Yêu thích
Xem thêm
I'm jealous, I'm overzealous Em là một cô gái đố kị, ghen không kiểm soát When I'm down, I get real down Khi em buồn là em thực sự suy sụp luôn When I'm high, I don't come down Còn khi em vui thì chẳng điều gì khiến em buồn được I get angry, baby, believe me Nhưng em cũng biết tức giận, tin em đi I could love you just like that Em có thể yêu anh được như lúc này And I could leave you just as fast Thì em cũng có thể nhanh chóng rời xa anh But you don't judge me Nhưng anh lại không hề chỉ trích em 'Cause if you did, baby, I would judge you too Bởi vì, nếu anh làm thế thì em cũng sẽ chỉ trích anh thôi No, you don't judge me Nhưng không, anh không hề phán xét em 'Cause if you did, baby, I would judge you too Bởi vì, nếu anh làm thế thì em cũng sẽ phán xét anh đó 'Cause I got issues Vì em có những vấn đề riêng But you got 'em too Nhưng anh cũng có mà So give 'em all to me Vậy cứ đưa chúng hết cho em And I'll give mine to you Và em cũng sẽ trao của em cho anh Bask in the glory Tận hưởng trong vẻ lộng lẫy Of all our problems Của những vấn đề đôi ta 'Cause we got the kind of love Vì chúng ta có một tình yêu It takes to solve 'em Nó dễ dàng hóa giải tất cả Yeah, I got issues Đúng vậy, em gặp phải những vấn đề And one of them is how bad I need you Và một trong số đó là em cần anh nhiều đến thế nào You do shit on purpose Anh cố tình làm những việc tệ hại You get mad and you break things Anh như mất trí và đập vỡ mọi thứ Feel bad, try to fix things Anh hối hận và cố sửa chữa sai lầm But you're perfect Nhưng anh hoàn hảo Poorly wired circuit Như một vòng tròn được bọc kín And got hands like an ocean Em có đôi bàn tay như một đại dương Push you out, pull you back in Đẩy anh ra xa rồi lại kéo anh trở lại 'Cause you don't judge me Vì anh chẳng hề chỉ trích em 'Cause if you did, baby, I would judge you too Bởi vì, nếu anh làm thế thì em cũng sẽ phán xét anh đó No, you don't judge me Nhưng không, anh không hề phán xét em 'Cause you see it from same point of view Vì anh nhìn thấy vấn đề từ một phía 'Cause I got issues Vì em có những vấn đề But you got 'em too Nhưng anh cũng có mà So give 'em all to me Vậy cứ đưa chúng hết cho em And I'll give mine to you Và em cũng sẽ trao của em cho anh Bask in the glory Tận hưởng trong vẻ lộng lẫy Of all our problems Của những vấn đề đôi ta 'Cause we got the kind of love Vì chúng ta có một tình yêu It takes to solve 'em Nó dễ dàng hóa giải tất cả Yeah, I got issues Đúng vậy, em gặp phải những vấn đề And one of them is how bad I need you Và một trong số đó là em cần anh đến phát tệ (I got issues, you got 'em too) (Em có những vấn đề riêng. Nhưng anh cũng có mà) And one of them is how bad I need you Và một trong số đó là em cần anh nhiều đến thế nào (I got issues, you got 'em too) (Em có những vấn đề, nhưng anh cũng có mà) 'Cause I got issues Vì em có những vấn đề But you got 'em too Nhưng anh cũng có mà So give 'em all to me Vậy cứ đưa chúng hết cho em And I'll give mine to you Và em cũng sẽ trao của em cho anh Bask in the glory Tận hưởng trong vẻ lộng lẫy Of all our problems Của những vấn đề đôi ta 'Cause we got the kind of love Vì chúng ta có một tình yêu It takes to solve 'em Nó dễ dàng hóa giải tất cả Yeah, I got issues (I got) Đúng vậy, em gặp phải những vấn đề And one of them is how bad I need you (You got 'em too) Và một trong số đó là em cần anh nhiều đến thế nào Yeah, I got issues (I got issues) Đúng vậy, em gặp phải những vấn đề And one of them is how bad I need you (You got 'em too) Và một trong số đó là em cần anh nhiều đến thế nào Yeah, I got issues (I got) Đúng vậy, em gặp phải những vấn đề And one of them is how bad I need you Và một trong số đó là em cần anh nhiều đến thế nào

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Issues

Julia Michaels

Julia Michaels

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Julia Cavassos (born November 13, 1993), known by her stage name Julia Michaels, is an American singer and songwriter from Davenport, Iowa. She is best known for her debut solo single, "Issues", which peaked at number 11 on the US Billboard Hot 100 and was certified double-platinum by the Recording Industry Association of America (RIAA).

Xem thêm
Bình luận