Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Grew up in a small town Lớn lên tại một thị trấn nhỏ And when the rain would fall down Và khi những cơn mưa rơi xuống I'd just stare out my window Tôi sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ Dreaming of what could be Mơ mộng về tương lai And if I'd end up happy Và nếu tôi có được hạnh phúc I would pray Tôi sẽ cầu nguyện Trying hard to reach out Cố gắng để nói chuyện với mọi người But when I tried to speak out Nhưng khi tôi cố gắng nói ra Felt like no one could hear me Dường như chẳng có ai nghe tôi nói Wanted to belong here Muốn sống bình yên ở đây But something felt so wrong here Nhưng dường như có điều gì đó không đúng So I prayed Thế nên tôi cầu nguyện I could break away Tôi có thể thoát khỏi chốn này I'll spread my wings and I'll learn how to fly Tôi sẽ dang rộng đôi cánh và học cách để có thể bay I'll do what it takes till I touch the sky Tôi sẽ làm tất cả cho đến khi chạm vào bầu trời kia And I'll make a wish, take a chance Tôi sẽ ước mơ, nắm lấy cơ hội Make a change, and breakaway Thay đổi bản thân và ra đi Out of the darkness and into the sun Thoát khỏi nơi tối tăm này và đến nơi có ánh dương But I won't forget all the ones that I love Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những người tôi yêu mến I'll take a risk, take a chance Mạo hiểm, nắm lấy cơ hội Make a change, and breakaway Thay đổi bản thân và ra đi Wanna feel the warm breeze Muốn cảm nhận được cơn gió ấm áp Sleep under a palm tree Ngủ dưới những bóng cây cọ kia Feel the rush of the ocean Cảm nhận được tiếng sóng của đại dương Get onboard a fast train Lên những chuyến tàu tốc hành Travel on a jet plane Du lịch trên chiếc máy bay Far away Thật xa And breakaway Và rời khỏi chốn này I'll spread my wings and I'll learn how to fly Tôi sẽ dang rộng đôi cánh và học cách để có thể bay I'll do what it takes till I touch the sky Tôi sẽ làm tất cả cho đến khi chạm vào bầu trời kia And I'll make a wish, take a chance Tôi sẽ ước mơ, nắm lấy cơ hội Make a change, and breakaway Thay đổi bản thân và ra đi Out of the darkness and into the sun Thoát khỏi nơi tối tăm này và đến nơi có ánh dương But I won't forget all the ones that I love Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên những người tôi yêu mến I'll take a risk, take a chance Mạo hiểm, nắm lấy cơ hội Make a change, and breakaway Thay đổi bản thân và ra đi Buildings with a hundred floors Đến những toà nhà chọc trời Swinging 'round revolving doors Lẩn quẩn bên những cánh cửa xoay vòng Maybe I don't know where they'll take me Có lẽ tôi không biết chúng sẽ đưa tôi đến đâu But gotta keep moving on, moving on Nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục bước tới Fly away Bay thật xa Break away Rời khỏi chốn này I'll spread my wings and I'll learn how to fly Tôi sẽ dang rộng đôi cánh và học cách để có thể bay Though it's not easy to tell you goodbye Mặc dù không dễ dàng để nói lời tạm biệt I gotta take a risk, take a chance, Tôi phải mạo hiểm, nắm lấy cơ hội Make a change, and breakaway Thay đổi bản thân và ra đi Out of the darkness and into the sun Thoát khỏi nơi tối tăm này và đến nơi có ánh dương But I won't forget the place I come from Nhưng tôi sẽ không quên nơi mình từ đâu đến I gotta take a risk, take a chance Tôi phải mạo hiểm, nắm lấy cơ hội Make a change, and breakaway Thay đổi bản thân và ra đi Breakaway Rời khỏi chốn này Breakaway Rời khỏi chốn này

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.