Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
You said, why am I holding on baby? Em hỏi rằng tại sao anh không chịu buông tay I would never back down, are you walking out of my life? Anh sẽ không bao giờ lùi bước, nhưng sao em lại bước ra khỏi cuộc đời anh? Saying you really don't love me Rồi nói rằng em không hề yêu anh Baby, you don't mean that, you remember all that we had? Em đâu có ý vậy phải không? Em có nhớ những kỷ niệm đôi ta chăng? I took it for granted that you loved me the same Anh cứ nghĩ rằng em cũng yêu anh như tình anh dành cho em But I, gotta keep on talking Để giờ anh phải mãi xin em Listen to my heartbeat-beat-beat Xin em lắng nghe nhịp đập con tim anh Saying do you love me-me-me Mong em trả lời liệu em có yêu anh But I'm lying here alone Nhưng giờ chỉ có anh nằm đây một mình So I put you in a song beside my heartbeat-beat-beat Viết bản tình ca về em đặt cạnh nhịp tim anh I know, I haven't been the best lately Anh biết dạo này anh chẳng tốt với em And I really know now, I should give you all of my time Để giờ mới nhận ra nên dành hết thời gian cho nàng Yeah, you really do deserve better Em xứng đáng nhận được những điều tốt hơn Gotta get you somehow, can we start all over again now? Phải tìm cách giữ được em, liệu ta có thể quay lại từ đầu? I took it for granted that you loved me the same Anh cứ nghĩ rằng em cũng yêu anh như tình anh dành cho em But I, yeah, gotta keep on talking Để giờ anh phải mãi xin em Listen to my heartbeat-beat-beat Xin em lắng nghe nhịp đập con tim anh Saying do you love me-me-me Mong em trả lời liệu em có yêu anh But I'm lying here alone Nhưng giờ chỉ có anh nằm đây một mình So I put you in a song beside my heartbeat-beat-beat Viết bản tình ca về em đặt cạnh nhịp tim anh Why am I holding on baby? Tại sao anh chẳng thể buông tay vậy em? I would never back down, are you walking out of my life? Anh sẽ không bao giờ từ bỏ, em đang bước ra khỏi cuộc đời anh sao? So, listen to my heartbeat-beat-beat Vậy nên, hãy lắng nghe nhịp đập con tim anh Saying do you love me Nói rằng em có yêu anh chăng (Oh, and you're saying that you love me) Hãy nói rằng em có yêu anh But I'm lying here alone, so I put you in a song beside my heartbeat-beat-beat Nhưng giờ chỉ có anh nằm đây một mình, viết bản tình ca về em đặt cạnh nhịp tim anh Saying do you love me-me-me Nói rằng em có yêu anh chăng But I'm lying here alone Nhưng anh nằm đây một mình So I put you in a song beside my heartbeat-beat-beat Viết bản tình ca về em đặt cạnh nhịp tim anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.