Issues

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Issues. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

JULIA MICHAELS

I'm jealous, I'm overzealous
Em là một cô gái đố kị, ghen không kiểm soát
When I'm down, I get real down
Khi em buồn là em thực sự suy sụp luôn
When I'm high, I don't come down
Còn khi em vui thì chẳng điều gì khiến em buồn được
I get angry, baby, believe me
Nhưng em cũng biết tức giận, tin em đi
I could love you just like that
Em có thể yêu anh được như lúc này
And I could leave you just as fast
Thì em cũng có thể nhanh chóng rời xa anh
But you don't judge me
Nhưng anh lại không hề chỉ trích em
'Cause if you did, baby, I would judge you too
Bởi vì, nếu anh làm thế thì em cũng sẽ chỉ trích anh thôi
No, you don't judge me
Nhưng không, anh không hề phán xét em
'Cause if you did, baby, I would judge you too
Bởi vì, nếu anh làm thế thì em cũng sẽ phán xét anh đó
'Cause I got issues
Vì em có những vấn đề riêng
But you got 'em too
Nhưng anh cũng có mà
So give 'em all to me
Vậy cứ đưa chúng hết cho em
And I'll give mine to you
Và em cũng sẽ trao của em cho anh
Bask in the glory
Tận hưởng trong vẻ lộng lẫy
Of all our problems
Của những vấn đề đôi ta
'Cause we got the kind of love
Vì chúng ta có một tình yêu
It takes to solve 'em
Nó dễ dàng hóa giải tất cả
Yeah, I got issues
Đúng vậy, em gặp phải những vấn đề
And one of them is how bad I need you
Và một trong số đó là em cần anh nhiều đến thế nào
You do shit on purpose
Anh cố tình làm những việc tệ hại
You get mad and you break things
Anh như mất trí và đập vỡ mọi thứ
Feel bad, try to fix things
Anh hối hận và cố sửa chữa sai lầm
But you're perfect
Nhưng anh hoàn hảo
Poorly wired circuit
Như một vòng tròn được bọc kín
And got hands like an ocean
Em có đôi bàn tay như một đại dương
Push you out, pull you back in
Đẩy anh ra xa rồi lại kéo anh trở lại
'Cause you don't judge me
Vì anh chẳng hề chỉ trích em
'Cause if you did, baby, I would judge you too
Bởi vì, nếu anh làm thế thì em cũng sẽ phán xét anh đó
No, you don't judge me
Nhưng không, anh không hề phán xét em
'Cause you see it from same point of view
Vì anh nhìn thấy vấn đề từ một phía
'Cause I got issues
Vì em có những vấn đề
But you got 'em too
Nhưng anh cũng có mà
So give 'em all to me
Vậy cứ đưa chúng hết cho em
And I'll give mine to you
Và em cũng sẽ trao của em cho anh
Bask in the glory
Tận hưởng trong vẻ lộng lẫy
Of all our problems
Của những vấn đề đôi ta
'Cause we got the kind of love
Vì chúng ta có một tình yêu
It takes to solve 'em
Nó dễ dàng hóa giải tất cả
Yeah, I got issues
Đúng vậy, em gặp phải những vấn đề
And one of them is how bad I need you
Và một trong số đó là em cần anh đến phát tệ
(I got issues, you got 'em too)
(Em có những vấn đề riêng. Nhưng anh cũng có mà)
And one of them is how bad I need you
Và một trong số đó là em cần anh nhiều đến thế nào
(I got issues, you got 'em too)
(Em có những vấn đề, nhưng anh cũng có mà)
'Cause I got issues
Vì em có những vấn đề
But you got 'em too
Nhưng anh cũng có mà
So give 'em all to me
Vậy cứ đưa chúng hết cho em
And I'll give mine to you
Và em cũng sẽ trao của em cho anh
Bask in the glory
Tận hưởng trong vẻ lộng lẫy
Of all our problems
Của những vấn đề đôi ta
'Cause we got the kind of love
Vì chúng ta có một tình yêu
It takes to solve 'em
Nó dễ dàng hóa giải tất cả
Yeah, I got issues (I got)
Đúng vậy, em gặp phải những vấn đề
And one of them is how bad I need you (You got 'em too)
Và một trong số đó là em cần anh nhiều đến thế nào
Yeah, I got issues (I got issues)
Đúng vậy, em gặp phải những vấn đề
And one of them is how bad I need you (You got 'em too)
Và một trong số đó là em cần anh nhiều đến thế nào
Yeah, I got issues (I got)
Đúng vậy, em gặp phải những vấn đề
And one of them is how bad I need you
Và một trong số đó là em cần anh nhiều đến thế nào