽ thức dậy trên giường của anh ta đấy And if you're under him, you ain't getting over him Nếu ngươi cứ tơ tưởng thì làm sao mà quên anh ta được I've got new rules, I count them Tôi đã có luật mới rồi, điểm danh thôi nào I've gotta tell them to myself Phải tự nhủ những điều này với lòng I've got new rules, I count them Tôi đã có luật mới rồi, điểm danh thôi nào I've gotta tell them to myself Phải tự nhủ những điều này với lòng Practice makes perfect Có công mài sắt có ngày nên kim I'm still tryna' learn it by heart Tôi vẫn đang cố học thuộc lòng đây Eat, sleep, and breathe it Ăn, ngủ và hít thở cùng với những điều luật này Rehearse and repeat it 'cause I Tập luyện và nhẩm đi nhẩm lại bởi vì tôi One, don't pick up the phone Một, không được nhấc điện thoại You know he's only calling 'cause he's drunk and alone Ngươi biết anh ta chỉ gọi vì đang say và cô đơn mà thôi Two, don't let him in Hai, không cho anh ta vào nhà You have to kick him out again Ngươi rồi vẫn sẽ phải tống cổ anh ta mà thôi Three, don't be his friend Ba, không được làm bạn You know you're gonna wake up in his bed in the morning Ngươi biết là rồi đây mình sẽ thức dậy trên giường của anh ta đấy And if you're under him, you ain't getting over him Nếu ngươi cứ tơ tưởng thì làm sao mà quên anh ta được I've got new rules, I count them Tôi đã có luật mới rồi, điểm danh thôi nào I've gotta tell them to myself Phải tự nhủ những điều này với lòng I've got new rules, I count them Tôi đã có luật mới rồi, điểm danh thôi nào Baby you know I count them Anh ơi, anh biết tôi điểm danh đầy đủ mọi điều mà I've gotta tell them to myself Phải tự nhủ những điều này với lòng You ain't getting over him Ngươi rồi chẳng sẽ quên được anh ta đâu

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

New Rules

Dua Lipa

Dua Lipa

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Dua Lipa (/ˈduːə ˈliːpə/; Albanian pronunciation: [dua liːpa]; born 22 August 1995) is an English singer, songwriter and model. Her musical career began at age 14, when she began covering songs by artists such as Christina Aguilera and Nelly Furtado on YouTube. In 2015, she was signed with Warner Bros. Records, and released her first single soon after. In December 2016, a documentary about Lipa was commissioned by The Fader magazine, titled See in Blue. In January 2017 she won the EBBA Public Choice Award. Her self-titled debut studio album is scheduled to be released on 2 June 2017.

Xem thêm
Bình luận