Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
You know the bed feels warmer Anh biết đấy chiếc giường này có vẻ ấm hơn Sleeping here alone Khi tôi ngủ một mình ở đây You know I dream in colour Anh biết không tôi mơ thấy những giấc mơ đẹp And do the things I want Và tha hồ làm những gì mà mình muốn You think you got the best of me Anh tưởng đã đánh bại được tôi Think you had the last laugh Anh nghĩ mình là người cuối cùng chiến thắng Bet you think that everything good is gone Chắc anh nghĩ mọi thứ tốt đẹp đã biến mất Think you left me broken down Anh nghĩ rằng anh đã làm tôi gục ngã Think that I'd come running back Anh nghĩ rằng tôi sẽ quay về với anh Baby you don't know me, cause you're dead wrong Cưng à, anh chẳng hiểu tôi gì cả, bởi anh đã nhầm to rồi What doesn't kill you makes you stronger Điều gì không thể khuất phục được anh sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn Stand a little taller Hiên ngang hơn Doesn't mean I'm lonely when I'm alone Khi tôi lẻ loi không có nghĩa là tôi cô đơn What doesn't kill you makes a fighter Điều gì không thể khuất phục được anh sẽ khiến anh trở thành một chiến binh Footsteps even lighter Những bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn Doesn't mean I'm over cause you're gone Anh ra đi không có nghĩa là cuộc đời tôi sẽ chấm hết What doesn't kill you makes you stronger, stronger Điều gì không thể khuất phục được anh sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn Just me, myself and I Chỉ mình tôi và bản thân tôi What doesn't kill you makes you stronger Điều gì không thể khuất phục được anh sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn Stand a little taller Hiên ngang hơn Doesn't mean I'm lonely when I'm alone Khi tôi lẻ loi không có nghĩa là tôi cô đơn You heard that I was starting over with someone new Anh nghe nói tôi đang bắt đầu lại từ đầu với người khác They told you I was moving on over you Họ bảo anh rằng tôi đã dần quên anh rồi You didn't think that I'd come back Anh đâu ngờ rằng tôi sẽ I'd come back swinging Tôi sẽ lấy lại được tinh thần nhanh như vậy You try to break me, but you see Anh cố làm tôi đau khổ, nhưng anh thấy đấy What doesn't kill you makes you stronger Điều gì không thể khuất phục được anh sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn Stand a little taller Hiên ngang hơn Doesn't mean I'm lonely when I'm alone Khi tôi lẻ loi không có nghĩa là tôi cô đơn What doesn't kill you makes a fighter Điều gì không thể khuất phục được anh sẽ khiến anh trở thành một chiến binh Footsteps even lighter Những bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn Doesn't mean I'm over cause you're gone Anh ra đi không có nghĩa là cuộc đời tôi chấm hết What doesn't kill you makes you stronger, stronger Điều gì không thể khuất phục được anh sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn Just me, myself and I Chỉ mình tôi và bản thân tôi What doesn't kill you makes you stronger Điều gì không thể khuất phục được anh sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn Stand a little taller Hiên ngang hơn Doesn't mean I'm lonely when I'm alone Khi tôi lẻ loi không có nghĩa là tôi cô đơn Thanks to you I got a new thing started Nhờ có anh tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới Thanks to you I'm not the broken-hearted Nhờ có anh mà tôi không trở thành kẻ khổ đau Thanks to you I'm finally thinking about me Nhờ có anh, cuối cùng tôi đã biết quý trọng bản thân mình You know in the end the day you left was just my beginning Anh biết đấy, ngày anh rời bỏ tôi lại chính là sự khởi đầu của tôi In the end... Cuối cùng thì… What doesn't kill you makes you stronger Điều gì không thể khuất phục được anh sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn Stand a little taller Hiên ngang hơn Doesn't mean I'm lonely when I'm alone Khi tôi lẻ loi không có nghĩa là tôi cô đơn What doesn't kill you makes a fighter Điều gì không thể khuất phục được anh sẽ khiến anh trở thành một chiến binh Footsteps even lighter Những bước chân trở nên nhẹ nhàng hơn Doesn't mean I'm over cause you're gone Anh ra đi không có nghĩa là cuộc đời tôi chấm hết What doesn't kill you makes you stronger, stronger Điều gì không thể khuất phục được anh sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn Just me, myself and I Chỉ mình tôi và bản thân tôi What doesn't kill you makes you stronger Điều gì không thể khuất phục được anh sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn Stand a little taller Hiên ngang hơn Doesn't mean I'm lonely when I'm alone Khi tôi lẻ loi không có nghĩa là tôi cô đơn What doesn't kill you makes you stronger, stronger Điều gì không thể khuất phục được anh sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn Just me, myself and I Chỉ mình tôi và bản thân tôi What doesn't kill you makes you stronger Điều gì không thể khuất phục được anh sẽ khiến anh mạnh mẽ hơn Stand a little taller Hiên ngang hơn Doesn't mean I'm lonely when I'm alone Khi tôi lẻ loi không có nghĩa là tôi cô đơn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.