Yêu thích
Xem thêm
You're a world away Anh giờ xa tận chân trời Somewhere in the crowd Lạc nhau giữa biển người In a foreign place Ở nơi ấy xa lạ Are you happy now? Anh có thấy vui không? There's nothing left to say Chẳng còn gì để nói So I shut my mouth Nên em sẽ lặng câm So won't you tell me, babe Nhưng nói em nghe đi Are you happy now? Anh có đang hạnh phúc? You're the only one who can up and run Anh là người duy nhất đột ngột rời đi Leave me just as empty as the day you came Rồi bỏ lại em ngẩn ngơ như ngày anh đến And you hold all the cards, all the broken hearts Anh nắm mọi thứ trong tay, cả những trái tim tan vỡ Strung over your shoulder till it's all in vain Anh treo những mảnh tình trên vai đến khi mọi thứ nát tan And only you know the strength in your teeth Nhưng chỉ ta mới biết răng mình cứng thế nào The wash in the weight of your pockets, so deep Biết chiếc túi trên người nặng ra sao And lonely Và biết ta cô đơn nhường nào You're a world away Anh giờ xa tận chân trời Somewhere in the crowd Lạc nhau giữa biển người In a foreign place Ở nơi ấy xa lạ Are you happy now? Anh có thấy vui không? There's nothing left to say Chẳng còn gì để nói So I shut my mouth Nên em sẽ lặng câm So won't you tell me, babe Nhưng nói em nghe đi Are you happy now? Anh có đang hạnh phúc? In the palm of your hands Anh chỉ cần nắm lấy tay You can make me dance Đã khiến em phải xoay theo điệu nhạc Spin me around in circles till I'm wrapped in string Khiến em mải quay cuồng, bị anh trói lúc nào chẳng hay You keep on talking sweet till your fingers bleed Anh cứ buông lời đường mật, đến khi tự làm mình tổn thương But don't you dare ask me how I've been Nên đừng có mà hỏi rằng em cảm thấy thế nào Now only you know the strength in your teeth Nhưng chỉ ta mới biết răng mình cứng thế nào The wash in the weight of your pockets, so deep Biết chiếc túi trên người nặng ra sao And lonely Và biết ta cô đơn nhường nào You're a world away Anh giờ xa tận chân trời Somewhere in the crowd Lạc nhau giữa biển người In a foreign place Ở nơi ấy xa lạ Are you happy now? Anh có thấy vui không? There's nothing left to say Chẳng còn gì để nói So I shut my mouth Nên em sẽ lặng câm So won't you tell me, babe Nhưng nói em nghe đi Are you happy now? Anh có đang hạnh phúc? Are you happy now? Anh có đang hạnh phúc? You're the only one who can (Anh là người duy nhất người có thể) You're the only, you're the only Anh là duy nhất, anh là duy nhất You're the only one who can (Anh là người duy nhất người có thể) You're the only, you're the only Anh là duy nhất, anh là duy nhất World away Anh giờ xa tận chân trời Somewhere in the crowd Lạc nhau giữa biển người In a foreign place Ở nơi ấy xa lạ Are you happy now? Anh có thấy vui không? There's nothing left to say Chẳng còn gì để nói So I shut my mouth Nên em sẽ lặng câm So won't you tell me, babe Nhưng nói em nghe đi Are you happy now? Anh có đang hạnh phúc không?

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Happy Now

Zedd

Zedd

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Anton Zaslavski (Russian: Антон Заславский;[a] born 2 September 1989), better known by his stage name Zedd (pronunciation: /zɛd/), is a Russian-born German record producer, DJ, and musician. He primarily produces electro house music, but has diversified his genre and musical style, drawing influences from progressive house, dubstep, and classical music. Zedd grew up and began his career in Kaiserslautern, Germany.

Xem thêm
Bình luận